W dniu 14 września 2018 r. odbyła się uroczystość otwarcia „Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji”, które jest częścią Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” i mieści się w dawnej Oficynie Pałacowej, w której do niedawna funkcjonowała Miejska Biblioteka Publiczna.

Dnia 5 września 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku zostały podpisane dwie umowy na realizację zadań pn. „Remont pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w Ulanowie” oraz na „Wykonanie dodatkowych ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych przy budynku użyteczności publicznej w Ulanowie”.

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Nisku o składzie, pełnionych funkcjach, siedzibie oraz pełnionych dyżurach przez Powiatową Komisję Wyborczą w Nisku

Dnia 6 września 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębach: Krzywdy, dz. o nr ewid. 915, Cholewiana Góra, dz. o nr ewid. 205/2.

8 września 2018 r. na terenie Powiatu Niżańskiego odbyła się akcja społeczna Narodowego Czytania. Zainaugurowana przez Parę Prezydencką tegoroczna odsłona odbywa się w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W ramach realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Doposażenie SPZZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych”, został zakupiony kolejny nowy sprzęt medyczny, w tym: