Starosta Niżański Robert Bednarz w dniu 6 lipca 2018 r. po raz kolejny spotkał się z członkami Komitetu Organizacyjnego Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W szkołach powiatu niżańskiego do matury przystąpiło: w liceach – 141 osób, w technikach – 102 (w sumie – 243 uczniów). Wyniki matur zainteresowani mogą sprawdzić w internecie.

Najwięcej powodów do zadowolenia z tegorocznej matury mają uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, w którym wskaźnik zdawalności był wysoki i wyniósł 97,5% oraz Liceum Ogólnokształcącego w Jeżowem, gdzie wskaźnik zdawalności ukształtował się na poziomie 79%.

To właśnie ,,Czarniecki”, gdzie do matury przystąpiło 117 tegorocznych absolwentów, a egzamin zdało 114, najlepiej poradził sobie na egzaminie maturalnym. To bardzo duży sukces zarówno uczniów jak i nauczycieli, dzięki którego wielu uczniów dostanie się na wymarzone kierunki studiów i wybrane przez siebie uczelnie.

Podsumowując wyniki matur w liceach prowadzonych przez Powiat Niżański, należy zaznaczyć, że % zdawalności w liceach ogólnokształcących kształtuje się na poziomie 94% i jest wyższy od roku ubiegłego o 3,5 punktu procentowego (w 2017 r. % ten wynosił 90,5%). Jest to bardzo dobry wynik w porównaniu do wyników uzyskanych na Podkarpaciu, gdzie w liceach maturę zdało 88% maturzystów.

Nieco mniej powodów do radości mają absolwenci podkarpackich techników, gdzie maturę zdało 69%. Dobrze na tle tych wyników wypadli uczniowie techników ze szkół prowadzonych przez Powiat Niżański, którzy uzyskali % zdawalności w wysokości 71,5%, w tym najlepiej uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – 77%. % zdawalności w Technikum w Rudniku nad Sanem wyniósł 50% a w Technikum w Jeżowem – 25%. Są to wyniki dużo lepsze niż w roku ub. gdzie % zdawalności w naszych Technikach wynosił 57,7%. Cieszy wzrost zdawalności w 2018 roku o 13,8 punktu procentowego. Wzrost ten był spowodowany wzrostem wskaźnika w poszczególnych technikach, gdzie w roku 2017 kształtował się on w RCEZ na poziomie 64,8% i w Rudniku – 31,6%.

Prawo do poprawy wyniku matury w sierpniu ma 26 uczniów, czyli 70 % wszystkich, którzy nie zdali egzaminu w maju.

Ze wstępnych danych wynika, że w całej Polsce maturę zdało 79,7% do niej przystępujących. Na Podkarpaciu egzamin zdało ok. 81% maturzystów. Wyniki matur w Powiecie Niżańskim są wyższe i wynoszą 84,8% zdawalności (75,3% w 2017 roku).

Z podawanych informacji wynika, że szczegółowy raport o egzaminie maturalnym z każdego przedmiotu będzie dostępny 21 września 2018 roku.

Powiat Niżański informuje o rozpoczęciu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Poniżej znajdują się informacje o programie oraz wzór wniosku podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu.

W dniach od 29 czerwca do 1 lipca br. w Jarocinie odbył się „Festiwal Muzyki Pozytywnej – T3”. Przez 3 dni odbywały się koncerty muzyków nawiązujących do tradycji chrześcijańskich oraz warsztaty i spotkania z twórcami niosącymi pozytywny przekaz.

Wszystko to zorganizowano w kościele parafialnym w Jarocinie, w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie oraz na terenie rekreacyjnym nad zalewem w Jarocinie. Podczas takiej pozytywnej imprezy nie zabrakło oczywiście atrakcji dla najmłodszych oraz stoisk lokalnych artystów.  

Festiwal rozpoczął się w piątek, koncertem Gabrieli Blachy z zespołem. W drugim dniu festiwalu odbyły się m.in. warsztaty wokalne dla młodzieży, które poprowadził Krzysztof Biernacki. Młodzież przygotowała utwór, który został wykonany na scenie wraz z zespołem Maleo Reggae Rockers. Oprócz nich na scenie wystąpili także: BEU, I.N.D, Muode Koty i Arkadio. Niedzielną część Festiwalu rozpoczęto mszą świętą w kościele parafialnym, następnie ks. Andrzej Daniewicz, lider zespołu La Pallotina, wygłosił wykład. Później odbyło się spotkanie z liderem grupy Arkadio pod nazwą „Rób to co kochasz”. Gościem Specjalnym w tym dniu był aktor Jerzy Trela. Na plenerowej scenie zagrali: Igramy z Pokusą, La Pallotina, Mr. Pollack, Gospel Rain i Kamil Bednarek.

Jednym z organizatorów Festiwalu był Powiat Niżański, który reprezentował na festiwalu Starosta Niżański Robert Bednarz. 

Zdjęcia:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 4 lipca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica”.

W sobotę 30 czerwca 2018 roku Premier RP Mateusz Morawiecki odwiedził Podkarpacie. W Rzeszowie, Nowej Sarzynie i Brzózie Królewskiej szef Rządu spotkał się z mieszkańcami lokalnych społeczności.

Wizytę rozpoczęło spotkanie Premiera z mieszkańcami Podkarpacia i konferencja prasowa poświęcona nowej ustawie, której głównym założeniem jest zmiana wieczystego użytkowania na pełną własność.

Po zakończeniu konferencji prasowej Premier Mateusz Morawiecki, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart złożyli kwiaty pod pomnikiem Premiera RP i naczelnego wodza Wojsk Polskich Generała Władysława Sikorskiego.

Szef rządu, przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego – przy monumencie upamiętniającym znamienitych Polaków, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku, oddał cześć ofiarom Katastrofy Smoleńskiej.

Następnie, w Sali Audytoryjnej im. Łukasza Cieplińskiego w Urzędzie Marszałkowskim, Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z mieszkańcami Rzeszowa.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządu RP, parlamentarzyści, władze województwa, samorządowcy, przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych. W spotkaniu nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Niżańskiego, który reprezentowali Starosta Niżański Robert Bednarz i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Bronkiewicz.

W swoim wystąpieniu Premier Mateusz Morawiecki mówił o zasadniczym dla Polski i Polaków przesłaniu bezpieczeństwa w trzech obszarach: bezpieczeństwa rodzin, bezpieczeństwa miast i wsi oraz bezpieczeństwa zewnętrznego Polski.

Premier nawiązywał m.in. także do dokonań Centralnego Okręgu Przemysłowego i idei odtworzenia COP-u: - Tu na Rzeszowszczyźnie będziemy odbudowywać przemysł obronny, będziemy odbudowywać tradycje COP-u, bo kwestia bezpieczeństwa jest sprawa fundamentalną – mówił Mateusz Morawiecki.

W roku tak wielkiego wydarzenia, jakim jest 100-rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, Premier rozdawał biało-czerwone flagi. Jedną z nich Starosta Robert Bednarz przywiózł do Starostwa Powiatowego w Nisku.

Z Rzeszowa Premier udał się do Leżajska, gdzie gościł w Klasztorze OO. Bernardynów, następnie spotkał się z mieszkańcami Nowej Sarzyny oraz wziął udział w Pikniku Rodzinnym w Brzozie Królewskiej.

Niezwykle ważne wydarzenie miało miejsce w Jasionce, w dniu 3 lipca 2018 r., gdzie z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego oraz wielu ważnych gości z różnych zakątków Polski i Europy w podrzeszowskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena odbyło się Forum Regionów Trójmorza. W Forum uczestniczyli politycy, samorządowcy, przedstawiciele świata nauki, gospodarki i biznesu a także organizacji pozarządowych. Zgromadziło ono kilkuset gości z wielu zakątków Europy – między innymi szefów regionów, ambasadorów i samorządowców z Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i Węgier. Wziął w nim udział również Starosta Niżański Robert Bednarz.

Głównym celem Forum było pogłębianie już istniejącej współpracy oraz nawiązanie nowej pomiędzy regionami państw członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowo–Wschodniej, położonymi pomiędzy Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym.

W trakcie obrad odbyły się dwa panele. Szansom i wyzwaniom, jakie 12 europejskim regionom, położonym pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem a Morzem Czarnym daje inicjatywa Trójmorza, poświęcony był pierwszy z paneli Forum Regionów Trójmorza, zaś drugi – idei Via Carpatia, jako szlaku wspólnych interesów dla regionów.

O znaczeniu Via Carpatia, jako kluczowego przykładu wspólnoty interesów oraz współpracy państw i regionów, mówili podczas Forum również goście z Rumunii, Czech, Słowacji, Węgier, Chorwacji i Bułgarii. 

- Cieszymy się, że jak to określił Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk „droga życia” dla położonych przy niej regionów, w tym również dla Powiatu Niżańskiego, zmieni również nasz potencjał gospodarczy i da nam możliwości rozwoju – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Organizatorem forum był Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Zdjęcia: UMWP