Na rynku księgarskim ukazała się nowa publikacja z dziedziny szkolnictwa, autorstwa Grażyny Habigier – Pipskiej i Antoniego Piędla, pt. „Zarządzanie współczesną szkołą na podstawie koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły”.

Autorzy książki, byli dyrektorzy RCEZ w Nisku, w dniu 1 czerwca 2017 r., zaprezentowali książkę Staroście Niżańskiemu Robertowi Bednarzowi, jako że to Powiat jest organem prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Niżańskiego.

Grażyna Habigier-Pipska i Antoni Piędel, od wielu lat zajmują się badaniami związanymi z zarządzaniem współczesną szkołą.  Rozdział pierwszy opracowania dotyczy w sposób bezpośredni zagadnień odnoszących się do zarządzania szkołą współczesną, w tym kwestii związanych z definiowaniem pojęć: kierowanie i zarządzanie. Odniesiono się w nim do wymogów stawianych dyrektorom szkół, ich roli jako menadżera, oraz cech dyrektora, będącego menadżerem przyszłości. Zarządzanie współczesną szkołą, koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły, zostały zaprezentowane, na przykładzie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Ogólną charakterystykę tej szkoły wsparto informacją na temat: osiągnięć uczniów tej placówki, rozwoju programowego, bazy dydaktycznej i lokalowej oraz rozwoju zawodowego nauczycieli. W podsumowaniu rozdziału zaakcentowano cechy, wypracowane już w opisywanej placówce oświatowej, którą należy wzmacniać, aby nadal móc określać Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku mianem dobrej szkoły.


 

Nowo wydana pozycja książkowa „Zarządzanie współczesną szkołą na podstawie koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły” może służyć, ze względu na swoje walory praktyczne, nauczycielom oraz dyrektorom szkół.

Rozwój szkół – jak piszą autorzy – jest wynikiem wprowadzanych zmian w różnych dziedzinach działalność edukacyjnej i czynnikach warunkujących optymalne jej funkcjonowanie. Chodzi oczywiście o takie zmiany, których rezultatem jest unowocześnienie pracy szkoły. Postęp w edukacji, przyjmowanie i wdrażanie tego, co nowe i nowoczesne, nie dokonuje się samo przez się. Nowe treści kształcenia, nowoczesne metody, optymalna organizacja pracy uczniów i nauczycieli, wielofunkcyjne środki, same w sobie nie mają sił upowszechniających. Aby bogaciły życie szkoły, doskonaliły w niej system edukacyjny, optymalizowały osiągane wyniki, konieczne jest świadome planowanie różnorakich przedsięwzięć inicjujących i wdrożeniowych.

W słoneczną niedzielę, 28 maja 2017 r., w ramach obchodzonego jubileuszu 25-lecia istnienia Caritas Diecezji Sandomierskiej i 10-lecia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem, wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domem Samopomocy, został zorganizowany w Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem, Piknik Rodzinny, z okazji przypadającego w tym dniu Święta Matki i nadchodzącego Dnia Dziecka.

Piknik miał za zadanie wzmocnienie łączących dzieci z rodzicami więzi emocjonalnych, integrację rodzin, a także relaks i odpoczynek od trosk codziennego życia. Zapewnił to wspólnie spędzony czas na świeżym powietrzu, przy pięknej słonecznej pogodzie.  

Organizatorzy Pikniku zadbali o różne bezpłatne atrakcje, m.in. Paradę Motocyklistów Rudnickiego Zagłębia Wikliniarskiego, występ dzieci z Ochronki, które przygotowały i zaprezentowały licznie zebranym mieszkańcom Rudnika, bajkę pt. „Jaś i Małgosia”, kolorowe malowanie twarzy czy przeróżne kształtowanie barwnych balonów. Nie zabrakło też, tradycyjnie już prezentowanego w Rudniku, pokazu mody wiklinowej. Popołudnie obfitowało w zabawy integracyjne i zabawę taneczną z DJ Omegą oraz wiele innych ciekawych i budzących zainteresowanie atrakcji, wraz z poczęstunkiem.

Podczas Pikniku podsumowano 10–lecie istnienia i działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Domu Samotnej Matki i Schroniska dla Bezdomnych Kobiet w Rudniku nad Sanem.

Piknik prowadziła Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem Pani Ewa Maziarz oraz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem ks. Tomasz Szostek.

W imieniu Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, życzenia, serdeczne gratulacje i wyrazy uznania, za wyróżniająca i sprawną działalność charytatywną oraz humanitarną, z okazji podwójnego jubileuszu, tj. 25-lecia Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz 10-lecia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem, złożył Wicestarosta Adam Mach.

Caritas Diecezji Sandomierskiej od początku swojej działalności, w sposób znaczący przyczynia się do krzewienia postaw chrześcijańskiego miłosierdzia wśród lokalnej społeczności. Dzięki ofiarności, ciężkiej pracy i ogromnemu zaangażowaniu wszystkich osób związanych z OIK, już od dekady jego funkcjonowania, w sposób znaczący zaspokajane są podstawowe potrzeby jego podopiecznych. 

Zdj.: UGiM Rudnik nad Sanem   

W dniu 2 czerwca 2017 roku w Rzeszowie, podkarpaccy samorządowcy świętowali Dzień Samorządu Terytorialnego. Podczas tych uroczystości uhonorowano najlepsze samorządowe strony internetowe podkarpackich samorządów i ich fanpage na Facebooku. W tej edycji konkursu, strona internetowa Powiatu Niżańskiego została oceniona przez internautów, jako najlepsza strona internetowa województwa podkarpackiego w kategorii „Powiat”, uzyskując 52,6% ogólnej liczby głosów.

1 czerwca 2017 roku, podczas Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Niżańskiego, który tym razem odbył się w Ulanowie, Starosta Niżański Robert Bednarz został wybrany przez Wójtów i Burmistrzów jednogłośnie, nowym Przewodniczącym Konwentu. 

Zastąpił ustępującego z tej funkcji Juliana Ozimka Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, który kierował Konwentem od maja 2009 roku.

W skład Konwentu wchodzą Wójtowie i Burmistrzowie ze wszystkich gmin powiatu oraz Starosta Niżański.

Konwent stanowi forum wymiany doświadczeń, dyskusji i opinii wyrażanych w kręgu lokalnych samorządów. Jest to forum robocze, służące aktywnej realizacji zbieżnych ze sobą lub współzależnych zadań własnych gmin i powiatu.

Jednym z głównych zadań Konwentu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, która pozwala samorządom zaadoptować sprawdzone rozwiązania w swojej działalności.

Tematy Konwentu wynikają z pracy Wójtów, Burmistrzów, Zarządu Powiatu, a także Rad Miejskich i Gmin oraz Rady Powiatu. Odnoszą się one m. in. do realizacji planów finansowych i inwestycyjnych samorządów, do strategii rozwoju Gmin i Powiatu oraz do planów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

- Jako Przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Niżańskiego chciałbym, aby Konwent swoje posiedzenia odbywał częściej, oraz żeby powstawało więcej wspólnych, cennych inicjatyw samorządów wszystkich Gmin naszego Powiatu. Wspólna realizacja zadań przyczyni się do coraz lepszego i większego zaspokajania potrzeb mieszkańców Powiatu Niżańskiego – mówi Starosta Robert Bednarz.

Fot. B. Pucko

W dniu 2 czerwca 2017 roku Starosta Niżański Robert Bednarz uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie. Przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli - wójtowie, burmistrzowie, starostwie, prezydenci, radni oraz pracownicy instytucji samorządowych z całego Podkarpacia spotkali się, aby wspólnie świętować obchody Dnia Samorządu Terytorialnego.

Obchody samorządowego święta rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą odprawioną w Kościele Farnym. Po jej zakończeniu uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami Rzeszowa, w uroczystej paradzie przez centrum miasta, do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, gdzie odbyła się konferencja podsumowująca kolejny rok funkcjonowania samorządów.

Dzień Dziecka 1 czerwca 2017 roku stał się doskonałą okazją do odwiedzin Starostwa Powiatowego w Nisku przez uczniów klasy „0”  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku im. gen. Stanisława Dąbka, którzy przybyli do urzędu wraz z nauczycielami, na zaproszenie Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza. Starosta porozmawiał z przybyłymi gośćmi, wysłuchał recytowanych wierszy i  wykonania pięknych piosenek przygotowanych przez maluchów oraz złożył na ich ręce życzenia dla wszystkich najmłodszych mieszkańców Powiatu Niżańskiego.