Dnia 10 sierpnia 2017 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni placu przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku” – Etap I.

W dniach 29-30 lipca 2017 roku na terenie boiska sportowego SPARTA w Jeżowem odbyły się Dni Gminy Jeżowe - WAKACJONALIA 2017.

Dnia 9 sierpnia 2017 r. odbył się odbiór zadania polegającego na wykonaniu instalacji nagłaśniającej i teleinformatycznej w budynku użyteczności publicznej w Ulanowie.

Powiat Niżański znalazł się w grupie 15 grantobiorców w Polsce, którzy otrzymali środki na uruchomienie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji dla osób dorosłych. 26 lipca 2017 roku, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, odbyło się podpisanie umów na przekazanie grantów w wysokości 249 tys. zł.

5 sierpnia 10-lat działalności koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów świętowali seniorzy z Rudnika nad Sanem. Spotkanie rozpoczęto od przywitania zaproszonych gości. Następnie  przypomniano rys historyczny działalności koła PZERI w Rudniku nad Sanem.

Zwycięzcy konkursu na dofinansowanie inicjatyw lokalnych, w piątkowe popołudnie 28 lipca 2017 roku, odebrali swoje umowy z rąk Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza oraz Prezesa Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” Grzegorza Węglarza.