Dnia 21 września 2018 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ukazała się lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działania, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia.

Pragniemy poinformować, że z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych debata plenerowa „Niepodległość jest w nas” została przeniesiona z Parku Miejskiego w Nisku do auli w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Serdecznie zapraszamy 26 września br. (środa) na godzinę 12:00.

W dniu 14 września 2018 r. odbyła się uroczystość otwarcia „Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji”, które jest częścią Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” i mieści się w dawnej Oficynie Pałacowej, w której do niedawna funkcjonowała Miejska Biblioteka Publiczna.

20 września 2018 r. na scenie amfiteatru w Parku Miejskim w Nisku, Przedszkolaki z  niżańskich szkół i przedszkoli uroczyście świętowały Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Nisku o składzie, pełnionych funkcjach, siedzibie oraz pełnionych dyżurach przez Powiatową Komisję Wyborczą w Nisku