Okres poprzedzający święta Bożego Narodzenia to czas wielu spotkań. W tym też czasie u Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza odbyły się przedświąteczne spotkania, w których uczestniczyli naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego oraz kierownictwo powiatowych służb, inspekcji i straży z powiatu niżańskiego.

W dniu 17 grudnia 2018 r. w Ulanowie odbyło się uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanego i odnowionego budynku po byłym Liceum Ogólnokształcącym, na potrzeby Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.

Już po raz XIX nagrody i wyróżnienia trafiły do rąk autorów najlepszych prac zgłoszonych do konkursu „Cudze chwalicie, swego nie znacie...”.

Informujemy, że dzień 24 grudnia 2018 roku (tj. poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Nisku.
Dzień ten został odpracowany w dniu 15 grudnia 2018 r.

Dnia 20 grudnia 2018 roku oddano do użytku przebudowany most na rzece Tanew w ciągu drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica w miejscowości Dąbrowica.

Koszt realizacji zadania wyniósł 3.369.648,92 zł, z czego połowa to środki otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej. Pozostałe środki to wkład własny Powiatu Niżańskiego.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST ze Stalowej Woli.

W przekazaniu w/w zadania udział wzięły władze samorządowe Powiatu Niżańskiego: Starosta Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Niżańskiego Magdalena Hasiak, Członkowie Zarządu Powiatu Niżańskiego: Tomasz Podpora i Karol Wołoszyn, Inspektor Nadzoru Zbigniew Lach, przedstawiciele wykonawcy robót: Prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego STALMOST Sp. z o.o. w Stalowej Woli Andrzej Zachwieja, Kierownik budowy Arkadiusz Burek, Kierownik robót Wojciech Gwizdak oraz pracownicy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku.

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica przez rzekę Tanew pozwala na skomunikowanie drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy z drogą wojewódzką DW 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn.

Zrealizowana inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańców Dąbrowicy oraz płynność ruchu drogowego. Ponadto zwiększy komfort jazdy i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Instytut Pamięci Narodowej, wzorem lat ubiegłych, przygotowuje kampanię społeczną z okazji 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.