Dnia 28 sierpnia 2018 r. odbył się odbiór zrealizowanych przez Powiat Niżański zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre w km 1+820 – 1+890 i w km 1+950 – 2+240 w miejscowości Kustrawa” oraz „Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w km 1+910 – 1+930 przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre wraz z przebudową drogi w km 1+890 – 1+950”. 

Tegoroczne Dożynki Powiatu Niżańskiego w Ulanowie, odbywające się 19 sierpnia, obfitowały w szereg konkursów, w tym aż w trzy konkursy wieńca dożynkowego: diecezjalny, powiatowy i publiczności.

Dnia 21 sierpnia 2018 roku Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę i przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Budowa platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nisku”.

Wykonawcą inwestycji jest Firma Handlowa ARTMED Spółka Jawna, J. Sienkiewicz, A. Kęsy z Tomaszowa Mazowieckiego.

Całkowity koszt zadania wyniesie 271 630,85 zł.

Środki pochodzą z budżetu Powiatu Niżańskiego oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Umowę na dofinansowanie tego projektu ze środków PFRON w wysokości 101 082 złotych, podpisali w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Rzeszowie, w dniu 22 sierpnia 2018 r., Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz. Ze strony PFRON umowę podpisali Maciej Szymański – Pełnomocnik PFRON i Małgorzata Magdoń – Pełnomocnik PFRON.

Planowany termin zakończenia zadania przewiduje się na koniec października 2018 r.

 

W niedzielę, 19 sierpnia w czasie Dożynek Powiatu Niżańskiego – Ulanów 2018, Starosta Niżański Robert Bednarz, przy współudziale Burmistrzów i Wójtów Gmin Powiatu, wyróżnił najlepszych uczniów oraz wiodących rolników z terenu Gmin naszego Powiatu.

Wśród wyróżnionych najlepszych uczniów poszczególnych Gmin Powiatu, którym wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe, znaleźli się: Oliwia Skrzypek (Gmina i Miasto Nisko), Robert Uldynowicz (Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem), Karol Tarnawski (Gmina i Miasto Ulanów), Filip Wróbel (Gmina Harasiuki), Paulina Żelazko (Gmina Jarocin), Martyna Rębisz (Gmina Jeżowe) i Kinga Łebko (Gmina Krzeszów).

Nagrodę Starosty Niżańskiego otrzymała Wiktoria Drzymała uczennica Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem.

Wśród najlepszych rolników wyróżnienia otrzymali: Piotr Cagara (Gmina i Miasto Nisko) Maciej Bałamut (Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem), Józef Wójtowicz (Gmina i Miasto Ulanów), Jadwiga i Andrzej Strzęciwilk (Gmina Harasiuki), Józef Walczak (Gmina Jarocin), Danuta i Edward Pikor (Gmina Jeżowe) i Stanisław Dziedzic (Gmina Krzeszów).

W czasie tegorocznych Dożynek Starosta Niżański Robert Bednarz i Prezes Zarządu Wydawnictwa SZTAFETA Lilla Witkowska wraz z redaktorem Tygodnika „Sztafeta” Konradem Sinicą wręczyli również nagrody w organizowanym po raz drugi plebiscycie „Sztafety” na „Sołtysa Roku Powiatu Niżańskiego”. Patronat honorowy nad plebiscytem objął Starosta Niżański Robert Bednarz. Głosowanie odbywało się za pomocą kuponów drukowanych w gazecie oraz za pośrednictwem strony internetowej. Łącznie na kandydatów oddano tysiące głosów. Największą liczbę głosów i tytuł „Sołtysa Roku Powiatu Niżańskiego” otrzymał Bogusław Tofilski – sołtys Wólki Tanewskiej (Gmina i Miasto Ulanów). Na drugim miejscu uplasował się Henryk Cyrana – sołtys wsi Krzywdy (Gmina Jeżowe). Miejsce trzecie zajęła Barbara Fusiek – sołtys wsi Groble (Gmina Jeżowe).

Starosta Niżański wręczył również nagrody zwycięzcom III edycji Powiatowego Konkursu Poezji Śpiewanej organizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. I miejsce zdobył Oliwier Szot, II miejsce Klaudia Łącka, III miejsce Karolina Guściora. Wyróżnienie otrzymał Oliwier Zapora. Wśród zespołów nagrodzony został kwintet wokalny z Gimnazjum w Ulanowie.

Podczas Dożynek wręczono również nagrody zwycięzcom Konkursu na najładniejszą i najbardziej zgodną z oryginałem i tradycją flisacką tratwę.

I nagrodę otrzymał Jakub Otto, II nagroda przypadła Dominikowi i Fabianowi Walickim. III nagrodę otrzymał Paweł Drabik.

Starosta Niżański i Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów wręczyli również wyróżnienie młodemu sportowcowi Szymonowi Żywko za osiągnięcia sportowe. Szymon Żywko to zdobywca dwóch złotych medali podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Polski Juniorów U20 we Włocławku.

Ponadto, wyróżniającym się rolnikom z Powiatu Niżańskiego, Poseł na Sejm RP Mieczysław Miazga i Starosta Niżański Robert Bednarz wręczyli nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”. Otrzymali je:

 1. Maciej Bałamut (Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem)
 2. Małgorzata Bulicz (Gmina Krzeszów)
 3. Waldemar Cielepak (Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem)
 4. Maria Ćwikła (Gmina Krzeszów)
 5. Stanisław Dziedzic (Gmina Krzeszów)
 6. Józef Fila (Gmina Jarocin)
 7. Tadeusz Gontarz (Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem)
 8. Mieczysław Grzybowski (Gmina i Miasto Ulanów)
 9. Danuta Jakubowska (Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem)
 10. Mieczysław Kłapiński (Gmina Harasiuki)
 11. Józef Kołodziej (Gmina Jeżowe)
 12. Piotr Kołodziej (Gmina Jeżowe)
 13. Józef Koń (Gmina i Miasto Ulanów)
 14. Zbigniew Kusz (Gmina Krzeszów)
 15. Katarzyna Kostyra (Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem)
 16. Mariusz Mika (Gmina Jarocin)
 17. Paweł Piela (Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem)
 18. Edward Pikor (Gmina Jeżowe)
 19. Franciszek Piłat (Gmina i Miasto Nisko)
 20. Marek Piróg (Gmina Jeżowe)
 21. Halina Podpora (Gmina Jarocin)
 22. Bogdan Rychlak (Gmina Jeżowe)
 23. Janusz Sawicki (Gmina Krzeszów)
 24. Jerzy Skiba (Gmina i Miasto Ulanów)
 25. Ryszard Szkutnik (Gmina i Miasto Ulanów)
 26. Grażyna Szwedo (Gmina Harasiuki)
 27. Jan Szwedo (Gmina Harasiuki)
 28. Stanisław Tyszko (Gmina Harasiuki)
 29. Grażyna Tyszko (Gmina Harasiuki)
 30. Mieczysław Urbanik (Gmina i Miasto Nisko)
 31. Michał Wnuk (Gmina Jarocin).

Jeśli znasz miejsca szczególne w powiecie niżańskim, które warto pokazać, okazy przyrody, obiekty zabytkowe itp., jeśli chcesz utrwalić ginące piękno ziemi, na której żyjesz, pokazać ciekawe wydarzenia i godnych uwagi ludzi, a masz pojęcie o fotografowaniu i filmowaniu weź udział w XIX edycji organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Nisku konkursu fotograficznego pod hasłem: „Cudze chwalicie, swego nie znacie...”

Prace należy składać do dnia 31 października 2018 r. w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku, ul. 3 Maja 32C.

Poza szansą na nagrody, przyczyniasz się do wielkiej sprawy – utrwalania i promowania piękna ziemi niżańskiej oraz tego, co się tutaj dzieje!

Regulamin Konkursu

Klauzula

Wzór umowy