Pod koniec grudnia br. odbył się odbiór kolejnego zadania, zrealizowanego przez Powiat Niżański na potrzeby SOSW w Rudniku nad Sanem, pn.: „Remont pomieszczeń na potrzeby mieszkań chronionych treningowych w budynku byłego Domu Nauczyciela w Ulanowie”, wykonanego przez firmę FAMARK Krzysztof Markowicz z Jeżowego.

W Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim odbyła się konferencja podsumowująca dwuletni projekt „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 – 2019” finansowane w ramach  Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Informujemy, że ukazał się nowy Biuletyn Samorządowy Powiatu Niżańskiego, redagowany przez pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych Powiatu.

Dnia 19 grudnia 2019 r. Rada Powiatu Niżańskiego uchwaliła budżet dla Powiatu Niżańskiego na rok 2020 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2034.

Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia to czas wielu spotkań. W tym też czasie u Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza odbyły się przedświąteczne spotkania, w których uczestniczyli naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego oraz kierownictwo powiatowych służb, inspekcji i straży z powiatu niżańskiego.

W dniu 17 grudnia 2019 r. nastąpiło uroczyste oddanie do użytku windy osobowej wewnętrznej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku przeznaczonym na potrzeby edukacyjne podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem – kolejnej zrealizowanej przez Powiat Niżański w tym Ośrodku inwestycji.

W uroczystości, oprócz podopiecznych, pracowników i dyrekcji rudnickiego SOSW, udział wzięli: Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Dyrektor Oddziału PFRON w Rzeszowie Maciej Szymański.

Wykonawcą inwestycji była Firmę Handlowa ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna z Tomaszowa Mazowieckiego. Budowa platformy, zrealizowana przez Powiat Niżański, była możliwa dzięki dofinansowaniu zadania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Całkowita wartość zadania wyniosła 172.102,52 zł, w tym 86.051 zł stanowi dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B.

Zakres zadania obejmował budowę i montaż windy wewnętrznej trzypoziomowej.

- Przekazanie budynku po byłym LO w Rudniku nad Sanem, na potrzeby SOSW, spowodowało zwiększenie bazy lokalowej Ośrodka, a budowa windy pozwoli niepełnosprawnym uczniom swobodnie przemieszczać się pomiędzy piętrami budynku. Dzięki zrealizowanemu zadaniu, poprzez zniesienie bariery architektonicznej, obiekt stał się funkcjonalny i co najistotniejsze, bardziej dostosowany do potrzeb kształcenia, wychowania, rewalidacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.