W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem, 15 maja 2019 r., zakończyły się zmagania XXVII Masowego Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego. Zwycięzcy każdej kategorii otrzymali pamiątkowe statuetki. Zdobywcy miejsc 1 - 4 otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Nagrody ufundowane przez Powiat Niżański oraz Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem wręczał dyrektor MOSiR Piotr Potocki.

Wyniki końcowe

Zdjęcia: MOSiR Rudnik nad Sanem

W dniu 14 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka, które rozpoczęto zawieszeniem flagi państwowej oraz złożeniem meldunku, który przyjął Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Babiec.

Po uroczystym apelu i przeglądzie pododdziałów głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Nisku bryg. Krzysztof Skrzypek, który przywitał licznie zgromadzonych gości. Podziękował również parlamentarzystom, władzom służbowym, instytucjom, sympatykom strażaków i ludziom dobrej woli, za wpieranie i przyczynianie się do poprawy funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W uroczystych obchodach Dnia Strażaka w KP PSP w Nisku uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele wojska, policji i inspekcji z terenu powiatu niżańskiego, inni zaproszeni goście oraz strażacy i pracownicy cywilni niżańskiej Komendy. Powiat Niżański na uroczystościach reprezentował Starosta Niżański Robert Bednarz.

Podczas uroczystości wręczono strażakom odznaczenia, wyróżnienia, dyplomy i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Uroczystość w jednostce w Nisku była także doskonałą okolicznością na pogratulowanie Wojewódzkiemu Komendantowi awansu na stopień nadbrygadiera. Uroczyste życzenia z tej okazji złożył Starosta, przekazując na ręce Pana Komendanta symboliczną statuetkę z wygrawerowanymi słowami uznania za ten zasłużony sukces.

Ponadto strażackie Święto było nie tylko okazją do wręczenia strażakom odznaczeń, wyróżnień, dyplomów i awansów na wyższe stopnie służbowe, ale również do ogłoszenia wyników V edycji Konkursu Strażak Roku Powiatu Niżańskiego 2019 w kategorii „Strażak Państwowej Straży Pożarnej”. Konkurs ten jest organizowany z inicjatywy władz Powiatu Niżańskiego, celem uhonorowania strażaków za trud i pracę w ratowaniu ludzkiego życia i mienia.

Kapituła Konkursu dokonała wyboru i przyznała tytuł „Strażaka Roku Powiatu Niżańskiego 2019”, w kategorii Stażak PSP, bryg. Ireneuszowi Szewczykowi. Nominowanymi w tej kategorii byli również: mł. ogniomistrz Paweł Kamiński oraz mł. asp. Michał Karbarz.

Zwycięzca oraz nominowani otrzymali nagrody i grawery ufundowane przez Powiat Niżański.

„Strażak Roku Powiatu Niżańskiego 2019” brygadier Ireneusz Szewczyk pełni służbę na stanowisku Naczelnika wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego. Jest oficerem niezwykle zdyscyplinowanym, sumiennym i zaangażowanym w realizację zadań służbowych. Sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nisku, nad siecią teleinformatyczną i siecią łączności oraz jest redaktorem strony internetowej. Był kilkakrotnie nagradzany i wyróżniany. W uznaniu ofiarnej służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczony został Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowe, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Dyplomem Komendanta Głównego PSP.

Zdjęcia: KP PSP w Nisku

 

 

 

W sobotę 18 maja 2019 roku, w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”, odbyły się organizowane przez Powiat Niżański po raz piąty, obchody Powiatowego Dnia Działacza Kultury. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zbigniew Kotuła oraz Zastępca Wójta Gminy Krzeszów Wiesław Kasperek.

Oficjalne otwarcie i poświęcenie zmodernizowanego obiektu, w którym mieści się świetlica wiejska, biblioteka oraz remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, odbyło się 14 maja 2019 r. w Groblach.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, władze samorządowe Gminy Jeżowe na czele z Wójtem Markiem Stępakiem, druhowie strażacy oraz licznie zebrani mieszkańcy Grobel i okolicznych wsi.

Starosta wręczył Wójtowi Gminy Jeżowe okolicznościowy grawerton i złożył, w imieniu Władz Samorządowych Powiatu Niżańskiego, własnym i całej społeczności niżańskiej, życzenia satysfakcji z korzystania ze zmodernizowanego budynku. - Wierzę, że odnowiona siedziba zlokalizowanych tu instytucji będzie służyła kolejnym pokoleniom mieszkańców zarówno Grobel i jak okolic – mówił Starosta.    

Środki na modernizację budynku pozyskane zostały z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 134 tysięcy złotych. Gmina Jeżowe wsparła inwestycję w kwocie 680 tysięcy złotych.

Zdjęcia: Zbigniew Bednarz – GCK Jeżowe, www.jezowe.pl

Dnia 18 maja 2019 r. w Hali Sportowej RCEZ w Nisku odbył się III Memoriał w Piłce Siatkowej Pamięci Bogdana Tofilskiego, Memoriał jest hołdem złożonym zmarłemu w lutym 2015 r. Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Nisku. Radny Rady Powiatu Niżańskiego Andrzej Tofilski organizacją tego wydarzenia, już po raz trzeci, uczcił pamięć Brata. Patronat nad Memoriałem objął Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk.

Informujemy, że nadal są prowadzone  roboty drogowe w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048R Zdziary-Banachy w km 12+170 do 16+900 w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica”.

Utrudnienia w ruchu będą miały miejsce do 15 października 2019 r. włącznie, w godzinach od 8:00 do 17:00

Za utrudnienia przepraszamy.