W pierwszą niedzielę czerwca 2017 roku, odbył się II Charytatywny Maraton Zumba dla Zoi, który został zorganizowany w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Na rynku księgarskim ukazała się nowa publikacja z dziedziny szkolnictwa, autorstwa Grażyny Habigier – Pipskiej i Antoniego Piędla, pt. „Zarządzanie współczesną szkołą na podstawie koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły”.

Autorzy książki, byli dyrektorzy RCEZ w Nisku, w dniu 1 czerwca 2017 r., zaprezentowali książkę Staroście Niżańskiemu Robertowi Bednarzowi, jako że to Powiat jest organem prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Niżańskiego.

Grażyna Habigier-Pipska i Antoni Piędel, od wielu lat zajmują się badaniami związanymi z zarządzaniem współczesną szkołą.  Rozdział pierwszy opracowania dotyczy w sposób bezpośredni zagadnień odnoszących się do zarządzania szkołą współczesną, w tym kwestii związanych z definiowaniem pojęć: kierowanie i zarządzanie. Odniesiono się w nim do wymogów stawianych dyrektorom szkół, ich roli jako menadżera, oraz cech dyrektora, będącego menadżerem przyszłości. Zarządzanie współczesną szkołą, koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły, zostały zaprezentowane, na przykładzie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Ogólną charakterystykę tej szkoły wsparto informacją na temat: osiągnięć uczniów tej placówki, rozwoju programowego, bazy dydaktycznej i lokalowej oraz rozwoju zawodowego nauczycieli. W podsumowaniu rozdziału zaakcentowano cechy, wypracowane już w opisywanej placówce oświatowej, którą należy wzmacniać, aby nadal móc określać Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku mianem dobrej szkoły.


 

Nowo wydana pozycja książkowa „Zarządzanie współczesną szkołą na podstawie koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły” może służyć, ze względu na swoje walory praktyczne, nauczycielom oraz dyrektorom szkół.

Rozwój szkół – jak piszą autorzy – jest wynikiem wprowadzanych zmian w różnych dziedzinach działalność edukacyjnej i czynnikach warunkujących optymalne jej funkcjonowanie. Chodzi oczywiście o takie zmiany, których rezultatem jest unowocześnienie pracy szkoły. Postęp w edukacji, przyjmowanie i wdrażanie tego, co nowe i nowoczesne, nie dokonuje się samo przez się. Nowe treści kształcenia, nowoczesne metody, optymalna organizacja pracy uczniów i nauczycieli, wielofunkcyjne środki, same w sobie nie mają sił upowszechniających. Aby bogaciły życie szkoły, doskonaliły w niej system edukacyjny, optymalizowały osiągane wyniki, konieczne jest świadome planowanie różnorakich przedsięwzięć inicjujących i wdrożeniowych.

W ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, przeprowadziły nabór wniosków o dofinansowanie. Celem tego projektu jest rozwój, wzmocnienie i aktywizacja mieszkańców/obywateli z województwa podkarpackiego do realizacji przez nich oddolnych inicjatyw na rzecz swoich lokalnych społeczności.  

Z zadowoleniem informujemy, że aż 11 inicjatyw z terenu powiatu niżańskiego, na łączną kwotę 44.865 zł, znalazło się na liście rankingowej do dofinansowania. Wśród nich są projekty zgłoszone przez:

 1. Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec/Przyjaciele pszczelarstwa

Nasza pasieka - 4 500 zł,

 

 1. Stowarzyszenie „Kobiety z Pasją”/ Razem dla Zagościńca

Wolontariat kluczem rozwoju sołectwa Jeżowe Zagościniec - 5 000 zł,

 

 1. Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”/ Grupa Inicjatyw Różnych

Moja okolica - moje miejsce - 5 000 zł,

 

 1. Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Majdan Golczański/Bogusław Iskra, Anna Samotyja, Mieczysław Martyna

Śpiewaj i baw się razem z nami! - 3 000 zł,

 

 1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej/ Odkrywcy historii

W poszukiwaniu własnej tożsamości – śladami historii Zarzecza - 5 000 zł,

 

 1. Stowarzyszenie „Bieliny - wieś nad Sanem”

Dziedzictwo kulturowe mojego regionu - 4 350 zł,

 

 1. Stowarzyszenie Rozwój i Edukacja/ Rada Rodziców

Zajęcia kulinarne po angielsku - 4 475 zł,

 

 1. Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Stary Nart

Zdrowo i aktywnie na wsi - 3 540 zł,

 

 1. Stowarzyszenie Klubu Młodego Strażaka

Czas na aktywność w Cholewianej Górze - 4 000 zł,

 

 1. Klub Seniora w Rudniku nad Sanem

Seniorzy dbają o swoje zdrowie - 3 500 zł,

 

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chałupek

„Warto wiedzieć więcej" - 2 500 zł. 

 

Warto nadmienić, że Powiat Niżański uczestniczy w realizacji projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”.

Gratulujemy inicjatywy, pomysłowości i życzymy sukcesów w realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej.

 

W dniu 2 czerwca 2017 roku w Rzeszowie, podkarpaccy samorządowcy świętowali Dzień Samorządu Terytorialnego. Podczas tych uroczystości uhonorowano najlepsze samorządowe strony internetowe podkarpackich samorządów i ich fanpage na Facebooku. W tej edycji konkursu, strona internetowa Powiatu Niżańskiego została oceniona przez internautów, jako najlepsza strona internetowa województwa podkarpackiego w kategorii „Powiat”, uzyskując 52,6% ogólnej liczby głosów.

Dzień Dziecka, to okazja do zorganizowania wielu imprez plenerowych dla dzieci w różnym wieku i ich rodzin. Niewątpliwą atrakcją były Zawody Wędkarskie Koła nr 4 w Nisku, które odbyły się na Warchołach, w piękną słoneczną niedzielę 4 czerwca 2017 r.

Wzięło w nich udział około 60 młodych wędkarzy, którzy razem z rodzicami i opiekunami rywalizowali w łowieniu ryb.

Nagrody przyznano w dwóch kategoriach. I miejsce, w kategorii od 9 do 14 lat, zajął Kamil Jaworski, II przyznano Sandrze Dąbek, zaś na III uplasował się Kornel Wójcik.

W kategorii wiekowej od 0 do 8 lat, I miejsce zajął Filip Karaś, II Magdalena Zagaja, a III przypadło Igorowi Warchołowi.

Przyznano również puchar za największą złowioną rybę, który w kategorii do 14 lat otrzymała Sandra Dąbek, a w kategorii do 8 lat Magdalena Zagaja.

Tytuł najmłodszego zawodnika, przypadł Kacprowi Krawcowi.

Wszyscy uczestnicy Zawodów Wędkarskich, otrzymali z rąk Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza nagrody oraz pamiątkowe medale, ufundowane m.in. przez Powiat Niżański.

GALERIA ZDJĘĆ

W dniu 2 czerwca 2017 roku Starosta Niżański Robert Bednarz uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie. Przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli - wójtowie, burmistrzowie, starostwie, prezydenci, radni oraz pracownicy instytucji samorządowych z całego Podkarpacia spotkali się, aby wspólnie świętować obchody Dnia Samorządu Terytorialnego.

Obchody samorządowego święta rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą odprawioną w Kościele Farnym. Po jej zakończeniu uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami Rzeszowa, w uroczystej paradzie przez centrum miasta, do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, gdzie odbyła się konferencja podsumowująca kolejny rok funkcjonowania samorządów.