W sobotę 30 grudnia 2017 roku, w niżańskim Szpitalu Powiatowym im. PCK, przyszła na świat Milenka, która urodziła się jako 600-setny noworodek w 2017 roku. Zaś we wtorek 2 stycznia 2018 roku urodził się Adaś, który jest pierwszym noworodkiem urodzonym w niżańskiej lecznicy w 2018 roku.

Z tej okazji, w dniu 4 stycznia, mamy i ich nowonarodzone dzieci odwiedził Starosta Niżański Robert Bednarz, w towarzystwie p.o. Dyrektora Szpitala Romana Ryznara, Zastępcy Dyrektora ds. opieki medycznej lek. Stanisława Grzybowskiego oraz lekarza kierującego Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym Krzysztofa Polskiego. 

Starosta przekazał mamom narodzonych dzieci życzenia radosnego przeżywania macierzyństwa, wielu szczęśliwych chwil ze swoimi dziećmi oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na drogach rozwoju narodzonych dzieci. Starosta wyraził również radość i satysfakcję z faktu, iż Panie wybrały do porodu szpital niżański, który w ostatnich latach stał się jedną z wiodących placówek w zakresie położnictwa w tej części województwa podkarpackiego.

Życzenia wszelkiej pomyślności i radości w gronie rodzinnym złożył również p.o. Dyrektor Szpitala Roman Ryznar. Do życzeń dołączono okolicznościowe prezenty dla dzieci i mam od Starosty i Dyrekcji Szpitala.

Zdjęcia noworodków do wykorzystania tylko na stronie Powiatu Niżańskiego i Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.

 

Informujemy, że ukazał się nowy Biuletyn Samorządowy Powiatu Niżańskiego, redagowany przez pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych Powiatu.

W najnowszym wydaniu zawarte jest podsumowanie roku 2017 z zakresu najważniejszych wydarzeń z życia samorządu, inwestycji, remontów, edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy, ochrony zdrowia i innych zadań realizowanych przez Powiat.

Biuletyn jest bezpłatny.

Biuletyn jest dostępny w Starostwie Powiatowym w Nisku, jednostkach organizacyjnych Powiatu, w urzędach gmin oraz w wybranych instytucjach i sklepach na terenie całego powiatu niżańskiego.

Wszystkich, którym nie udało się otrzymać wersji papierowej Biuletynu, zapraszamy do zapoznania się z udostępnioną wersją elektroniczną (w pdf), która znajduje się pod linkiem:

http://powiat-nisko.pl/images/dokumenty/powiat_nizanski_biuletyn_2017.pdf

Zachęcamy Państwa do lektury.

Dnia 29 grudnia 2017 r. zakończono inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1088R Nowy Nart – Stary Nart w miejscowości Stary Nart”.

W ramach zrealizowanego zadania przebudowano prawie 1 km drogi, wykonano ciąg pieszy o nawierzchni bitumicznej oddzielonej od jezdni separatorami ruchu, przeprowadzono renowację rowów oraz utwardzono pobocza. Ponadto wykonano organizację ruchu celem separacji ruchu, która obejmuje m.in.: oznakowanie poziome liniami cienkowarstwowymi, montaż separatorów ruchu, montaż punktowych elementów odblaskowych pryzmatycznych i montaż znaków pionowych.

Zadanie zrealizowano za kwotę 410.949,13 zł, ze środków Gminy Jeżowe oraz środków własnych Powiatu Niżańskiego.

Wykonawcami inwestycji byli: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ze Staszowa oraz Wojciech Kłyza Power Energy 2 z Jarocina.

W przekazaniu w/w zadania wzięli udział: Starosta Niżański Robert Bednarz, Radny Powiatu Niżańskiego Tomasz Kozak, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, Radna Gminy Jeżowe Danuta Pikor, przedstawiciel Gminy Jeżowe Michał Wasyliszyn oraz Wykonawca Wojciech Kłyza.

Zrealizowana inwestycja spowoduje bardziej płynne poruszanie się pojazdów, zwiększy komfort jazdy oraz poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Warto zaznaczyć, że na tym odcinku drogi nie były prowadzone większe prace związane z jej przebudową, przez ostatnie ok. 40 lat. Zadowolenia z realizacji tego zadania nie kryją mieszkańcy Starego Nartu, na co niejednokrotnie zwracała uwagę Danuta Pikor – Radna Gminy Jeżowe.

 

 

Okres przed świętami Bożego Narodzenia to czas wielu spotkań. W tym też czasie u Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza odbyły się przedświąteczne spotkania, w których uczestniczyli naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego oraz kierownictwo powiatowych służb, inspekcji i straży z powiatu niżańskiego.

Starosta, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku składał na ręce zebranych najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich pracowników: Starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych służb inspekcji i straży: - Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego 2018 Roku, życzę dużo dobroci i radości od ludzi, szczęścia rodzinnego oraz niosącego pokój Błogosławieństwa Bożej Dzieciny.

Starosta Niżański nie tylko zapraszał gości do siebie, ale również, wspólnie z Wicestarostą Adamem Machem, uczestniczyli w wielu spotkaniach opłatkowych organizowanych przez parlamentarzystów, stowarzyszenia, jednostki i instytucje.

Z tej okazji, Starosta składa serdeczne podziękowania wszystkim za miłe świąteczne życzenia, nadsyłane do Starostwa, oraz za wszystkie otrzymane zaproszenia na spotkania opłatkowe i wigilijne.

Tuż przed świętami, 21 grudnia, pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku zebrali się na uroczystym spotkaniu opłatkowym. Gospodarzem spotkania był Starosta Robert Bednarz, który podsumował miniony rok 2017 oraz podziękował pracownikom Starostwa za zaangażowanie w realizację zadań w ciągu całego roku. Następnie złożył wszystkim życzenia noworoczne. Fragment Pisma Św. odczytał Wicestarosta Adam Mach. W spotkaniu uczestniczył również Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka. Po wspólnym odśpiewaniu kolędy wszyscy składali sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem.

Również po świętach, tuż przed Nowym Rokiem 2018, w czwartek 28 grudnia, po zamknięciu obrad XLV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, odbyło się spotkanie noworoczno-opłatkowe, w którym uczestniczyli Radni Powiatu, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, szefowie służb, inspekcji i straży, naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku oraz zaproszeni goście.

Po uroczystym powitaniu, krótkim podsumowaniu i podziękowaniu za pracę w roku 2017 oraz złożeniu życzeń noworocznych przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i Przewodniczącego Rady Powiatu Janusza Nawrockiego, ks. kan. dr Kazimierz Hara – Proboszcz Parafii pw. Św. Józefa w Nisku, po wspólnej modlitwie, pobłogosławił opłatki zaś Członek Zarządu Powiatu Józef Sroka odczytał fragment Pisma Świętego. Po tak uroczystym rozpoczęciu nastąpiło indywidualne składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem.

Spotkania upłynęły w miłej, przyjaznej i życzliwej atmosferze.

 

 

Dnia 29 grudnia 2017 r. oddano do użytku przebudowaną drogę powiatową Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś w miejscowości Bukowina. W ramach zrealizowanego zadania przebudowano 903 m odcinek drogi.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 256.851,37 zł, z czego 120.000 zł to środki Gminy i Miasta Ulanów. Pozostała kwota to środki własne Powiatu Niżańskiego.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anny Płeszki z Niska.

W przekazaniu w/w przedsięwzięcia uczestniczyli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, Inspektor Nadzoru Marek Dec, przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta Ulanów oraz przedstawiciel Wykonawcy.

Zrealizowana inwestycja znacznie poprawi stan drogi, w wyniku czego, ulegnie poprawie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Na  podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, za zgodą Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, Starosta Niżański Robert Bednarz powołał ponownie, z dniem 28 grudnia 2017 r., na okres do 27 grudnia 2022 r., Panią Marię Budkowską na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku.

Maria Budkowska pełni funkcję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku od lipca 1999 roku. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, specjalistą dermatologii i wenerologii oraz higieny i epidemiologii.

Z uwagi na posiadane kwalifikacje i dotychczasowe doświadczenie zawodowe stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku zostało jej powierzone ponownie na kolejne pięć lat.

Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna sprawuje kontrolę nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia, jednostka ta stoi na straży naszego zdrowia, nadzorując warunki: higieny środowiska, zdrowotne żywności, żywienia i przedmiotów użytku oraz higieniczno-sanitarne, jakie powinien spełniać sprzęt, pomieszczenia, w celu ochrony zdrowia ludzkiego nad niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób.