14 lutego 2019 roku, w Stalowej Woli, odbyły się uroczystości upamiętniające, przypadającą w tym roku, 77 rocznicę powstania Armii Krajowej.

Z tej okazji Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) Koło Obwodu Nisko – Stalowa Wola, pod przewodnictwem Prezesa Koła Zbigniewa Markuta, zorganizowało uroczyste obchody, w których wzięło udział wiele osób, w tym przedstawiciele władz Gmin oraz Powiatów: Stalowowolskiego i Niżańskiego. Powiat Niżański reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Daśko, zaś Gminy naszego Powiatu – Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz oraz Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Koła i odśpiewania hymnu państwowego. Następnym punktem było odczytanie uchwały Kapituły Odznaczenia Pamiątkowego „Za Zasługi dla ŚZŻAK” oraz wręczenie odznaczeń.

W dalszej części spotkania, zebrani goście wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Grupy Rekonstrukcyjnej Żołnierze Wojska Polskiego „Wrzesień 1939” Jastkowice oraz wykładu Franciszka Batorego – laureata nagrody honorowej IPN „Świadek Historii”, rodzonego brata mjr Józefa Batorego ps. „Argus”, jednego z siedmiu działaczy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, zamordowanego 1 marca w 1951 r. w więzieniu mokotowskim.

Przypomnijmy, że Armia Krajowa to największa podziemna armia okupowanej Europy, która powstała 14 lutego 1942 roku z rozkazu gen. Władysława Sikorskiego o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. W momencie maksymalnej zdolności bojowej liczyła prawie 400 tysięcy żołnierzy. Pierwszym komendantem głównym AK był gen. Stefan Rowecki ps. „Grot” (do czerwca 1943 r.), następnie gen. Tadeusz Komorowski ps. „Bór” (do momentu upadku Powstania Warszawskiego), a ostatnim gen. Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek”, który 19 stycznia 1945 r. rozwiązał AK. Łącznie Oddziały AK dokonały ponad 110 tysięcy większych akcji zbrojno-dywersyjnych.

Zdjęcia: Aleksandra Soból www.sztafeta.pl (zdjęcia do wykorzystania tylko przez Starostwo Powiatowe w Nisku)

W 2018 roku, przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, powstała pierwsza w Powiecie Niżańskim, bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, która rozpoczęła swoją działalność 15 lutego. Wypożyczalnia mieści się w Rudniku nad Sanem na ul. Piłsudskiego 9 (budynek dawnego LO).

Powstanie wypożyczalni zrealizowano w ramach zadania pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym zadaniem i celem powstałej wypożyczalni jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla 171 osób (101 kobiet i 70 mężczyzn) z terenu powiatu niżańskiego poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, do końca grudnia 2019 r.

W ramach projektu utworzono wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, w połączeniu z nauką obsługi sprzętu i doradztwem w zakresie jego wykorzystania, w celu stworzenia optymalnych warunków do opieki domowej osoby niepełnosprawne i niesamodzielnej.

Poprzez utworzenie wypożyczalni, osoby z grupy docelowej mają o wiele bardziej ułatwiony dostęp do usług zdrowotnych, polegających na wypożyczeniu potrzebnego sprzętu, nauce obsługi i doradztwie w zakresie jego wykorzystania.

Sprzęt jest wypożyczany nieodpłatnie, co także przyczynia się do zwiększenia dostępności usług zdrowotnych. Realizacja projektu poprawia jakość i standard życia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

Grupą docelową projektu są: osoby z niepełnosprawnością, osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz osoby niesamodzielne.

Wśród grupy docelowej są kobiety i mężczyźni, osoby o zmniejszonej sprawności fizycznej. Wszyscy uczestnicy projektu są osobami zamieszkującymi powiat niżański. Są to zarówno osoby bezrobotne, uczące się, jak i pracujące.

Na realizację powyższego zadania Powiat Niżański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dofinansowanie w wysokości 921.930,27 zł, w tym ze środków europejskich w kwocie 832.189,39 zł i ze środków dotacji celowej w kwocie 89.740,88 zł. Całkowita wartość Projektu wynosi 979.046,35 zł, w tym wkład własny Powiatu Niżańskiego to kwota 57.116,08 zł. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.

W wypożyczalni można bezpłatnie wypożyczyć m.in.: sprzęt pielęgnacyjny (np. krzesła sedesowe, krzesełka pod prysznic, wózki toaletowo-prysznicowe, itp.), sprzęt rehabilitacyjny (np. łóżko elektryczne, stół rehabilitacyjny, materac rehabilitacyjny składany, pionizator statyczny, itp.) i sprzęt wspomagający (np. balkoniki, kule pachowe, wózki inwalidzkie pneumatyczne, podnośnik transportowy, itp.).

W roku 2018 z bezpłatnego wypożyczenia sprzętu skorzystało 208 Beneficjentów Pomocy (K-125, M-83), wszyscy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu, natomiast z bezpłatnego transportu wypożyczanego sprzętu skorzystało 85 Beneficjentów.

Najczęściej wypożyczanym sprzętem są: łózka elektryczne, wózki inwalidzkie, podpórki czterokołowe, balkoniki, materace przeciwodleżynowe, bieżnia, podnośnik transportowy, krzesełka sedesowe i prysznicowe, które w znacznym stopniu ułatwiają funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, jak również ułatwiają obsługę nad osobą chorą jej opiekunom.

Sprzęt, który jest udostępniany w wypożyczalni został zakupiony za łączną kwotę 443.841,58 zł.

W 2017 r. zakupiono sprzęt na kwotę 348.633,13 zł min.: krzesła sedesowe, krzesełka pod prysznic, wózki toaletowo-prysznicowe, siedzisko nawannowe obrotowe, rotor do rehabilitacji kończyn górnych, piłki rehabilitacyjne, masażer ręczny, materac rehabilitacyjny składany, drabinki rehabilitacyjne przy łóżkowe, kliny rehabilitacyjne(20x15,10) (100x80x30) (30x20x16) (50x35x20) (70x60x30), rowerki stacjonarne magnetyczne, bieżnie elektryczne, stół rehabilitacyjny, fotele rehabilitacyjne, pionizator statyczny, pionizator dynamiczny, balkoniki, balkoniki dziecięce podpórki, kule łokciowe, kule pachowe, laski, trójnóg, czworonóg, poduszki przeciwodleżynowe, stoliki do lóżka, pompa zmiennociśnieniowa do materaca przeciwodleżynowego, stabilizatory, ortezy, tutory, gorsety ortopedyczne, kołnierze ortopedyczne, poduszki przeciwobrzękowe, inhalatory, glukometry, lampy na podczerwień, łózka rehabilitacyjne elektryczne, wózki inwalidzkie, pneumatyczne rurowe materace przeciwodleżynowe, podnośnik transportowy, koncentratory tleny, aparaty odwodzące kończynę górną i ssaki do oczyszczania dróg oddechowych.

W 2018 r. dodatkowo dokupiono sprzęt na kwotę: 95.208,45 zł min.: balkonik z podpaszkami, pionizator dynamiczny, wózek inwalidzki dla dziecka, orbitrek (maks. waga użytkownika do 130 kg), orbitrek (maks. waga użytkownika do 150 kg), krzesełko prysznicowe na kółkach, podpórka czterokołowa z podparciem pod łokcie typu ambona, krzesełko sedesowe, pneumatyczny materac przeciwodleżynowy, podnośnik transportowy, bieżnia, przenośny koncentrator tlenu 3 l, przenośny koncentrator tlenu 5 l, podpórka dwukołowa aluminiowa i łóżko rehabilitacyjne elektryczne.

W 2019 r. planowy jest kolejny zakup łóżek rehabilitacyjnych elektrycznych na kwotę 12.891,96 zł.

- Cieszymy się, że prawidłowo zdiagnozowane oczekiwania i potrzeby osób, do których kierujemy tę formę usługi, jaką jest powstanie i funkcjonowanie pierwszej w Powiecie Niżańskim, bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, pokazały w sposób jednoznaczny, że była to trafna i dobrze podjęta inicjatywa. Ilość osób zainteresowanych wypożyczeniem sprzętu świadczy o tym, że władze Powiatu Niżańskiego a docelowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, trafnie podjęło się realizacji tego ważnego zadania – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

W dniu 12 lutego 2019 roku na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli odbyła się ceremonia pogrzebowa zmarłej w dniu 8 lutego najstarszej mieszkanki Podkarpacia i jednej z najstarszych Polek – Pani Anieli Sołtyski z Katów w gminie Jarocin w powiecie niżańskim.

Najstarsza mieszkanka Powiatu Niżańskiego i Podkarpacia 1 grudnia 2018 roku skończyła 108 lat.

Pani Aniela urodziła się 1 grudnia 1910 roku. Miała siedmioro rodzeństwa: sześciu braci i siostrę. Dochowała się trójki dzieci: syna i dwóch córek oraz doczekała się pięciu wnuków i ośmiorga prawnuków.

W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Niżańskiego: Wicestarosta Adam Mach i Członek Zarządu Tomasz Podpora oraz władze Gminy Jarocin.

Rodzinie zmarłej Pani Anieli Sołtyski składamy szczere kondolencje.

Dnia 4 lutego 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku odbył się, po raz pierwszy w tym roku, Niżański Konwent Samorządowy, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza.

W Konwencie, poza przedstawicielami gmin z terenu Powiatu, wziął udział lekarz weterynarii Jerzy Sulikowski, który przedstawił informację dotyczącą funkcjonowania schronisk dla zwierząt w kontekście planowanych zmian ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

Podczas Konwentu omówiono zasady udziału w projekcie „Strzelnica w powiecie”, bowiem Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs ofert na dofinansowanie budowy lub remontu strzelnic, które umożliwiałyby prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego wśród członków organizacji proobronnych a także żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Zainteresowane samorządy mogą składać oferty do 20 lutego 2019 roku, natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 marca br. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące projektu „Strzelnica w powiecie” są dostępne na stronie www.mon.gov.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Przedmiotem obrad Konwentu było również przedstawienie przez Starostę Niżańskiego informacji o możliwości pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego z przeznaczeniem na zakup sprzętu, który mógłby być wykorzystywany przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych przy różnego typu zdarzeniach klęsk żywiołowych

W trakcie spotkania Przewodniczący Konwentu przekazał także informacje na temat dostępnych w 2019 roku instrumentów Rynku Pracy będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku.

Podczas obrad Starosta Niżański wraz z Wójtami i Burmistrzami uzgodnili terminy imprez gminnych (dni danej Gminy) oraz dożynek powiatowych organizowanych w 2019 roku. Każdy z włodarzy Gmin Powiatu Niżańskiego przedstawił terminy cyklicznych imprez odbywających się na terenie zarządzanej przez niego gminy:

 

Zachęcamy do głosowania na Klęczące Drzewo - Polskiego kandydata w plebiscycie Europejskie Drzewo Roku 2019.

Aby zagłosować należy:

  1. Wejść na stronę -> https://www.treeoftheyear.org/Poland.
  2. Oddać głos na 2 wybrane drzewa.
  3. Podać adres e-mail.
  4. Potwierdzić głos poprzez wiadomość przesłaną na adres e-mail.

 

Informujemy, że głosowanie jest całkowicie darmowe i nie wymaga podawania osobistych danych.

Klon Jesionolistny z Krasnegostawu, ze względu na kształt, stał się swoistą atrakcją turystyczną, popularnym obiektem dla fotografów, a także częstym tematem dzieł plastycznych lokalnych artystów oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Dla wielu osób jest także symbolem determinacji w dążeniu do celu oraz nadziei, która nie pozwala się poddawać.

Konkurs Europejskie Drzewo Roku został zapoczątkowany w 2011 r. W finale konkursu europejskiego biorą udział zwycięzcy etapów krajowych. Kandydat z Polski wyłoniony został w plebiscycie centralnym zorganizowany przez Klub Gaja.

Wierzymy, że uda się, aby kolejny raz w historii drzewo z Polski wygrało europejską edycję tego konkursu.

FA Nisko CUP I to 2 dni zmagań, emocji i wielu wspaniałych bramek. Tak, w dużym skrócie, można opisać to, co działo się w dniach 2 i 3 lutego 2019 roku na Hali Sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Piłkarze i piłkarki z roczników 2011 oraz 2009 dostarczyli w każdym dniu niezapomnianych wrażeń sportowych. Do hali RCEZ zawitało 14 drużyn z trzech województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Podczas każdego dnia turniejowego przyznano nagrody: dla Najlepszego Zawodnika, Króla Strzelców oraz Najlepszego Bramkarza. Oprócz statuetek zostały rozdane nagrody rzeczowe, a zwycięskie drużyny otrzymały puchary. Ponadto, każdy uczestnik otrzymał medal ufundowany m.in. przez Powiat Niżański.

Pierwszego dnia Turnieju w piłkarskich zmaganiach udział wzięło 62 zawodników z rocznika 2011, z 7 drużyn: Stal Rzeszów, Football Academy Nisko, Galacticos Ostrowiec Św., Orlik Przemyśl, Football Academy Lublin, Siarka Tarnobrzeg i AP Młode Nadzieje Nowa Sarzyna, którzy zdobyli 70 bramek. Po wielkich emocjach w meczu finałowym zwycięstwo odniósł zespół Stali Rzeszów, który w pokonanym polu pozostawił gospodarzy Football Academy Nisko.

Z rocznika 2009 również rywalizowało 7 drużyn: Football Academy Nisko, Orły Rzeszów, AP Sanok, LPFA Nowa Dęba, APPN Mielec, Wisła Sandomierz i Błękit Żołynia. Tym razem gospodarze zadbali o to, aby, puchar za I miejsce pozostał w ich rękach, a podium dopełniły zespoły z Rzeszowa i Sanoka.

FA Nisko Cup to turniej zorganizowany przez Football Academy Nisko, nad którym Patronat Honorowy sprawował Starosta Niżański Robert Bednarz.

Fot.: Football Academy Nisko