W dniu 11 października 2019 r. w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku, podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, oprócz nagród dla nauczycieli i uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Niżański, uhonorowano sportowców, którzy swoją postawą promują Powiat Niżański, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Byli to: biegaczka Anna Sabat, chodziarz Artur Brzozowski, biegacz Szymon Żywko oraz dyskobol Bartłomiej Stój.

Starosta Niżański Robert Bednarz podziękował sportowcom za promowanie Powiatu: -Pragnę podziękować Wam za zaangażowanie w rozwój i promocję sportu w Powiecie Niżańskim. Nie ulega wątpliwości, że w Wasze osiągnięcia włożone zostało sporo wysiłku, ciężkiej pracy oraz zaangażowania. Życzę Wam, aby tak jak dotychczas, współzawodnictwo sportowe przynosiło Wam wiele satysfakcji i radości, która będzie mobilizować do jeszcze większego działania i osiągania swoich kolejnych celów - mówił Starosta.

Zapoznając się z dorobkiem sportowców, dostrzegamy wiele ich osiągnięć, dzięki którym Powiat Niżański stał się znany, jako samorząd w szczególności promujący sport.

Oto w wielkim skrócie sylwetki wyróżnionych sportowców.

Anna Sabat – lekkoatletka specjalizująca się w biegach średniodystansowych, szczególnie w biegu na 800 metrów. Jej największymi osiągnięciami są: 5 miejsce w Pucharze Świata w Londynie, złoty medal Mistrzostw Polski w Lublinie oraz 5 miejsce na Mistrzostwach Europy w Berlinie, złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów w biegu 800 m w Radomiu, srebrny medal Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w biegu na 800 m w Toruniu, półfinał Mistrzostw Świata w biegu na 800 m (Doha).

Artur Brzozowski – chodziarz, którego koronną dyscypliną jest chód na 20 kilometrów, choć startuje również na dystansie 50 kilometrów. Dwukrotnie reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich: w Pekinie w 2008 r. oraz w Rio de Janeiro w 2016 r. Ma na koncie wiele medali Mistrzostw Polski w tym 3 złote na dystansie 20 kilometrów.

Szymon Żywko – średniodystansowiec osiągający sukcesy w biegach na 800 m oraz 1500 m. Również w biegach przełajowych. Do jego największych sukcesów można zaliczyć złoty medal mistrzostw Polski juniorów w biegach przełajowych w Żaganiu oraz złoty medal Mistrzostw Polski Juniorów we Włocławku na dystansie 800 m oraz 1500 m. Ponadto brązowy medal halowych Mistrzostw Polski Seniorów w biegu na 1500 m w Toruniu oraz 4. miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów w biegu na 1500 m.

Bartłomiej Stój - polski lekkoatleta specjalizujący się w rzucie dyskiem. Piąty zawodnik Mistrzostw Świata Juniorów Młodszych w Doniecku (2013). W 2015 r. został w Eskilstunie juniorskim mistrzem Europy w rzucie dyskiem. Ponadto Złoty Medal Mistrzostw Polski Seniorów w rzucie dyskiem w Radomiu, 6. zawodnik na Uniwersjadzie (Mistrzostwa Świata Studentów) w rzucie dyskiem w Neapolu. Uczestnik Mistrzostw Świata Doha 2019 w rzucie dyskiem.

 

W marcu 2018 roku został zlikwidowany Areszt Śledczy w Nisku, a gruntem i posadowionymi na nim budynkami po AŚ, stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza w jego imieniu Starosta Niżański.

Nieruchomość wraz z budynkiem po byłym Areszcie Śledczym w Nisku, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 3412, położona w obrębie ewidencyjnym Nisko – miasto, na ten moment stanowi własność Skarbu Państwa (mienie Skarbu Państwa) w udziale wynoszącym 830/1347 i posiada urządzoną księgę wieczystą.

Wnioskiem z dnia 12 września 2019 r. Zarząd Powiatu Niżańskiego wystąpił do Starosty Niżańskiego (organu reprezentującego Skarb Państwa) o przekazanie na rzecz Powiatu Niżańskiego (mienie Powiatu), udziału w tej nieruchomości.

Pismem z dnia 12 września 2019 r. Starosta Niżański wystąpił do Wojewody Podkarpackiego o wyrażenie zgody na dokonanie darowizny tej nieruchomości.

Wojewoda Podkarpacki zarządzeniem z dnia 17 września 2019 r. Nr 164/19 wyraziła taką zgodę, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Powiatu.

- W roku bieżącym Powiat Niżański, za zgodą Rady Powiatu Niżańskiego, wyrażoną w formie stosownej uchwały, przyjmie od Skarbu Państwa na własność darowiznę udziału w przedmiotowej nieruchomości. W przyszłym roku, po zabezpieczeniu środków w budżecie Powiatu Niżańskiego, zlecone zostanie opracowanie stosownej dokumentacji projektowej, na cele adaptacji przedmiotowego budynku. W chwili obecnej siedziba Starostwa Powiatowego w Nisku mieści się w trzech budynkach, położonych w różnych częściach miasta. Przekazanie udziału w tej działce, wraz z budynkami, na rzecz Powiatu Niżańskiego, spowoduje poprawę funkcjonowania urzędu oraz zapewni prawidłową realizację zadań. Przyczyni się również do większego zadowolenia mieszkańców, ponieważ ułatwi im załatwianie spraw w urzędzie. Realizacja zamierzeń wymaga jednak znacznych nakładów finansowych, których Powiat sam nie byłby w stanie pokryć, i w związku z powyższym, będziemy poszukiwać i oczekiwać na programy, pozwalające na dofinansowanie tego przedsięwzięcia – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

10 października br. uroczyście przekazano do eksploatacji wykonaną inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy na odcinku Huta Nowa – Banachy” dofinansowaną z rezerwy subwencji ogólnej.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu Niżańskiego: Starosta Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Jan Połeć, Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka, Dyrektor ZDP w Nisku Zbigniew Lach, pracownicy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku oraz Wykonawca inwestycji Firma PBI Infrastruktura.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła 3.403.168,43 zł, z czego kwota dofinansowania inwestycji z budżetu Ministerstwa Infrastruktury stanowi 1.701.584 zł. Pozostałe środki, tj. 1.701.584,43 zł, to środki własne Powiatu.

W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano nawierzchnię na długości 4,723 km i szer. 6 m oraz wykonano m.in. kamienne pobocza o szerokości 1 metra, zjazdy wraz z przepustami, a także odmulono rowy.

Powstała infrastruktura drogowa, ze względu na swoje położenie oraz fakt, że stanowi część ciągu komunikacyjnego łączącego drogę powiatową Nr 1048R z drogą wojewódzką nr 858, będzie wykorzystywana w znaczącym stopniu zarówno przez lokalną społeczność z terenu gminy Harasiuki, jak i innych mieszkańców powiatu niżańskiego.

Pozwoli również na skomunikowanie większości miejscowości na terenie powiatu niżańskiego oraz powiatu biłgorajskiego, leżącego na terenie województwa lubelskiego, z projektowaną drogą S19 poprzez węzeł „Zdziary”.  

Dnia 10 października br. odbył się odbiór zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Cholewiana Góra, dz. o nr ewid. 205/2”, wykonanego przez Firmę CHAMOT z Jaty.

W odbiorze zadania udział wzięli Starosta Niżański Robert Bednarz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku oraz przedstawiciel Firmy CHAMOT.

W ramach zadania zmodernizowano odcinek drogi o długości 300 mb oraz wykonano pobocza o szerokości 0,5 m.

Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 78.541,65 zł, w tym dotacja Województwa Podkarpackiego w wysokości 63.900 zł, zaś pozostała kwota to środki własne Powiatu Niżańskiego.

Budowa drogi poprawi warunki dojazdu rolników m.in. do swoich pól, łąk i gruntów leśnych.

Wniosek Powiatu Niżańskiego na rozbudowę hali sportowej i remont sali gimnastycznej przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, który złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki, został zaopiniowany pozytywnie.

W związku z tym, w dniu 3 października br., Starosta Niżański Robert Bednarz, podczas wizyty w Ministerstwie Sportu i Turystyki odebrał z rąk Ministra Witolda Bańki umowę na dofinansowanie rozbudowy hali sportowej i remont sali gimnastycznej w RCEZ. Wizycie Starosty w MSiT towarzyszył Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber.

W ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” Powiat Niżański otrzyma ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie zadania, którego wartość całkowita wyniesie prawie 1,7 mln zł.

Realizacja projektu będzie polegać m.in. na: rozbudowie hali sportowej o trybuny wewnętrzne, wymianie pokrycia dachu hali, położeniu podłogi sportowej z wykładziny syntetycznej, wymianie stolarki i ślusarki drzwiowej, zamontowaniu rolet wewnętrznych aluminiowych, renowacji tynków elewacji, wyposażeniu siłowni oraz montażu wyposażenia w hali sportowej.

Ponadto, w ramach zadania zostanie przeprowadzony remont sali gimnastycznej, który polegać będzie m.in. na: położeniu sportowej drewnianej podłogi, robotach malarskich ścian wewnętrznych, położeniu okładzin schodów zewnętrznych i montażu wyposażenia w sali gimnastycznej.

Celem realizacji zadania jest promocja sportu i kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia poprzez stworzenie uczniom Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz mieszkańcom Powiatu Niżańskiego warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych oraz dbałości o sprawność fizyczną. Modernizacja hali sportowej ma na celu stworzenie miejsca bezpiecznego do realizacji zespołowych gier sportowych i zajęć lekkoatletycznych, gdzie mieszkańcy będą spędzać wolny czas oraz umacniać swoją lokalną przynależność do społeczności.

Zdjęcie: Ministerstwo Sportu i Turystyki