Do podkarpackich samorządów trafi kolejne 5 mln zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Środki te otrzyma również Powiat Niżański.

Dnia 30 maja 2017 r. odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu.

Po rozpoczęciu obrad, złożył ślubowanie i objął mandat radnego Pan Józef Kolano, kandydat na radnego w okręgu wyborczym nr 3, z listy nr 22 - KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze, który w wyborach do Rady Powiatu Niżańskiego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

Pan Józef Kolano z zawodu jest ekonomistą. Po ukończeniu studiów pracował w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko, następnie przez 22 lata, jako nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej w Groblach. W 2007 r. przeszedł na emeryturę. W latach 2009 – 2014 pełnił funkcję Zastępcy Wójta Gminy Jeżowe. Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu, radny Józef Kolano wstąpił w miejsce wygaszonego mandatu radnego Śp. Bolesława Miazgowicza.

Ponadto Rada zatwierdziła do realizacji projekt pn. Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim, złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Projekt będzie realizowany od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. Jest to bardzo ważna inicjatywa Zarządu Powiatu, dzięki której w powiecie powstanie ośrodek, w którym osoby niepełnosprawne bezpłatnie będą mogły wypożyczać sprzęt niezbędny do rehabilitacji, pielęgnacyjny oraz wspomagający. Wypożyczalnia sprzętu znajdować się będzie w Rudniku nad Sanem, ul. Piłsudskiego 9. Wartość projektu to kwota blisko 980.000 zł.

W związku z realizacją projektu Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017, a także dokonała zmian w budżecie powiatu.