Liceum Ogólnokształcące w Nisku jest  jedną z dziesięciu szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, które uczestniczyły w programie promocji Centrów Symulacji Medycznej w Łodzi, Poznaniu, Białymstoku, Zabrzu i Lublinie, we współpracy z Biurem Komunikacji Ministerstwa Zdrowia, współfinansowanych z Europejskiego  Funduszu Społecznego.

Od ponad 25 lat organizowana jest Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości, zwana wcześniej Olimpiadą Wiedzy o Wynalazczości i Olimpiadą Innowacji Technicznych, a jeszcze wcześniej Turniejem Młodych Mistrzów Techniki.

W dniach od 4 do 29 marca 2019 roku, na terenie powiatu niżańskiego, odbyła się kwalifikacja wojskowa, w tym 1 dzień dodatkowy, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nisku.

W piątek, 29 marca 2019 r. Starosta Niżański Robert Bednarz uczestniczył w oficjalnym oddaniu do użytku mostu na rzece Tanew, pomiędzy Ulanowem a Wólką Tanewską.

Dnia 29 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbył się Niżański Konwent Samorządowy, w którym uczestniczył Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Dnia 28 marca 2019 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, w Starostwie Powiatowym w Nisku, podpisali umowę i przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1284 mb”.