Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 38/2018 Starosty Niżańskiego z dnia 23 listopada 2018 r., dzień 24 grudnia 2018 r. (tj. poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Nisku.

Jednocześnie informujemy, że dzień 15 grudnia 2018 r. (tj. sobota) będzie dniem pracującym w Starostwie Powiatowym w Nisku.

W dniu tym urząd będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

5 grudnia 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku miał miejsce II Niżański Dzień Profilaktyki, w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki pn. „Z nami bezpieczniej”.

Instytut Pamięci Narodowej, wzorem lat ubiegłych, przygotowuje kampanię społeczną z okazji 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

26 listopada 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół w Jeżowem im. Ks. Stanisława Staszica wyruszyli do Brukseli na ostatnie spotkanie w ramach programu Erasmus Plus. Grupa składała się z sześciu osób: panie Elżbieta Łagocka-Mękal i Agnieszka Kołodziej oraz uczniowie Adam Chudzik (III LO), Natalia Żak, Sylwia Konior (II LO) i Jan Rząsa (II T).

Dnia 7 grudnia 2018 r. odbyła się II Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po rozpoczęciu obrad, Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zapoznali się z opracowaniem Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pn. Stan środowiska w powiecie niżańskim w 2017 r. oraz informacją Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań w 2017 r. i w I półroczu 2018 r. na terenie powiatu.

Realizując przyjęty porządek obrad, Rada Powiatu powołała Komisję Rewizyjną, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz cztery stałe: Komisję Budżetu i Administracji, Komisję Rozwoju Gospodarczego i Aktywizacji Rynku Pracy, Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Promocji Powiatu i Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Bezpieczeństwa Publicznego.

Ponadto delegowała dwóch radnych do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku oraz powołała Radę Społeczną SP ZZOZ. W związku z wydłużeniem kadencji do 5 lat, Rada Powiatu zmieniła uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

W dniu 27 listopada 2018 roku, w Starostwie Powiatowym w Nisku, na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu – Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, odbyło się pierwsze posiedzenie Niżańskiego Konwentu Samorządowego w nowej kadencji 2018-2023.