Lista zadań zrealizowanych w 2017 roku przez Zarząd Powiatu Niżańskiego jest długa. Rok ten był kolejnym dynamicznym rokiem, który zapisze się w historii Powiatu Niżańskiego wieloma zrealizowanymi inwestycjami w zakresie poprawy infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy też rozwoju infrastruktury w oświacie, które służyć będą nie tylko obecnym, ale również przyszłym pokoleniom.

W minionym roku miało miejsce wiele ważnych wydarzeń z takich dziedzin życia, jak kultura, edukacja i zdrowie.

W śmiałych planach na przyszłość Władze Powiatu mają kolejne inwestycje i kolejne ważne inicjatywy.

Szczegółowe informacje dotyczące roku 2017, zawiera nowy Biuletyn Samorządowy Powiatu Niżańskiego, redagowany przez pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych Powiatu, który ukazał się w wersji papierowej pod koniec grudnia 2017 roku.

W najnowszym wydaniu „Biuletynu” zawarte jest podsumowanie roku 2017 z zakresu najważniejszych wydarzeń z życia samorządu, inwestycji, remontów, edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy, ochrony zdrowia i innych zadań realizowanych przez Powiat.

Wszystkich, którym nie udało się otrzymać wersji papierowej Biuletynu, zapraszamy do zapoznania się z udostępnioną wersją elektroniczną (w pdf), która znajduje się pod linkiem:

http://powiat-nisko.pl/images/dokumenty/powiat_nizanski_biuletyn_2017.pdf

Zachęcamy Państwa do lektury.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) w Powiecie Niżańskim działa przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1, od dnia 3 sierpnia 2017 r.

Wszyscy mieszkańcy Powiatu Niżańskiego posiadający profil na Facebooku, już dziś mogą oddać swój głos w Konkursie na Najpiękniejsze zdjęcie zgłoszone do XVIII edycji konkursu „Cudze chwalicie, swego nie znacie...” w kategorii nagroda publiczności.

Do tegorocznej, XVIII edycji konkursu zgłoszono 101 zdjęć w ośmiu kategoriach tematycznych.

W konkursie na Najpiękniejsze zdjęcie zwycięży jedno zdjęcie z największą ilością głosów (1 głos = 1 kliknięcie na „Lubię to!” + 1 komentarz pod wybranym zdjęciem o treści: „Konkurs: treść komentarza”).

Ponadto, spośród wszystkich osób, które polubią zdjęcie i napiszą komentarz, zostaną wybrane trzy najciekawsze komentarze odnoszące się do tematyki konkursowej. Autorzy tych komentarzy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Niżański. Oceny komentarzy dokona powołana w tym celu komisja.

Konkurs trwa do dnia 31 stycznia 2018 r. (środa).

Udział w konkursie nic nie kosztuje, wystarczy jedynie kliknąć na „Lubię to” i dodać komentarz pod wybranym zdjęciem o treści: „Konkurs: treść komentarza”, gdzie treść komentarza jest treścią braną pod ocenę w II etapie konkursu.

Szczegóły zawiera Regulamin Konkursu.

Link do zdjęć.

Projekt „Kursy i staże szansą na wymarzoną pracę

współfinansowany przez UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE

DZIAŁANIE 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego

 

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Kursy i staże szansą na wymarzoną pracę”, trwającego od października 2016 r. do grudnia 2017 r., współfinansowanego przez UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020, który realizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem. Projekt adresowany był do 10-ciu uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład SOSW oraz do 8 nauczycieli.

Realizacja projektu możliwa była dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego, który zapewnił niezbędny wkład własny do projektu. Całkowity koszt projektu to ok. 65 tys. zł.

Dzięki projektowi udało się wyposażyć pracownię gospodarstwa domowego w SOSW w urządzenia i sprzęty stanowiące wyposażenie każdej kuchni, a także w narzędzia niezbędne do pracy w gospodarstwie domowym. W nowo wyposażonej pracowni, w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. beneficjenci projektu uczestniczyli w 80-cio godzinnym „Kursie gotowania”, podczas którego nabyli umiejętność przygotowania podstawowych potraw, ciast, deserów i przetworów. Zajęcia cieszyły się wielkim zainteresowaniem i prowadzone były raz w tygodniu przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu – kucharz.

W okresie wakacyjnym 8 nauczycieli Szkoły Przysposabiającej do Pracy doskonaliło swój warsztat pracy na Uniwersytecie Ludowym w Sękowej Woli, uczestnicząc w: Warsztatach technik koronkarskich, Warsztatach witrażu Tiffany’ego, Warsztatach budowania makiet artystycznych oraz Warsztatach ceramicznych.

W 2017 r. zostało zrealizowanych 1500 godzin stażu u 10 pracodawców z terenu powiatu niżańskiego, po 150 godzin stażu na każdego z uczniów. Staże realizowane były w: Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Nisku, Gospodarstwie Rolnym Magdalena Cieśla w Jarocinie, Piekarni Rudnik Renata Skiba i w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” – oddział w Nowosielcu. Podopieczni Stowarzyszenia odbywali staże na stanowiskach: pomocnik konserwatora, pomocnik sprzątaczki, pomoc w gospodarstwie rolnym, pomoc animatora kultury oraz pomoc dystrybutora wyrobów gotowych w piekarni. Projekt zakładał dostosowanie i doposażenie stanowiska pracy u pracodawców w niezbędny sprzęt i materiały, a także stypendium stażowe dla uczniów w wysokości ok. 1 tys. zł.

Staże cieszyły się największym zainteresowaniem uczestników projektu, którzy zdobyli przede wszystkim doświadczenie niezbędne do podjęcia aktywności zawodowej, usamodzielnili się, ale również zarobili pierwsze w swoim życiu pieniądze.

W przyszłości, zarówno Stowarzyszenie, jak i SOSW, planują realizację podobnych przedsięwzięć dla swoich pozostałych podopiecznych.

Koordynator projektu: Beata Drzymała

Grażyna Prawelska-Skrzypek, dyrektor Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, gościła w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

W sobotę 30 grudnia 2017 roku, w niżańskim Szpitalu Powiatowym im. PCK, przyszła na świat Milenka, która urodziła się jako 600-setny noworodek w 2017 roku. Zaś we wtorek 2 stycznia 2018 roku urodził się Adaś, który jest pierwszym noworodkiem urodzonym w niżańskiej lecznicy w 2018 roku.

Z tej okazji, w dniu 4 stycznia, mamy i ich nowonarodzone dzieci odwiedził Starosta Niżański Robert Bednarz, w towarzystwie p.o. Dyrektora Szpitala Romana Ryznara, Zastępcy Dyrektora ds. opieki medycznej lek. Stanisława Grzybowskiego oraz lekarza kierującego Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym Krzysztofa Polskiego. 

Starosta przekazał mamom narodzonych dzieci życzenia radosnego przeżywania macierzyństwa, wielu szczęśliwych chwil ze swoimi dziećmi oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na drogach rozwoju narodzonych dzieci. Starosta wyraził również radość i satysfakcję z faktu, iż Panie wybrały do porodu szpital niżański, który w ostatnich latach stał się jedną z wiodących placówek w zakresie położnictwa w tej części województwa podkarpackiego.

Życzenia wszelkiej pomyślności i radości w gronie rodzinnym złożył również p.o. Dyrektor Szpitala Roman Ryznar. Do życzeń dołączono okolicznościowe prezenty dla dzieci i mam od Starosty i Dyrekcji Szpitala.

Zdjęcia noworodków do wykorzystania tylko na stronie Powiatu Niżańskiego i Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.