Młodzież klas trzecich z Gimnazjum w Nowosielcu oraz Gimnazjum nr 1 i nr 3 w Nisku, wzięła udział w III Powiatowym Konkursie Fizycznym. Po raz kolejny organizatorem Konkursu było Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, nauczyciele fizyki: Anna Hasiak-Tofilska i Krzysztof Kolasiński. Patronat nad konkursem sprawował Starosta Niżański Robert Bednarz. Tym razem uczniowie, mając do dyspozycji tabelę z wybranymi wzorami fizycznymi, rozwiązywali dziesięć zadań z różnych dziedzin fizyki. Dotyczyły one kinematyki i dynamiki punktu materialnego, hydrostatyki, termodynamiki i elektryczności.

Uczniowie przed konkursem otrzymali list motywacyjny od dr. Mariana Cholewy, znanego w środowisku naukowców fizyka, który pracował w różnych miejscach na kuli ziemskiej, poczynając od Stanów Zjednoczonych, Australii, Singapuru, Niemiec i Japonii, a obecnie na Podkarpaciu. Naukowiec zachęcał w liście do nauki i studiowania kierunków ścisłych, pisząc: „Ten opór przed matematyką i fizyką jest tak potwornie duży, że trzeba mieć dużo silnej woli, żeby się przełamać i dojść do tego etapu, kiedy nauka zamienia się w zabawę. Ja idąc na studia zastanawiałem się, czy wybrać fizykę, czy konstrukcję statków, ale w końcu, w losowaniu „orzeł-reszka” wyszła fizyka i nie narzekam. Gdybym miał jeszcze raz wybierać, wybrałbym to samo”.

Komisja wyłoniła zwycięzców, którymi zostali:

Jakub Porcja – Gimnazjum Nr 1 w Nisku

Aurelia Tofilska – Gimnazjum Nr 3 w Nisku

Sandra Sowa – Gimnazjum Nr 1 w Nisku

Wyróżnienia otrzymali:

Urszula Stój – Gimnazjum w Nowosielcu i Julia Siek – Gimnazjum Nr 3 w Nisku,

Wicestarosta Niżański Adam Mach i dyrektor RCEZ Wacław Piędel wręczyli laureatom i wyróżnionym pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Niżański. Dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu, oraz Anna Dybka, Grzegorz Kazanecki i Jacek Piotrowski - nauczyciele i opiekunowie, którzy zachęcili młodzież do udziału w konkursie.

Gimnazjaliści wyrazili swoje zadowolenie z organizacji takiego konkursu: „mieliśmy okazję zmierzyć się z innymi zadaniami niż zwykle na lekcji, co prowadzi do niestandardowego myślenia. Bardzo dobre jest to, że można korzystać ze wzorów i kalkulatorów prostych, choć zaskoczyło nas, że pojawiło się w tym roku sporo „elektryki”.