8 września 2018 r. na terenie Powiatu Niżańskiego odbyła się akcja społeczna Narodowego Czytania. Zainaugurowana przez Parę Prezydencką tegoroczna odsłona odbywa się w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W ramach realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Doposażenie SPZZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych”, został zakupiony kolejny nowy sprzęt medyczny, w tym:

Dnia 5 września 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku zostały podpisane dwie umowy na realizację zadań pn. „Remont pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w Ulanowie” oraz na „Wykonanie dodatkowych ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych przy budynku użyteczności publicznej w Ulanowie”.

Dnia 3 września 2018 r. odbył się odbiór zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny – Rudnik w km 3+115 – 3+472 w miejscowości Rudnik nad Sanem”.

Inwestycję zrealizowano za kwotę 138 785,11 zł, z czego 109 271 zł to dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.   

Wykonawcą było przedsiębiorstwo MOLTER z Rudnej Małej.

W ramach zadania udało się przebudować 357 mb drogi, dzięki której poprawią się warunki techniczne drogi, a co za tym idzie podwyższy się komfort jazdy i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Dnia 6 września 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębach: Krzywdy, dz. o nr ewid. 915, Cholewiana Góra, dz. o nr ewid. 205/2.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Krzeszowa dziewcząt i chłopców zajęła 1 miejsce w klasyfikacji końcowej X Ogólnopolskich Młodzieżowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się 31 sierpnia 2018 roku w Koninie.

Do trzech konkurencji (po uprzednich eliminacjach wojewódzkich), tj. musztry, rozwinięcia bojowego i biegu sztafetowego 400 m z przeszkodami przystąpiło łącznie 38 drużyn z całego kraju.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich, udział dziewcząt i chłopców z Krzeszowa w zawodach ogólnopolskich okazał się wielkim sukcesem i przyczynił się do promocji Powiatu Niżańskiego.

Zwycięska drużyna z Krzeszowa w lipcu przyszłego roku będzie reprezentować Polskę na Międzynarodowych Zawodach MDP w austriackim Villach.

Serdecznie gratulujemy całej drużynie oraz wszystkim, którzy się przyczynili do tego olbrzymiego sukcesu. Wielkie gratulacje i słowa szczególnego uznania kierujemy do Prezesa OSP Krzeszów Pana Jana Paca i wszystkich druhów strażaków z Krzeszowa, którzy służą pomocą i radą młodszym kolegom z MDP.

Zdjęcia: Jan Pac