W dniu 13 listopada br. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w m. Huta Nowa”. Jest to kolejna inwestycja realizowana przez Powiat Niżański ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, której Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo MOLTER z Rudnej Małej.     

Koszt zadania wyniesie 1 745 175,32 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych to dofinansowanie w ramach w/w funduszu.

Dzięki pozyskanym środkom, do końca sierpnia 2020 roku, wykonana zostanie m.in. nowa nawierzchnia na długości 2373 mb, kanalizacja deszczowa, zatoka przystankowa, chodnik oraz przepusty. 

W dniu podpisania umowy na realizację zadania przekazano również plac budowy.

W październiku 2019 r. odbył się odbiór I etapu zadania pn. „Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym” wykonanego przez firmę Eugeniusza Drabika Usługi Remontowo – Budowlane z Jeżowego.

Zadanie realizowane jest w dwóch etapach: etap I obejmuje rok 2019 oraz etap II – rok 2020. Zakończony został pierwszy etap zadania. Całościowe zakończenie robót planowane jest na maj 2020 r.

Pierwszy etap swoim zakresem obejmował wymianę pokrycia dachu sali gimnastycznej i jej zaplecza, rozebranie galerii żelbetowej, wykonanie sufitu w sali gimnastycznej, wymianę stolarki otworowej, wykonanie pochylni, ułożenie płytki odbojowej z kostki betonowej, instalacje sanitarne i elektryczne oraz wymianę okładzin schodów wejścia do sali gimnastycznej.

Wartość zrealizowanych zadań I etapu wynosi 1 132  740,44 zł, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 141 540,33 zł, z czego 1 176 100 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu ,,Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

W ramach realizacji całego zadania zostanie zamontowane wyposażenie siłowni i wybudowana ścianka wspinaczkowa a także przeprowadzony zostanie remont boiska wielofunkcyjnego, w ramach którego zostanie wymieniona nawierzchnia boiska wraz z wymianą ogrodzenia.

Przeprowadzenie remontu sali gimnastycznej i boiska pozwoli na poprawę warunków treningowych oraz rozgrywania zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży.

Na pamiątkę odzyskania przez Polskę Niepodległości 11 listopada 1918 roku, w wielu miastach i miejscowościach Polski odbyły się rocznicowe zgromadzenia, apele, koncerty i pikniki. Centralnym punktem obchodów, jak co roku, były uroczystości w stolicy Polski - Warszawie.

Narodowe Obchody Święta Niepodległości obejmowały uroczystą odprawę wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a w ramach akcji Niepodległa do hymnu!, przed Grobem Nieznanego Żołnierza, wspólnie odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”. Odczytano też Apel Pamięci, aby uczcić pamięć wszystkich Rodaków, którzy walczyli o niepodległość Polski. Ważnym etapem były także takie wydarzenia, jak złożenie przez harcerzy na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza znicza z Ogniem Niepodległości oraz oddanie przez Pluton salutowy serii 21 salw armatnich. 

W tym uroczystym dniu nie mogło zabraknąć wielu ważnych osobistości, pełniących ważne funkcje w Państwie, z Prezydentem RP Andrzejem Dudą na czele, Premierem Mateuszem Morawieckim, przedstawicielami Sejmu i Senatu oraz władzami wojskowymi i kościelnymi. W tym szczególnym dniu, w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie, na zaproszenie Prezydenta RP, uczestniczył również Starosta Niżański Robert Bednarz, który oficjalnie reprezentował Powiat Niżański. Na zakończenie uroczystości Starosta wziął udział w spotkaniu z Prezydentem RP.

Starosta Niżański swoje zaszczytne uczestnictwo w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie, skomentował w następujący sposób: – W dniu 11 listopada 2019 r., na zaproszenie Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, miałem zaszczyt uczestniczyć w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie, zorganizowanych z okazji 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Najważniejszym punktem była Uroczysta Odprawa Wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości oraz przemówienie Prezydenta RP z jasnym przesłaniem: „Jesteśmy Polakami i obowiązki mamy polskie. Od prawa do lewa”. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na to znamienite wydarzenie – podkreślił Starosta Robert Bednarz.

W październiku br. został oddany do użytku nowo wybudowany chodnik, wykonany w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R Rudnik ul. Kończycka (budowa chodnika)”.

Całkowity koszt budowy 230 m chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej i zjazdami na posesję wyniósł 159 900 zł, w tym dofinansowanie z Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w wysokości 79 950 zł.

W odbiorze zadania udział wzięli: Wicestarosta Niżański Adam Mach, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Lucjan Tabasz, pracownicy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku oraz Wykonawca Inwestycji - Krzysztof Piela Zakład Produkcyjno - Usługowo – Handlowy FERAMENTA z Kamienia.

11 listopada 2019 roku w Nisku, tak jak w większości polskich miast, odbyły się uroczystości pod pomnikami upamiętniającymi odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Wśród licznie zebranych uczestników obecni byli m.in.: Posłowie na Sejm RP: Marcin Warchoł i Wiesław Buż, Wicestarosta Niżański Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, przedstawiciele władz samorządowych, wojska, straży, policji oraz mieszkańcy Niska oraz okolic.

Dnia 29 października 2019 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego.