Zapraszamy do głosowania na stronę internetową Powiatu Niżańskiego!

 

Strona internetowa Powiatu Niżańskiego bierze udział w konkursie na najlepszą stronę internetową jednostki samorządowej województwa podkarpackiego.

 

Organizatorem konkursu jest Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie” i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie.

 

W konkursie na najlepszą stronę internetową -  jeden użytkownik może oddać jeden głos raz na 30 minut.

 

Aby zagłosować, wystarczy kliknąćTUTAJ

 

Głosować można do dnia 23 maja 2018 roku do godziny 20.00

 

Dziękujemy za oddany na nas głos!

Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że w związku z prowadzeniem robót w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w km 5+959 do 12+170 w m. Wólka Tanewska, Dąbrówka i Kurzyna Mała wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1039R Jarocin – Ulanów w km 7+426 do 8+357 w m. Dąbrówka”, odcinek przebudowywanej drogi Nr 1039R Jarocin – Ulanów w km 7+426 do 8+357   w m. Dąbrówka będzie wyłączony z ruchu w dniu 15.05.2018 r.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Powiat Niżański z operacją „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” jest jednym z 12 beneficjentów Planu operacyjnego KSOW w 2018 roku.  

Stosowną umowę na realizację operacji podpisali z Województwem Podkarpackim, reprezentowanym przez Marszałka Władysława Ortyla oraz Członka Zarządu Województwa Piotra Pilcha w dniu 7 maja br. w Rzeszowie Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach oraz Skarbnik Powiatu Maria Bednarz.  

- Celem operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co przyczyni się do zaktywizowania podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych oraz do wzrostu zainteresowania kontynuowaniem tych tradycji przez ludzi młodych – mówi Starosta Robert Bednarz.

Operacja zrealizowana zostanie w następujących formach: 

  • organizacja II Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego dla 15 podmiotów, który odbędzie się podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego – Ulanów 2018 – nagrody za miejsca I-III oraz za udział sfinansowane zostaną ze środków KSOW,
  • dodatkowe stoisko z lokalnymi tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego przygotowane wspólnie przez 15 podmiotów biorących udział w konkursie,
  • spotkanie podsumowujące udział 15 podmiotów w II Powiatowym Konkursie na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego – organizacja spotkania będzie wkładem własnym pieniężnym Powiatu Niżańskiego.

Dodatkowymi Partnerami KSOW przy realizacji tej operacji są: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Gminne Centrum Kultury w Ulanowie i Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „TRATWA”.     

Wartość operacji wynosi łącznie 11.334 zł, w tym koszty kwalifikowalne 9.484 zł i wkład własny 1.850 zł.  

Fot.: www.podkarpackie.pl

W dniu 7 maja 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę i przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1083R w msc. Krzywdy”.