7 lutego 2018 r. piękny jubileusz 102 urodzin obchodziła Maria Mirecka-Loryś, która poświęciła swoje życie na rzecz działalności patriotycznej. Z tej okazji w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli zorganizowano uroczystość, na którą zaprosił Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Obwodu Nisko – Stalowa Wola.

W piątek, 2 lutego 2018 r. odbyła się uroczystość, w trakcie której, pożegnano dowódcę 3 Batalionu Inżynieryjnego i Garnizonu Nisko.

Ppłk Zbigniew Drożdzewski pełnił powierzoną mu funkcję przez 4 lata. Dowódcą został 2 września 2013 r. Teraz zastąpi go ppłk Radosław Podolski.

Ppłk Drożdżewskiego pożegnali licznie zgromadzeni na uroczystości żołnierze 3 Batalionu Inżynieryjnego, 16 Tczewskiego Batalionu Saperów oraz 3 Kompanii Regulacji Ruchu. Obecni byli także przedstawiciele wojska, policji, służby więziennej i straży pożarnej. Udział w uroczystości wzięli również przedstawiciele władz samorządowych. Powiat Niżański reprezentował Starosta Niżański Robert Bednarz. Wśród przybyłych gości obecni byli m.in.: Poseł na Sejm RP Rafał Weber i przedstawiciele Biur Senator Janiny Sagatowskiej i Posła Jerzego Paula.

Fot.: mł. chor. Jan Mitrowicz, st.szer. Łukasz Kułacz

 

Zakończyły się bale studniówkowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Niżańskiego. Studniówki, poprzedzające egzamin maturalny, to wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego ucznia.

2 lutego 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło program z Funduszu Sprawiedliwości, o wartości ponad 100 mln złotych, przeznaczony na sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ogłoszonym naborze dla Podkarpacia maksymalna pula środków do wykorzystania wynosi 8 500 000 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych). 

Zgodnie z programem przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości, o wsparcie mogą się ubiegać gminy i miasta na prawach powiatu z całego województwa.

Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy, tj. defibrylatory, torby ratownicze lub inny sprzęt, z wyłączeniem pojazdów, trafi do poszczególnych jednostek OSP z terenu Podkarpacia, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia do ratowania życia i zdrowia ludzi.

Wydrukowane i podpisane wnioski w wersji papierowej wraz z załącznikami, należy dostarczyć drogą pocztową na adres: Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Aleje Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa lub doręczyć osobiście do kancelarii głównej Ministerstwa Sprawiedliwości, najpóźniej do dnia 26 lutego 2018 r.

Link do ogłoszonego naboru: https://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,10373,nabor-wnioskow-na-dotacje-z-funduszu.html

Fot.: ms.gov.pl

W środę, 31 stycznia 2018 r., w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, z inicjatywy Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, odbyło się Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Niżańskiego. Udział w Forum wzięli licznie zgromadzeni przedstawiciele ngo, którzy chętnie włączyli się do dyskusji na temat poruszanych tematów i zadawali ważne dla nich pytania.

W dniach 22 – 26 stycznia 2018 roku, Liceum Ogólnokształcące w Nisku gościło europejskich uczestników projektu  „Team Up& Reform Netizens -  OutdoorFantastic Fun”, czyli „Wyłącz się z sieci – pracuj z ludźmi, zmieniaj ich, baw się”. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, którego koordynatorem jest niżańskie liceum. Przybyła z Belgii, Łotwy i Rumunii grupa 19 uczniów gościła w domach swoich polskich kolegów. Europejski Tydzień z Czarnieckim był okazją do wspólnej integracji młodzieży oraz praktycznego wykorzystania języka angielskiego, który był wiodącym językiem projektu.