W dniu 4 listopada br. odbył się spektakl patriotyczno-religijny, poświęcony udziałowi szlacheckiego rodu Tarnowskich w walkę o wolną Polskę.

30 października br. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku miało miejsce oficjalne wręczenie stypendiów Fundacji im. Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w ramach VI edycji Programu Stypendialnego. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Starosta Niżański Robert Bednarz, Bronisława i Tadeusz Kulczykowie – założyciele rodzinnej Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków, Sekretarz Fundacji Anna Straub oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku Marek Urban.

Rok 2018 to rok szczególny, w którym odchodzimy 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. To równo wiek temu, w dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się Niepodległa Polska, która po 123 latach zaborów powróciła na mapę Europy.

W 100 Rocznicę tego wydarzenia, we wszystkich gminach Powiatu Niżańskiego zorganizowane zostaną obchody najważniejszego polskiego święta narodowego, aby uczcić pamięć tych, którzy walczyli o wolną Ojczyznę.

- Serdecznie zapraszam wszystkich Mieszkańców Powiatu Niżańskiego do uczestnictwa w obchodach tego pięknego i wzniosłego święta tak, aby ta wyjątkowa Rocznica była wydarzeniem, które łączy całą niżańską społeczność oraz jest wyrazem naszego wielkiego patriotyzmu. Udział w tak ważnym wydarzeniu jest niejako obowiązkiem nas Polaków, cieszących się wolnością, jest również wyrazem oddania pamięci i czci tym, którzy walczyli o naszą wolność, o niezależną Polskę - mówi Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Gmina i Miasto Nisko:

https://www.nisko.pl/aktualnosci/1940-100-rocznica-odzyskania-niepodleglosci-11-listopada-2018#prettyPhoto[1940]/0/

 

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem:

http://www.rudnik.pl/aktualnosci/item/2382-rudnicki-bieg-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci

https://www.mokrudnik.pl/jubileuszowa-gala-z-okazji-100-lecia-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci/

 

Gmina i Miasto Ulanów:

http://img.iap.pl/s/132/201053/Edytor/Image/0boks/plakat_internet.jpg

 

Gmina Jarocin:

http://www.jarocin.ug.pl/news/gokstir/11_listopad_2018/11_listopada_2018.jpg

 

Gmina Jeżowe:

https://www.jezowe.pl/index.php/homepage/kultura/864-narodowe-swieto-niepodleglosci-zaproszenie

 

Gmina Krzeszów:

https://krzeszowgok.pl/2018/11/08/swieto-odzyskania-niepodleglosci-w-krzeszowie/

 

Uroczyste Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości zaplanowano również w Gminie Harasiuki.

 

Więcej szczegółów na załączonych plakatach.

W dniach 15-17 października 2018 roku, w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej, odbyła się 12. edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków "IWIS 2018". Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską. Tegoroczny IWIS odwiedziło ponad 20 000 osób.

Dnia 5 listopada br. odbył się odbiór zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębach: Krzywdy, dz. o nr ewid. 915, Cholewiana Góra, dz. o nr ewid. 205/2”, wykonanego przez firmę CHAMOT z Jaty.