30 sierpnia 2019 roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził Listę zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Fundusz Dróg Samorządowych w roku 2019 dla województwa podkarpackiego (nabór wniosków marzec/kwiecień 2019 r.).

W niedzielę, 25 sierpnia 2019 r., w Markowej odbyły się XIX Dożynki Województwa Podkarpackiego połączone z XXXVI Dożynkami Archidiecezji Przemyskiej. 

Dożynki rozpoczęły się od przejścia barwnego korowodu, liczącego około 100 delegacji z wieńcami, na plac przy Centrum Kultury Gminy Markowa, gdzie odbyła się uroczysta polowa Msza Święta dziękczynna za tegoroczne zbiory, z poświęceniem wieńców dożynkowych.

Powiat Niżański reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Sieraków z Gminy Harasiuki. Wieniec wykonany przez Panie z Sierakowa zdobył pierwsze miejsce w konkursie wieńca dożynkowego na „Dożynkach Powiatu Niżańskiego - Harasiuki 2019”.

Uczestnicy Dożynek Wojewódzkich otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zwiedzali poszczególne stoiska przygotowane na placu uroczystości.

Panie z KGW z Sierakowa zwiedziły również Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

W dniu 4 września 2019 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, w obecności Dyrektora SOSW w Rudniku nad Sanem Marty Szczepańskiej, podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Zakup 20-osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych podopiecznych SOSW w Rudniku nad Sanem”.

Zakup autobusu umożliwi dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Niżańskiego udział w zajęciach terapeutycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, dydaktycznych i kulturalno – oświatowych organizowanych przez SOSW w placówce i poza nią.

Wykonawcą inwestycji jest firma TRUCK EXPORT – IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o. z Warszawy.

Całkowita wartość zadania wyniesie 325.950 zł, w tym dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D stanowi 70 % wartości zadania.

Planowany termin realizacji zadania to początek listopada br.

W dniu 30 sierpnia 2019 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie, odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, dla par małżeńskich zamieszkałych w Gminie Krzeszów.

W dniu 4 września 2019 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, w obecności Dyrektora SOSW w Rudniku nad Sanem Marty Szczepańskiej, podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Budowa windy osobowej wewnętrznej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku przeznaczonym na potrzeby edukacyjne podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.

Budowa windy jest jednym z etapów dostosowania obiektu po byłym liceum ogólnokształcącym na potrzeby SOSW w Rudniku nad Sanem. Wyposażenie budynku w windę zagwarantuje podopiecznym SOSW swobodne i bezproblemowe korzystanie z bazy Ośrodka, zapewni bezpieczne i należyte warunki do nauki, pracy, rozwoju zainteresowań i zdolności oraz wspomoże proces rehabilitacji oraz rewalidacji.

Wykonawcą inwestycji jest firma Handlowa ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna z Tomaszowa Mazowieckiego.

Całkowita wartość zadania wyniesie 172.102,52 zł, w tym dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B stanowi 50 % wartości zadania.

Inwestycja rozpocznie się we wrześniu a planowany termin zakończenia zadania to 15 listopada 2019 r.

 

Powiat Niżański organizuje Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Niżańskiego, który odbędzie się w dniu 13 września 2019 r. (piątek) o godz. 15.00 na boisku ,,Orlik” oraz na boisku KS Rotunda w Krzeszowie.

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KLAUZULA RODO