Bohaterka czasów wojny i okupacji, zasłużona weteranka ruchu oporu z czasów II wojny światowej, społeczniczka i działaczka polonijna – Pani Maria Mirecka–Loryś, obchodzi dzisiaj 103 rocznicę urodzin.

Z tej okazji, doceniając trud i wysiłek pracy, jaki Pani Maria włożyła w historię Naszego regionu, Starosta Niżański Robert Bednarz, w imieniu własnym, Władz Samorządowych Powiatu Niżańskiego i całej społeczności niżańskiej, składa Pani serdeczne podziękowania za Pani patriotyczną i bohaterską postawę, za krzewienie tradycji patriotycznych oraz życzenia zdrowia i pogody ducha na dalsze, szczęśliwe lata.  

Przypomnijmy najważniejsze fakty z życia Pani Marii.

Maria Eleonora Mirecka–Loryś urodziła się 7 lutego 1916 r. w Ulanowie, jako siódme dziecko z ośmiorga rodzeństwa. W 1921 roku rodzina Mireckich zamieszkała w Racławicach koło Niska. W 1937 r. Maria Mirecka ukończyła gimnazjum w Nisku. Podjęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jej plany i marzenia przerwała wojna. Podążając śladami starszego rodzeństwa zaangażowała się w działalność Młodzieży Wszechpolskiej. Od początku okupacji działała w narodowej konspiracji. W latach 1939-1945 należała do ścisłego kierownictwa podziemia narodowego w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Wiosną 1940 r. została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w Powiecie Niżańskim, a następnie całego NOWK Okręgu Rzeszowskiego. W tym czasie była kierownikiem sekcji kobiecej w Zarządzie Okręgu Rzeszowskiego SN oraz kurierką Komendy Głównej NOW. Wiosną 1945 r. została Komendantką Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. Przyjęła pseudonim „Marta".

Po zakończeniu wojny Maria Mirecka–Loryś podjęła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. 1 sierpnia 1945 r. została aresztowana na dworcu kolejowym w Nisku. Następnie była więziona w Rzeszowie, Warszawie i Krakowie. Została zwolniona 1 września 1945 r. na mocy amnestii. Zimą 1945 r. opuściła Polskę podając się za obywatelkę Luksemburga. Z grupą kilkunastu działaczy narodowych dotarła do obozu II Korpusu gen. Władysława Andersa pod Ankoną, gdzie poznała swego przyszłego męża oficera rezerwy Henryka Lorysia. W październiku 1946 r., już jako małżeństwo, Państwo Lorysiowie wyjechali do Anglii. Następnie w styczniu 1952 r. do USA. Maria Mirecka–Loryś  aktywnie zaangażowała się w pracę w organizacjach polonijnych. Działała aktywnie m.in. w Stronnictwie Narodowym, była członkinią ZG Związku Polek w Ameryce i Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Przez 32 lata była redaktorem „Głosu Polek”, organu Związku Polek w Ameryce.

W ostatnich latach brała udział w licznych konferencjach naukowych oraz wydarzeniach patriotycznych. Została uhonorowana wieloma odznaczeniami państwowymi m.in.: Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Zasługi. 3 maja 2006 r. z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego otrzymała Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. 12 lutego 2016 r. odznaczona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Imieniem jej rodziny nazwano w lutym 2018 roku Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”.

 

26 stycznia 2019 r. w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem pod szyldem World Kyokushin Budokai odbył się VIII Międzynarodowy Turniej Kyokushin Karate o Puchar Burmistrza „Polskiej Stolicy Wikliny”.

Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski w obecności Posła na Sejm RP Jerzego Paula i Wicestarosty Niżańskiego Adama Macha.

Organizatorem Turnieju był Leżajski Klub Karate Kyokushin. Wzięło w nim udział ponad 200 zawodników z organizacji kyokushin karate takich jak: WKB, IKO Matsushima, WKO, Kyokushin-kan, IFK i Oyama z 24 klubów karate z Polski i Łotwy.

Turniej był otwarty dla wszystkich organizacji karate pełno kontaktowego i został przeprowadzony we wszystkich kategoriach kumite wg pełnych tzw. „japońskich” przepisów kyokushin oraz układów formalnych, czyli kata.

Patronat nad Turniejem objęli: Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski.

Nagrody zwycięzcom wręczał m. in. Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko. Wszystkim uczestnikom Turnieju gratulujemy dzielnej postawy oraz osiągniętych rezultatów.

Poniżej link z videorelacją z Turnieju:

https://www.youtube.com/watch?v=8nICUAswEd0&t=181s

Zdjęcie: Leżajski Klub Kyokushin Karate

W dniu 28 stycznia 2019 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się spotkanie dotyczące polityki lokalnej uwzględniającej potrzeby i prawa osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie zorganizowane zostało przy okazji realizacji projektu „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie podkarpackim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”. Monitoringiem tym zostało objęte Starostwo Powiatowe w Nisku wraz z jednostkami podległymi, Urząd Gminy i Miasta Ulanów oraz Urząd Gminy Jarocin.

Uczestników spotkania powitał Starosta Niżański Robert Bednarz, który przedstawił jednostki powiatu niżańskiego realizujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również organizacje pozarządowe. Następnie o realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym projektów i programów, informację przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marta Ciosmak.

Tematem głównym spotkania była dostępność przestrzeni i usług publicznych w powiecie niżańskim w kontekście nowych standardów, regulacji określających stosowanie uniwersalnego projektowania w kreowaniu polityki realizacji usług publicznych oraz w kontekście potrzeb mieszkańców. Zagadnienie to omówił przedstawiciel biura projektowego Marcin Dziółko ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA w Stalowej Woli. Podczas swojego wystąpienia przedstawił wnioski z przeprowadzonego monitoringu jednostek samorządowych w kontekście planowanych zmian ustawowych w zakresie dostępności.

W spotkaniu udział wzięli Starosta Niżański Robert Bednarz, Burmistrzowie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski oraz Ulanowa Stanisław Garbacz, Zastępca Wójta Gminy Jeżowe Stanisław Szot, przedstawiciele pozostałych gmin, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu niżańskiego, przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Dyrektor SOSW w Rudniku nad Sanem Marta Szczepańska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marta Ciosmak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Piotr Rutyna, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem ks. Tomasz Szostek oraz Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudniku nad Sanem Kazimiera Socha.

Tegoroczna XI już edycja Międzypowiatowego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Krzeszowskie Kolędowanie 2019” odbyła się w niedzielę 20 stycznia 2019 r. Uczestnicy Przeglądu zaprezentowali wysoki poziom artystyczny. Śpiewano oprócz tradycyjnych staropolskich kolęd, także pastorałki oraz piosenki o tematyce świątecznej.

Na scenie Krzeszowskiego Domu Kultury wystąpiło blisko 350 wokalistów i muzyków. XI Międzypowiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Krzeszowskie Kolędowanie 2019” odbył się pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP Jerzego Paula, Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza oraz Wójta Gminy Krzeszów Stanisława Nowakowskiego.

Laureaci otrzymali m. in. statuetki oraz dyplomy ufundowane przez Powiat Niżański, które wręczał Wicestarosta Adam Mach.

Wszystkim uczestnikom XI „Krzeszowskiego Kolędowania” serdecznie gratulujemy i dziękujemy, bo dzięki nim, w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie, można było usłyszeć najpiękniejsze wykonania najbardziej znanych kolęd i pastorałek, oraz mniej znanych i znacznie rzadziej słuchanych, piosenek świątecznych.

XI edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i jak co roku dostarczyła wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń.

Jury w składzie: Marcin Krawczyk – przewodniczący, Joanna Kargol i Karolina Bzdyra, po przesłuchaniu uczestników Przeglądu wyłoniło zwycięzców w poszczególnych kategoriach::

CHÓRY I ZESPOŁY

KATEGORIA Grupy mieszane

1 miejsce – Viollinuss Band

2 miejsce – Kapela Łęgowianie

3 miejsce – Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe

KATEGORIA Szkoła Podstawowa

1 miejsce – Chór Mały Cantus

2 miejsce – Tercet Wokalny Patrycja Węglarz, Gabriela i Agata Dziedzic

3 miejsce – Perłowe Gwiazdy

KATEGORIA Przedszkole

1 miejsce – Boże Nutki

 

SOLIŚCI

KATEGORIA I Przedszkole

1 miejsce – Hania Syty

2 miejsce – Anna Wolicka

3 miejsce – Kajetan Rzeszutek

KATEGORIA II Klasa I 

1 miejsce – Julia Konior

2 miejsce – Olivia Gancarz

3 miejsce – Julia Pietr as

KATEGORIA II – Klasa II-III

1 miejsce – Natalia Krupa

2 miejsce – Amelia Borkowska

3 miejsce – Julia Kalawska

KATEGORIA III – 9-10 lat

1 miejsce – Oliwia Hausner

2 miejsce – Oliwia Sarnikowska

3 miejsce – Amelia Szabat

KATEGORIA III – 11-12 lat

1 miejsce – Lena Paszek

2 miejsce – Zuzanna Pustelniak

3 miejsce – Joanna Wargala

KATEGORIA IV – kl. VII- III gimnazjum

1 miejsce – Kinga Paszek

2 miejsce – Klaudia Łacka

3 miejsce – Aleksandra Walczyk

KATEGORIA V – Szkoła średnia – Dorośli

1 miejsce – Patryk Andrzejewski

2 miejsce – Paulina Maziarz i Monika Bielecka – Hopek

3 miejsce – Aleksandra Kruk

Nagrodę GRAND PRIX otrzymał Patryk Andrzejewski.

Galeria zdjęć: GOK Krzeszów

Zdjęcie. GOK Krzeszów

 

 

 

 

 

 

W dniu 28 stycznia 2019 r. została podpisana umowa na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – prowadzenie Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem, zawarta pomiędzy Powiatem Niżańskim, reprezentowanym przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i Wicestarostę Adama Macha, a Zgromadzeniem Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Warszawie.

Zgromadzenie zostało wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2019 roku, w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach zadania „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego”.

Na realizację tego zadania w 2019 roku Powiat Niżański przeznaczy kwotę 1.352.916 zł.

Istniejąca w Rudniku nad Sanem placówka zapewnia dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej opiekę i wychowanie. Docelowo może przyjąć 30 dzieci. Do placówki tej kierowane będą dzieci zarówno z terenu Powiatu Niżańskiego, jak i z innych powiatów (w przypadku posiadania wolnych miejsc), na podstawie skierowania Starosty Niżańskiego, pozbawione częściowej lub całkowitej opieki rodzicielskiej, zwłaszcza dzieci o szczególnych potrzebach zdrowotnych na pobyt całodobowy, po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej.