W dniu 4 października 2019 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Remont pomieszczeń na potrzeby mieszkań chronionych treningowych w budynku byłego Domu Nauczyciela w Ulanowie ”.

Zadanie ma na celu remont mieszkań chronionych, które są formą pomocy społecznej, przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów-trenerów, do prowadzenia samodzielnego życia.

Wykonawcą inwestycji jest firma FAMARK Krzysztof Markowicz z Jeżowego.

Całkowity koszt zadania wyniesie 384.614,78 zł, w tym dofinansowanie z dotacji rezerwy celowej w wysokości 70 % wartości zadania.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji przewidywany jest na IV kwartał 2019 roku.

W sobotę 5 października 2019 r. odbyła się już piąta jubileuszowa edycja biegu na 5 km „NAJEŻONA PIONA”. Bieg odbył się nad zalewem „Przystań” w Jeżowem a jego organizatorem był Jeżowski Klub Biegowy „KLUB MATIEGO”, wspierany przez Stowarzyszenie „Kobiety z Pasją” oraz Uczniowski Klub Sportowy Jeżowe Centrum. Impreza biegowa, bardzo profesjonalnie przygotowana i przeprowadzona, odbyła się podczas pikniku rodzinnego „Pożegnanie Lata”.

W dniu 7 października 2019 r., w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim. Sygnatariuszami umowy byli: ze strony SPZZOZ w Nisku Dyrektor Paweł Błasiak, natomiast Uniwersytet Rzeszowski reprezentował Rektor – prof. dr hab. Sylwester Czopek.

Pod koniec września 2019 r. Starosta Niżański Robert Bednarz miał wielką przyjemność spotkać się w Rudniku nad Sanem z Prof. Zdzisławem Krasnodębskim, posłem do Parlamentu Europejskiego, który odwiedził rodzinne strony oraz miejsca pamięci poświęcone członkom jego rodziny, pochodzącej z Rudnika.

W niedzielne popołudnie 6 października w Bielinach miało miejsce niezwykłe spotkanie z poezją i sztuką.  Wieczór kultury, który odbył się przy wypełnionej po brzegi Sali, zorganizowany został w ramach realizowanej przez Stowarzyszenie „Bieliny – wieś nad Sanem” w partnerstwie z Publiczną Szkołą Podstawową w Bielinach inicjatywy „Coś dla ducha”, dofinansowanej z projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 – 2019”.

Ostatniego dnia września br. odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące realizacji ogólnopolskiego Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse”, którego partnerem lokalnym jest Fundacja Fundusz Lokalny SMK.