„Wszyscy jesteśmy Konsumentami” – w kolejną rocznicę tego stwierdzenia, które powiedział 57 lat temu prezydent USA John F. Kennedy obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. Znajomość praw, jakie przysługują nam w związku z zawieranymi umowami jest nieodzowna i powinniśmy umieć z nich korzystać. Dlatego warto przypomnieć niektóre z nich.

Na początku marca 2019 r, w Tarnobrzegu podczas uroczystej Gali świętowano 25 lat „Echa Dnia” na Podkarpaciu. Dziennik ten ukazuje się obecnie w powiatach niżańskim, stalowowolskim i tarnobrzeskim. Z tej okazji obecny na uroczystości Starosta Niżański Robert Bednarz złożył na ręce Marcina Radzimowskiego – kierownika Oddziału Podkarpackiego Echa Dnia, pamiątkowy grawerton z gratulacjami i życzeniami dla wszystkich dziennikarzy oraz pracowników Redakcji, dzięki pracy których lokalna społeczność na bieżąco informowana jest o istotnych wydarzeniach życia codziennego w regionie.

Uroczystość połączona została z podsumowaniem 25. Plebiscytu Sportowego na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera oraz Talent Powiatów Stalowowolskiego i Niżańskiego. Czytelnicy „Echa Dnia” oraz internauci przez dwa miesiące głosowali na swoich faworytów.

Oprócz nagród dla sportowców wręczono również nagrody dla Miss i Mistera tegorocznych studniówek oraz nagrodę za tytuł „Człowiek Roku 2018”. „Człowiekiem Roku 2018” w Powiecie Niżańskim została Danuta Kacprzyk z Rudnika nad Sanem.

Patronat honorowy nad uroczystą Galą objęli m.in. Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. Powiat Niżański, jako samorząd wspierający podejmowane przez redakcję inicjatywy promujące nasz Powiat, współfinansował nagrody, które wręczał laureatom obecny na uroczystości Starosta Robert Bednarz.

Zdjęcia: „Echo Dnia”

 

 

Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że w związku z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik – Pikuły, w dniu 14 marca 2019 roku (czwartek), wystąpią chwilowe utrudnienia w ruchu na odcinku od Nadleśnictwa Rudnik do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 861 Bojanów – Kopki.

Za utrudnienia przepraszamy.

Na początku marca 2019 r. w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbył się już po raz drugi Ogólnopolski Zjazd Orszaków. Jego organizatorem była warszawska Fundacja ORSZAK TRZECH KRÓLI. Uczestniczyło w nim blisko 200 organizatorów orszaków z całego kraju, w tym 12-osobowa grupa z Rudnika nad Sanem. Na zjeździe obecny był ks. Kardynał Kazimierz Nycz. Życzenia od mieszkańców Powiatu Niżańskiego i Rudnika nad Sanem przekazali ks. Kardynałowi Wicestarosta Niżański Adam Mach i Zbigniew Kowalczyk, dołączając do życzeń wyroby z rudnickiej wikliny oraz publikacje o naszym regionie, w tym oraz najnowszy album autorstwa Janusza Ogińskiego „Ziemia Niżańska”.

Organizatorzy Orszaków Trzech Króli dzielili się swoimi doświadczeniami. Mówili o ogromnym zaangażowaniu w ich organizowanie całych lokalnych społeczności, tj. szkół, strażaków z ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w tym występujących w rolach Trzech Króli, o ich pomocy i wsparciu finansowym. Mówili też o trudnościach, z jakimi się spotykają. Koordynator Orszaku Trzech Króli w Rudniku nad Sanem Marian Pędlowski przypomniał m.in. historię rudnickiego Orszaku.

Wyjazd na zjazd, będący znakomitą promocją Powiatu Niżańskiego, był możliwy dzięki wsparciu Posła na Sejm RP Jerzego Paula, Powiatu Niżański oraz lokalnych przedsiębiorców z Rudnika nad Sanem – Ryszarda Maja i Tomasza Karasia.

Zdjęcia: Marian Pędlowski - Koordynator Orszaku Trzech Króli w Rudniku nad Sanem

 

 

 

 

 

 

W dniu 6 marca 2019 roku w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ulanowie odbył się XIV Podkarpacki Turniej Halowej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych – Polska, zorganizowany pod patronatem Starosty Niżańskiego.

Do podkarpackich samorządów trafi 77 mln zł, z czego 56 mln zł z przeznaczeniem na odbudowę dróg, przepustów, mostów i ponad 20 mln zł na stabilizację osuwisk.

6 marca br. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wręczył w Rzeszowie, w obecności Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, promesy na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi.

58 jednostek samorządu terytorialnego, tj. 46 gmin oraz 12 powiatów, otrzymało promesy na realizację 183 zadań. Wśród nich znalazł się również Powiat Niżański, który na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1690R w km 11+144 – 11+450 w miejscowości Krzeszów” otrzymał 300 tys. zł. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi prawie 382 tys. zł.

Dzięki pozyskanym środkom wykonany zostanie chodnik z kostki brukowej betonowej, który jest bardzo ważny dla mieszkańców Krzeszowa. Obecny brak możliwości korzystania z chodnika powoduje, że mieszkańcy poruszający się tą drogą odczuwają zagrożenie i niebezpieczeństwo. 

Promesy odebrali również Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka i Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski.

Zdjęcia: rzeszow.uw.gov.pl, Starostwo Powiatowe w Nisku