Dnia 13 listopada 2018 r. na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (www.rzeszow.uw.gov.pl), Wojewoda Podkarpacki ogłosił wstępną listę rankingową zadań powiatowych i gminnych proponowanych przez samorządy do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Komisja oceniła merytorycznie 105 wniosków.

Na liście znalazły się dwa wnioski złożone przez Powiat Niżański. Jeden z nich, na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1284 mb”, uzyskał 27,7 punktów, co uplasowało go na 3 miejscu wstępnej listy rankingowej.  Planowana wartość projektu wynosi 2 422 171,35 zł, w tym dofinansowanie 1 211 085 zł, stanowiące 50% wartości zadania.

Drugi projekt pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w km 12+170 do 16+900 w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica” uzyskał 23,3 punktów i znalazł się na 16 miejscu wstępnej listy rankingowej dotyczącej dróg powiatowych. Planowana wartość projektu wynosi 5 994 742,14 zł, w tym dofinansowanie 2 997 371 zł, stanowiące 50% wartości zadania.

- Cieszy nas fakt, że Powiat Niżański po raz kolejny pozyska środki finansowe na realizację zadań drogowych. Dzięki realizacji takich zadań poprawiamy stan naszych dróg i zwiększamy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego – podkreśla Starosta Niżański Robert Bednarz.  

https://rzeszow.uw.gov.pl/nppdl/2016-2019-termin-realizacji-2019/

W dniu 4 listopada br. odbył się spektakl patriotyczno-religijny, poświęcony udziałowi szlacheckiego rodu Tarnowskich w walkę o wolną Polskę.

11 listopada 2018 roku w Nisku, tak jak w większości polskich miast, odbyły się uroczystości pod pomnikami upamiętniającymi odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Rok 2018 to rok szczególny, w którym odchodzimy 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. To równo wiek temu, w dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się Niepodległa Polska, która po 123 latach zaborów powróciła na mapę Europy.

W 100 Rocznicę tego wydarzenia, we wszystkich gminach Powiatu Niżańskiego zorganizowane zostaną obchody najważniejszego polskiego święta narodowego, aby uczcić pamięć tych, którzy walczyli o wolną Ojczyznę.

- Serdecznie zapraszam wszystkich Mieszkańców Powiatu Niżańskiego do uczestnictwa w obchodach tego pięknego i wzniosłego święta tak, aby ta wyjątkowa Rocznica była wydarzeniem, które łączy całą niżańską społeczność oraz jest wyrazem naszego wielkiego patriotyzmu. Udział w tak ważnym wydarzeniu jest niejako obowiązkiem nas Polaków, cieszących się wolnością, jest również wyrazem oddania pamięci i czci tym, którzy walczyli o naszą wolność, o niezależną Polskę - mówi Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Gmina i Miasto Nisko:

https://www.nisko.pl/aktualnosci/1940-100-rocznica-odzyskania-niepodleglosci-11-listopada-2018#prettyPhoto[1940]/0/

 

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem:

http://www.rudnik.pl/aktualnosci/item/2382-rudnicki-bieg-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci

https://www.mokrudnik.pl/jubileuszowa-gala-z-okazji-100-lecia-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci/

 

Gmina i Miasto Ulanów:

http://img.iap.pl/s/132/201053/Edytor/Image/0boks/plakat_internet.jpg

 

Gmina Jarocin:

http://www.jarocin.ug.pl/news/gokstir/11_listopad_2018/11_listopada_2018.jpg

 

Gmina Jeżowe:

https://www.jezowe.pl/index.php/homepage/kultura/864-narodowe-swieto-niepodleglosci-zaproszenie

 

Gmina Krzeszów:

https://krzeszowgok.pl/2018/11/08/swieto-odzyskania-niepodleglosci-w-krzeszowie/

 

Uroczyste Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości zaplanowano również w Gminie Harasiuki.

 

Więcej szczegółów na załączonych plakatach.

Widowisko muzyczno – recytatorskie Koncert Muzyki Polskiej „Polska z nut i słów”, skierowane do mieszkańców ziemi niżańskiej, odbyło się późnym popołudniem w dniu 7 listopada br. w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku.

Dnia 5 listopada br. odbył się odbiór zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębach: Krzywdy, dz. o nr ewid. 915, Cholewiana Góra, dz. o nr ewid. 205/2”, wykonanego przez firmę CHAMOT z Jaty.