W dniach 1-2 luty 2019 r., w hotelu Galicja w Ulanowie odbyła się konferencja w ramach projektu „Turystyczny Szlak Dobrego Smaku” opartego o zasoby lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, historycznego i materialnego. Projekt ma na celu zbudowanie wspólnej marki regionu.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele 6 podkarpackich organizacji: Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”, Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „Prowent”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” oraz Lokalna Grupa działania LASOVIA. Przedstawiciele lokalnego samorządu i zaproszeni goście. Powiat Niżański reprezentował Starosta Niżański Robert Bednarz, witając przybyłych gości słowami:

- Cieszę z realizacji tego projektu, który pozwala na wypracowanie spójnych narzędzi promocji regionu. Dla lokalnych podmiotów okołoturystycznych projekt jest szansą na zaistnienie w świecie promocji i reklamy, niezbędnej dla zaprezentowania swojej oferty turystycznej, ale także poznania i nawiązania kontaktów, dzięki którym mogą uzupełniać posiadaną ofertę dla turystów i mieszkańców – mówił Starosta.

Na konferencji obecny był również radny Rady Powiatu Niżańskiego Roman Pokora – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Promocji Powiatu.

Goście konferencji uczestniczyli w 4 sesjach tematycznych:

- Dziedzictwo kulinarne Podkarpacia. Znaczenie gospodarcze i turystyczne.

- Produkujemy zgodnie z przepisami.

- Wysoka jakość żywności z regionu.

- Produkty tradycyjne w ofercie turystycznej.

Dodatkowo istniała możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami i ekspertami oraz wymiana doświadczeń wśród uczestników.

Podczas drugiego dnia konferencji uczestnicy, podzieleni na grupy, brali udział w panelach dyskusyjnych, podzielonych według ścieżek tematycznych: smakowita, muzealna, aktywna, kulturalna. Zakres tematyczny objął takie obszary jak: ludzi regionu, aktywne organizacje, kulinaria, cykliczne wydarzenia, walory przyrodnicze, atrakcje turystyczne, zabytki, muzea, galerie, bazy noclegowe i gastronomiczne, punkty widokowe oraz lokalne produkty.

Udział w konferencji był bezpłatny i współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach umowy z Samorządem Podkarpackim. Projekt jest projektem współpracy z innymi Lokalnymi Grupami Działania.

Zdjęcia: LGD Nisko

W ostatni weekend lutego 2019 roku, w Sandomierzu odbyła się II Gala Rzeki Wisły. Rozpoczął ją Panel Szkutniczy – warsztaty w Sandomierskim Ratuszu. Msza święta w intencji flisaków i szkutników odprawiona w Kościele Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu, zgromadziła flisaków, szkutników, żeglarzy i pracowników żeglugi śródlądowej zaangażowanych w przywracanie tradycji wiślackich oraz uczestników „Gali Orderu Rzeki Wisły". Po Mszy św. uczestnicy uroczyście przeszli do Zamku sandomierskiego gdzie odbyła się uroczystość wręczenia Orderu Rzeki Wisły.

Uroczyste oddanie do użytku rozbudowanego i zmodernizowanego obiektu Niżańskiego Centrum Kultury  „Sokół” w Nisku miało miejsce w piątek 1 marca 2019 roku. Na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” zrealizowane w ramach projektu „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola", Gmina Nisko pozyskała dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-2020. Inwestycja polegała na przebudowie i rozbudowie budynku wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia. Wartość zadania to 7,9 miliona zł, w tym dofinansowanie stanowiło 2 mln zł.

NCK „Sokół” mieści się w budynku wybudowanym w roku 1904, w którym w przeszłości mieściło się niżańskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, następnie budynek pełnił funkcję kina.

W uroczystości otwarcia przebudowanego budynku NCK „Sokół” wzięło udział wielu gości, wśród których znaleźli się m.in.: Marcin Warchoł – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wraz z rodziną, Krystyna Wróblewska – Poseł na Sejm RP, Robert Bednarz – Starosta Niżański, Adam Mach – Wicestarosta, Sylwester Daśko – Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego, obecne i byłe władze Gminy i Miasta Nisko, Wójtowie i Burmistrzowie z gmin Powiatu Niżańskiego, przedstawiciele służb, inspekcji i straży.

Z okazji otwarcia rozbudowanego i zmodernizowanego budynku Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”, Starosta, w imieniu Władz Samorządowych Powiatu Niżańskiego, własnym i całej społeczności niżańskiej, złożył ma ręce Pani Dyrektor Alicji Sochackiej serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za aktywność oraz inicjatywę, dla wszystkich osób zaangażowanych w prace związane z oddaniem do użytkowania tej nowoczesnej placówki. 

Zdjęcia: 1) Kamil Żurawski, 2)Adrian Starzomski - www.nisko.pl

życzenia

W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku uczniowie klas drugich wzięli udział w lekcji otwartej poświęconej Żołnierzom Niezłomnym, przygotowanej przez nauczycielkę historii Annę Brak.

W niedzielę, 3 marca 2019 roku, w 365 miastach i miasteczkach całej Polsce, w tym w Powiecie Niżańskim, odbyły się biegi „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, w których wystartowało ponad 75 tysięcy osób.