W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w dniu 24 kwietnia 2017 r., Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz, podpisali z Województwem Podkarpackim, w obecności Marszałka Władysława Ortyla i Wicemarszałka Bogdana Romaniuka, umowę na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858”, złożonego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP na lata 2014 – 2020. 

Całkowity koszt inwestycji wynosi 9 205 855,58 zł, z czego 7 824 977,21 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej, pozostała kwota 1 380 878,37 zł to środki własne Powiatu.

Zakres objęty wnioskiem obejmuje łącznie 5,828 km drogi, która zostanie wykonana w dwóch etapach, na przełomie lat 2017-2018.

Poprzez przebudowę i poprawę stanu technicznego drogi poprawi się bezpieczeństwo użytkowników ruch drogowego i dostępność komunikacyjna powiatu niżańskiego.

Fot.: UMWP

 

 

Dobiegł końca cykl spotkań informacyjno-promocyjnych, zorganizowanych z inicjatywy Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza we wszystkich gminach Powiatu.

Starosta Niżański Robert Bednarz wziął udział w konferencji zorganizowanej w Bibliotece Międzyuczelnianej przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli.  Tematem spotkania był projekt „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”. W programie znalazły się m.in. następujące tematy: prezentacja założeń projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017 r.”; cel współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi; finansowanie działań organizacji pozarządowych z budżetu państwa; zasady przyznawania dotacji na inicjatywy lokalne.

W okresie poprzedzającym Święta Wielkiej Nocy, Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, z życzeniami wielkanocnymi, odwiedziła m. in. młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, działającego przy Katolickim Domu Kultury „Arka” w Racławicach, młodzież szkolna oraz dzieci ze Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej w Nisku, które obdarowały Starostę własnoręcznie wykonanymi świątecznymi kartkami i pisankami. Starosta podziękował wszystkim gościom za życzenia i miłą wizytę, życząc im zdrowych i radosnych Świąt.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Gimnazjalistów, Rodziców i Nauczycieli na VII Targi Edukacyjne,
które odbędą się w dniu 26 kwietnia br. w godzinach 9.00 – 12.00
w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego Nisku, Plac Wolności 3.

Uroczysta Msza Św. w Sanktuarium św. Józefa w Nisku, koncelebrowana przez księży tutejszej parafii, rozpoczęła obchody 77 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. We Mszy Św. uczestniczył m. in. Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, radni Powiatu Niżańskiego, zaproszeni gości, pracownicy Starostwa oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Rangę uroczystości podkreślała obecność pocztów sztandarowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Niżański oraz Harcerzy. 

Po Mszy Św. przedstawiciele Powiatu Niżańskiego: Starosta Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Członek Zarządu Józef Sroka i Radny Powiatu Niżańskiego Benedykt Sudoł oraz delegacje Gminy i Miasta Nisko, żołnierzy, policji, harcerstwa oraz przedstawicieli rodzin katyńskich, dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, złożyli kwiaty pod Tablicą Katyńską.

W drugim dniu obchodów 77. Rocznicy, w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku zaproszeni goście uczestniczyli w akademii przygotowanej przez nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nisku. Wysłuchali pasjonującego wykładu dr Konrada Krzyżaka na temat ogromu zbrodni, jaka została dokonana na elicie Polskiego Narodu.

Wśród osób zabierających głos, podkreślających tragedię wydarzeń z 1940 r., znaleźli się ks. Józef Grela, Pan Mieczysław Barnat – znany niżański regionalista i pasjonat historii oraz Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki.

Podsumowując uroczystość Starosta Niżański nagrodził zwycięzców szkolnego quizu na temat zbrodni katyńskiej. Podkreślił konieczność podtrzymywania przez młodzież pamięci o tych tragicznych wydarzeniach. Dziękując osobom przygotowującym uroczystości złożył życzenia Błogosławionych świąt Wielkiej Nocy.

Uroczystości towarzyszyła wystawa pt. „Katyń – Golgota Wschodu”, ze zbiorów Pana Bolesława Chmury oraz wystawa ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu Filia w Nisku pt. „Zbrodnia Katyńska”.

Galeria Zdjęć Facebook >>