W dniu 11 października 2018 r. na obiektach sportowych Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się konferencja z udziałem Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki. Konferencja była doskonałą okazją do podsumowania współpracy Powiatu Niżańskiego z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w tym przedstawienia przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych, które Powiat Niżański zrealizował przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Udział w niej wzięli Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka, Dyrektor RCEZ Wacław Piędel oraz zaproszeni goście – Dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW Kamila Piech i Poseł na Sejm RP Rafał Weber.

W dniu 11 października 2018 r. w Mielcu, w Samorządowym Centrum Kultury, odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której nauczycielom, samorządowcom i pracownikom oświaty wręczone zostały odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Dnia 8 października 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. z Lublina, reprezentowanym przez Prezesa Spółki p. Katarzynę Ostapczuk-Wójcik, na realizację zadania pn. „Zakup i wdrożenie systemu obsługi posiedzeń Rady Powiatu Niżańskiego”. Koszt jego realizacji wyniesie 33.695,85 zł.

W ramach tego zadania zrealizowana zostanie dostawa, montaż i wdrożenie systemu E-sesja, umożliwiającego transmisję obrad Rady Powiatu Niżańskiego z wykorzystaniem kamery, zakup systemu do głosowania i tabletów dla radnych.

Zakupiony system informatyczny E-sesja do obsługi posiedzeń rady to rewolucyjna zmiana w dotychczasowej obsłudze posiedzeń Rady Powiatu Niżańskiego. Dzięki niemu Radni VI kadencji głosować będą za pomocą tabletów, a wyniki głosowań i przebieg sesji dostępne będą w internecie.

Dzięki specjalnej aplikacji Radni otrzymają dokumenty na posiedzenia Sesji w wersji elektronicznej. System E-sesja umożliwi całkowitą eliminację dokumentów w formie papierowej na rzecz ich wersji elektronicznej. Takie rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie wydatków i znaczne oszczędności.

- Dzięki wdrożeniu przez Powiat Niżański systemu E-sesja spełniony zostanie ustawowy obowiązek nałożony na samorządy, aby głosowania jawne na sesjach Rady odbywały się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych oraz, aby obrady Rady Powiatu były transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. –  mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

 

W dniu 4 października 2018 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku odbyła się promocja książki „Ziemia Niżańska. Królewszczyzny, dobra kameralne, powiat” autorstwa Janusza Ogińskiego.