Zapraszamy do głosowania na stronę internetową Powiatu Niżańskiego!

 

Strona internetowa Powiatu Niżańskiego bierze udział w konkursie na najlepszą stronę internetową jednostki samorządowej województwa podkarpackiego.

 

Organizatorem konkursu jest Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie” i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie.

 

W konkursie na najlepszą stronę internetową -  jeden użytkownik może oddać jeden głos raz na 30 minut.

 

Aby zagłosować, wystarczy kliknąćTUTAJ

 

Głosować można do dnia 23 maja 2018 roku do godziny 20.00

 

Dziękujemy za oddany na nas głos!

W czwartek, 3 maja 2018 r. w Nisku świętowano 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Sanktuarium św. Józefa w Nisku. Wzięły w niej udział delegacje władz samorządowych Powiatu Niżańskiego oraz Gminy i Miasta Nisko, poczty sztandarowe, przedstawiciele służb mundurowych, stowarzyszeń, delegacje szkół, harcerze, wyznaczone pododdziały z jednostek Garnizonu Nisko oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Niska i Powiatu Niżańskiego.

Powiat Niżański z operacją „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” jest jednym z 12 beneficjentów Planu operacyjnego KSOW w 2018 roku.  

Stosowną umowę na realizację operacji podpisali z Województwem Podkarpackim, reprezentowanym przez Marszałka Władysława Ortyla oraz Członka Zarządu Województwa Piotra Pilcha w dniu 7 maja br. w Rzeszowie Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach oraz Skarbnik Powiatu Maria Bednarz.  

- Celem operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co przyczyni się do zaktywizowania podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych oraz do wzrostu zainteresowania kontynuowaniem tych tradycji przez ludzi młodych – mówi Starosta Robert Bednarz.

Operacja zrealizowana zostanie w następujących formach: 

  • organizacja II Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego dla 15 podmiotów, który odbędzie się podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego – Ulanów 2018 – nagrody za miejsca I-III oraz za udział sfinansowane zostaną ze środków KSOW,
  • dodatkowe stoisko z lokalnymi tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego przygotowane wspólnie przez 15 podmiotów biorących udział w konkursie,
  • spotkanie podsumowujące udział 15 podmiotów w II Powiatowym Konkursie na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego – organizacja spotkania będzie wkładem własnym pieniężnym Powiatu Niżańskiego.

Dodatkowymi Partnerami KSOW przy realizacji tej operacji są: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Gminne Centrum Kultury w Ulanowie i Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „TRATWA”.     

Wartość operacji wynosi łącznie 11.334 zł, w tym koszty kwalifikowalne 9.484 zł i wkład własny 1.850 zł.  

Fot.: www.podkarpackie.pl

Z okazji Dnia Strażaka w imieniu Samorządu Powiatu Niżańskiego przekazuję słowa najwyższego uznania i podziękowania wszystkim tym, którzy społecznie lub zawodowo pełnią zaszczytną humanitarną służbę pożarniczą dla dobra naszej Małej Ojczyzny, a także całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Składam wszystkim Strażakom wyrazy uznania za trud i ryzyko, jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego. Być Strażakiem to niezwykłe wyzwanie - to zaszczyt i obowiązek. To bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności.

Życzę spełnienia planów i zamierzeń, wszelkiej pomyślności osobistej oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków służbowych.

Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku i uznania

 

Starosta Niżański

Robert Bednarz

 

Nisko, 4 maja 2018 r.

W dniu 7 maja 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę i przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1083R w msc. Krzywdy”.

W dniu 27 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku Starosta Niżański Robert Bednarz, w obecności Wicestarosty Adama Macha i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marty Ciosmak, podpisał umowy na dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie otrzymały: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku reprezentowany przez Kierownika Marię Rybę, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź mnie przez Świat” z Rudnika nad Sanem reprezentowane przez Prezesa Stowarzyszenia Agnieszkę Dreksę i Skarbnika Magdalenę Kołodziej oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Rudniku nad Sanem reprezentowany przez Przewodniczącą Zarządu Kazimierę Sochę. Dofinansowanie otrzymał również Polski Związek Niewidomych – Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli, które zrzesza również mieszkańców powiatu niżańskiego.

- Cieszymy się, że dzięki dofinansowaniu ze środków PRON, będzie możliwa m.in. aktywizacja osób niepełnosprawnych, poprzez turystykę, wyjazdy integracyjne, wyjazdy rehabilitacyjne, odbędą się spotkania integracyjne oraz zajęcia kulturalne, festiwale artystyczne, zajęcia terapeutyczne, zajęcia warsztatowe poprawiające codzienne funkcjonowanie oraz zorganizowane zostaną imprezy integracyjno-sportowe – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Na realizację tego zadania przeznaczono łącznie kwotę 15.505 zł.