Dnia 5 listopada br. odbył się odbiór zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębach: Krzywdy, dz. o nr ewid. 915, Cholewiana Góra, dz. o nr ewid. 205/2”, wykonanego przez firmę CHAMOT z Jaty.

30 października br. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku miało miejsce oficjalne wręczenie stypendiów Fundacji im. Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w ramach VI edycji Programu Stypendialnego. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Starosta Niżański Robert Bednarz, Bronisława i Tadeusz Kulczykowie – założyciele rodzinnej Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków, Sekretarz Fundacji Anna Straub oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku Marek Urban.

W Starostwie Powiatowym w Nisku, w dniu 30 października 2018 r., z inicjatywy i na zaproszenie Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i Członka Zarządu Powiatu Niżańskiego Józefa Sroki, odbyło się spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko.

Podczas spotkania Pani Minister przekazała informację, że Ministerstwo Zdrowia przychyli się pozytywnie do tego, że zabiegi endoprotez biodra i kolana realizowane w niżańskim Szpitalu będą finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

W spotkaniu oprócz Starosty Roberta Bednarza i Członka Zarządu Józefa Sroki uczestniczyli również: p.o. Dyrektora SPZZOZ w Nisku Roman Ryznar, Zastępca Dyrektora SPZZOZ lek. Stanisław Grzybowski, Lekarz kierujący Oddziałem Ortopedycznym Zbigniew Szeląg – specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii oraz wspierający działania Starosty, Zarządu Powiatu i Dyrekcji Szpitala w zakresie starań o finansowanie kosztów zabiegów Poseł na Sejm RP Rafał Weber.

- Cieszę się, że starania moje i Zarządu Powiatu Niżańskiego, przy ogromnym wsparciu Posła Rafała Webera przyniosły pozytywny efekt. Dziękuję bardzo Członkowi Zarządu Józefowi Sroce za zaangażowanie i wspieranie naszych działań w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia i NFZ – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

W dniach 15-17 października 2018 roku, w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej, odbyła się 12. edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków "IWIS 2018". Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską. Tegoroczny IWIS odwiedziło ponad 20 000 osób.

Pod koniec października 2018 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka, podpisali umowę na kolejną już dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki, przyznaną tym razem na remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku. Ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki umowę podpisał Jarosław Stawiarski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Dofinansowanie pozyskane w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” w wysokości 1.176.100 zł pozwoli m.in. na wymianę pokrycia dachu, docieplenie ścian i elewacji budynku, wymianę nawierzchni sali, stolarki okiennej i drzwiowej, płytek podłogowych, płytek ściennych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji wod.-kan, c.o i elektrycznej.  Ponadto zostanie wybudowana ścianka wspinaczkowa oraz wyposażona zostanie siłownia.

Pozyskane środki pozwolą również na remont boiska wielofunkcyjnego, w ramach którego wymieniona zostanie nawierzchnia boiska wraz wymianą ogrodzenia. 

Całkowity koszt zadania wyniesie 2.401.093 zł, a planowany termin jego zakończenia przewidywany jest na koniec czerwca 2020 r.

Przeprowadzenie remontów pozwoli na poprawę warunków treningowych oraz rozgrywania zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży. 

Jak zauważa Józef Sroka – Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego: - Dzięki zaangażowaniu Starosty i Zarządu Powiatu, które zostało zauważone i docenione, pozyskaliśmy środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości prawie 1,2 mln zł. Możemy wszyscy się cieszyć, że tak duże środki zewnętrzne przyczynią się do rozwoju bazy sportowej niżańskiego liceum, co będzie korzyścią nie tylko dla uczącej się w szkole młodzieży, ale także dla całego środowiska. Odnowiona baza wpływa nie tylko na wzrost potencjału szkoły, ale również na zwiększenie jej atrakcyjności, co sprzyja zapewnieniu lepszego rozwoju postaw sportowych wśród młodzieży. Wpływa korzystnie na efektowność otoczenia miasta i uzupełnienie infrastruktury gminy.