W dniu 31 grudnia 2018 r. Powiat Niżański zakończył realizację zadania pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów”, na które uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej na budowę pomnika upamiętniającego tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego, a która powstała w centrum Niska przy ul. Paderewskiego 4.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, każdy będzie mógł odsłuchać fragment Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego – Marsz I Brygady, fragment Depeszy Józefa Piłsudskiego notyfikującej powstanie niepodległego Państwa Polskiego z dnia 16 listopada 1918 roku oraz treść nagrań odnoszących się do szlaków historycznych – tekst pt. „Szlak Legionowy” i lokalnych tradycji oręża polskiego, związanego z odzyskaniem przez Polskę niepodległości – tekst przygotowany przez Pana Mariusza Kowalika.

Ławka pomnikowa to jedna z form upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która ma też uczcić pamięć polskich patriotów, dowódców i żołnierzy.

Koszt związany z wykonaniem Ławki Niepodległości wraz z aranżacją otoczenia wyniósł 36.532,80 zł, w tym 30.000 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ławki Niepodległości zostały zamontowane na terenie 136 miast, gmin i powiatów w całej Polsce. Na Podkarpaciu, oprócz Powiatu Niżańskiego, Ławka powstała w dwunastu gminach: w Gminie Łańcut, Miejsce Piastowe, Zaleszany, Jedlicze, Baranów Sandomierski, Wielopole Skrzyńskie, Rakszawa, Zagórz, Besko, Hyżne, Łukawcu oraz w gminie Trzebownisko. 

 

Od dnia 1 stycznia 2019 r. dostępne są poszerzone usługi nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 3 punktach (wraz z ich filiami) na terenie powiatu niżańskiego (mediacja dostępna będzie od 2020 roku) – zgodnie z harmonogramem.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.),  od 1 stycznia 2019 r. usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

            Osoby, które ze względu na znaczną niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez internet. Bliższe informacje pod telefonem podanym do zapisów.

            Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej udzielnie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 883 – 450 – 012

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

W ostatnich dniach grudnia 2018 r. odbył się odbiór zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański – Golce w miejscowości Majdan Golczański”. Inwestycję zrealizowano za kwotę 406 933,61 zł, z czego 100 000 zł stanowi dofinansowanie z Gminy Jarocin, a 306 933, 61 zł to środki własne powiatu.

Panu Romanowi Ryznarowi

 p.o. Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

 

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

 

Mamy

 

składają

 

Rada i Zarząd Powiatu Niżańskiego

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku

Z inicjatywy Starosty Niżańskiego, w ramach Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, na terenie naszego Powiatu została przeprowadzona akcja zasadzenia 100 drzew na 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadanie to zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku, który zasadził 100 drzewek miododajnych w pasie drogi powiatowej nr 1069R od dr. 858 – Krzeszów.

Mija kolejny dobry rok dla Powiatu Niżańskiego

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Niżańskiego!

Dobiega końca kolejny rok pracy Rady i Zarządu Powiatu Niżańskiego. Jest to odpowiednia chwila na podsumowanie planów i zamierzeń. Dla mnie, jako Starosty, to także obowiązek, by przedstawić Mieszkańcom działania samorządu Powiatu Niżańskiego w roku 2018. Przyznaję, że czynię to z wielką przyjemnością, bowiem lista zrealizowanych zadań jest długa.