W tym roku do Konkursu palm wielkanocnych ,,Moja Palma Wielkanocna 2017’’zostało zgłoszonych 157 palm z pięciu powiatów województwa podkarpackiego oraz jedna z województwa lubelskiego. Przed Konkursem, zorganizowanym po raz XI w Bielińcu odbyło się Misterium Męki Pańskiej ,,Zaniósł na krzyż nasze grzechy’’, w którym zostały przedstawione problemy współczesnej młodzieży.

Wyniki Konkursu ,,Moja Palma Wielkanocna 2017’’:

W kategorii I od 5 do 12 lat I miejsce przypadło Aleksandrze Młynarskiej z Nowej Sarzyny, II Oliwii Paleń z Przędzela, III Aleksandrze Zarzyckiej z Tarnogóry. Organizatorzy postanowili przyznać jeszcze wyróżnienia. Wyróżnienie I stopnia otrzymał Krzysztof Tomaszewski z Bielin, II stopnia Tomasz Barwa z Kurzyny, III stopnia Wojciech Sajdak zBielin.

W kategorii II od 13 do 18 lat I miejsce zajął Wojciech Drabik z Wólki Tanewskiej, II miejsce Paulina Kruk z Rudnika nad Sanem, III miejsce Jakub Otto z Ulanowa. Wyróżnienie I stopnia otrzymała Patrycja Puskarczyk z Bielińca, II stopnia Mateusz Góreczny z Dąbrówki, III stopnia Daria Kawa z Lipin Górnych.

W kategorii III powyżej 18 lat I miejsce zajęła Maria Frączek z Kurzyny, II miejsce Beata Moskal z Majdanu Golczańskiego, III miejsce Krystyna Rogala z Nowego Kamienia. Wyróżnienie I stopnia otrzymała Zofia Oleksak z Szyperek, II stopnia Joanna Mazur ze Stróży, III stopnia Stanisława Warchoł z Przędzela.

Dodatkowo statuetkami uhonorowane zostały przez senator Janinę Sagatowską trzy osoby,  to: Maria Szot z Przędzela, Mateusz Wołoszyn z Bielińca i Hubert Mazur ze Stróży.

Tradycyjnie jak co roku na placu kościelnym stanęła palma wysokości 17 metrów.

Nagrody dla twórców palm ufundował m.in. Starosta Niżański Robert Bednarz, który uczestniczył w uroczystości i wręczał nagrody zwycięzcom Konkursu, wraz z Wicestarostą Adamem Machem, Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Niżańskiego Januszem Bronkiewiczem, Burmistrzem Gminy i Miasta Ulanów Stanisławem Garbaczem i Prezesem Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec” Wacławem Piędlem.

W dniu 31 marca 2017 r. w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku odbyły się eliminacje powiatowe VIII Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”.

Organizatorem konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku. Patronat nad konkursem sprawował Starosta Niżański Robert Bednarz, Burmistrz Gminy
i Miasta Nisko, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Wójt Gminy Harasiuki, Wójt Gminy Jeżowe, Wójt Gminy Jarocin i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie. Partnerem Przeglądu było Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku.

Do Przeglądu zostały zaproszone wszystkie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne a jego zakres tematyczny obejmował profilaktykę uzależnień. Poprzez konkurs przekazywane były rzeczywiste informacje dotyczące uzależnienia od nikotyny, alkoholu, narkotyków, szkodliwość biernego i czynnego palenia papierosów, szkodliwość używania alkoholu i narkotyków oraz kształtowanie prawidłowych, zdrowych postaw i odpowiedzialności za zdrowie swoje i swoich bliskich.

W eliminacjach powiatowych Przeglądu udział wzięło 9 zespołów teatralnych ze szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu niżańskiego (Gimnazjum ZS nr 3 w Nisku, Gimnazjum ZS nr 2 w Nisku, Gimnazjum ZS w Starym Narcie, Gimnazjum ZS
w Hucie Krzeszowskiej, Gimnazjum ZS w Nowosielcu, ZS w Ulanowie, Gimnazjum nr 1 w Nisku, Gimnazjum ZS w Jarocinie i LO w Nisku).

Jury w składzie: Przewodnicząca Komisji – Magdalena Rachwał – Przedstawiciel PSSE w  Nisku i członkowie: Danuta Bernacka i Mateusz Radko – WSSE w Rzeszowie, Dominika Januszewska – Poradnia Leczenia Uzależnień, Marek Urban – reżyser i aktor Teatru „Kontynuacja” NCK „Sokół”, Halina Cyba – emerytowany pracownik OZiPZ w PSSE w Nisku, oceniło przygotowane inscenizacje w zakresie walorów profilaktycznych i artystycznych, zgodności z regulaminem oraz oryginalności i spójności przedstawienia.

Po podsumowaniu punktacji przyznano:

I miejsce – Gimnazjum nr 1 w Nisku za spektakl pt. „Uzależnienie – droga donikąd”,

II miejsce – Gimnazjum Zespołu Szkół nr 3 w Nisku za spektakl pt. „Błękitny ptak”,

III miejsce – Gimnazjum Zespołu w Hucie Krzeszowskiej za spektakl pt. „Wybór należy do ciebie”,

oraz dwa wyróżnienia za najlepszą grę aktorską, które otrzymały: Monika Pikuła z LO w Nisku i Elżbieta Zwolak z Gimnazjum ZS w Hucie Krzeszowskiej. Ponadto pozostałe grupy teatralne otrzymały drobne nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Niżańskiego, Burmistrzów: Gminy i Miasta Nisko oraz Gminy i Miasta Ulanów, Wójtów: Gminy Harasiuki, Gminy Jeżowe i Gminy Jarocin, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nisku. Nagrody i dyplomy zwycięzcom i uczestnikom Konkursu wręczał m. in. Starosta Niżański Robert Bednarz, który podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach” za podjęcie tak aktualnego tematu, jakim są grożące naszej młodzieży zagrożenia i uzależnienia oraz promowanie stylu życia bez nałogów.

Zdobywcy I miejsca zostali zakwalifikowani  do  VIII Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, który odbędzie się 9 czerwca br. w Rzeszowie.

Fot.: PSSE w Nisku

Od 7 kwietnia 2017 r., stacjonujący w Nisku, 16 Tczewski Batalion Saperów ma nowego dowódcę, którym został, zgodnie z rozkazem dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Grzegorz Grobel.

Uroczystość przejęcia obowiązków odbyła się z udziałem dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich pułkownika Ryszarda Pietrasa oraz dowódców wojska, policji i straży z powiatu niżańskiego. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele władz samorządowych, w tym również Starosta Niżański Robert Bednarz, który w słowach skierowanych do nowego szefa 16 Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku, życzył mu wielu sukcesów zawodowych, wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu, osobistej satysfakcji w wypełnianiu tak zaszczytnych i odpowiedzialnych obowiązków.

Nowy dowódca niżańskich saperów przejął obowiązki z rąk majora Radosława Podolskiego, który przez ostatnie miesiące pełnił obowiązki dowódcy 16 Batalionu Saperów.

Ppłk Grzegorz Grobel posiada bogate 26 – letnie doświadczenie w służbie wojskowej, którą rozpoczął w 1991 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu. Po promocji na pierwszy stopień oficerski, w 1995 roku, został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu kafarów w 12 Pułku Komunikacyjnym Ziemi Niżańskiej w Nisku, a w 1998 roku objął w nim stanowisko dowódcy kompanii budowy podpór.

W latach 2001-2003 studiował w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a następnie przez cztery lata służył w Terenowym Aparacie Mobilizacyjnym w 12 Ośrodku Przechowywania Sprzętu w Nisku. W 2007 roku, został wyznaczony do pełnienia służby w Centralnej Grupie Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej w Kielcach. Od maja do października 2008 roku dowodził Grupą Wsparcia CIMIC (Civil Military Cooperation) w ramach III zmiany PKW Afganistan, a po powrocie wyznaczony został do Polskiej Grupy Bojowej Unii Europejskiej.

W 2010 roku objął stanowisko specjalisty w Szefostwie Inżynierii Wojskowej w Warszawie, zaś w latach 2013 – 2016, pełnił służbę w Oddziale Inżynierii Eurokorpusu w Strasburgu. Przed powrotem do Niska przez rok kierował sekcją szkolenia w Zespole Rozminowania w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.

Fot.: http://16bsap.nisko.wp.mil.pl

Starosta Niżański zaprasza na Powiatowe Obchody 77. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

 

Program Powiatowych Obchodów 77. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej:

 

11 kwietnia 2017 r. (wtorek)

godz. 1800 – Msza Św. w Sanktuarium św. Józefa w Nisku w intencji pomordowanych.

Po Mszy Św. złożenie kwiatów przed Tablicą Katyńską.

ul. Mickiewicza 3, 37-400 Nisko

 

12 kwietna 2017 r. (środa)

godz. 1000 – Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku

oraz

  • wystawa pt. "Katyń - Golgota Wschodu"
  • wystawa ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu Filia w Nisku pt. "Zbrodnia Katyńska"

Plac Wolności 3, 37-400 Nisko - aula szkolna

Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1073R Zdziary – Mostki Bukowa” z dniem 30 marca 2017 r. (czwartek), zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót.

Za utrudnienia przepraszamy.

W załączeniu schemat przebudowywanego odcinka drogi.