5 października 2019 r. na Boisku Piłkarskim Klubu Sportowego „RETMAN” w Ulanowie odbył się VIII Niżański Turniej Niepodległości Służb Mundurowych w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Niżańskiego.

W dniu 4 października 2019 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Remont pomieszczeń na potrzeby mieszkań chronionych treningowych w budynku byłego Domu Nauczyciela w Ulanowie ”.

Zadanie ma na celu remont mieszkań chronionych, które są formą pomocy społecznej, przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów-trenerów, do prowadzenia samodzielnego życia.

Wykonawcą inwestycji jest firma FAMARK Krzysztof Markowicz z Jeżowego.

Całkowity koszt zadania wyniesie 384.614,78 zł, w tym dofinansowanie z dotacji rezerwy celowej w wysokości 70 % wartości zadania.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji przewidywany jest na IV kwartał 2019 roku.

Dnia 8 października 2019 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się IV Powiatowe Forum Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli z powiatu niżańskiego.

W dniu 7 października 2019 r., w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim. Sygnatariuszami umowy byli: ze strony SPZZOZ w Nisku Dyrektor Paweł Błasiak, natomiast Uniwersytet Rzeszowski reprezentował Rektor – prof. dr hab. Sylwester Czopek.

W niedzielę 6 października br. Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 18 w Zarzeczu zorganizowało uroczyste zakończenie sezonu wędkarskiego.

W niedzielne popołudnie 6 października w Bielinach miało miejsce niezwykłe spotkanie z poezją i sztuką.  Wieczór kultury, który odbył się przy wypełnionej po brzegi Sali, zorganizowany został w ramach realizowanej przez Stowarzyszenie „Bieliny – wieś nad Sanem” w partnerstwie z Publiczną Szkołą Podstawową w Bielinach inicjatywy „Coś dla ducha”, dofinansowanej z projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 – 2019”.