28 kwietnia 2017 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu wniosków Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe złożonych w ramach akcji 1. - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2017.

Projekt Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku pt. „Europejskie praktyki - praca, nauka i doświadczenie” został zatwierdzony do realizacji. To niewątpliwy sukces dyrekcji i nauczycieli RCEZ w Nisku w pozyskiwaniu unijnych funduszy dla młodzieży. Konkurencja w tegorocznym konkursie Erasmus+ była ogromna, ponieważ złożono 833 wnioski, z czego 217 otrzymało dofinansowanie (RCEZ w Nisku był na 57 miejscu).

- Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, co przyczyni się do efektywnego poruszania się uczestników po europejskim rynku pracy.  Uczestnicy zdobędą kompetencje kluczowe i umiejętności społeczne ważne w procesie wchodzenia na rynek pracy i wdrożą się do mobilności zawodowej. Projekt wzmacnia synergię między edukacją formalną, nieformalną, kształceniem zawodowym, zatrudnieniem i przedsiębiorczością. Również nauczyciele - opiekunowie uczestników będą mieli możliwość poznawania nowych technologii oraz nawiązywania kontaktów z osobami towarzyszącymi uczestnikom mobilności z innych krajów. Pozwoli to na doskonalenie ich kompetencji zawodowych, językowych, kulturowych i interpersonalnych mówi Wacław Piędel, dyrektor RCEZ.

W projekcie RCEZ weźmie udział 45 uczniów w zawodach: technik elektryk, technik informatyk i technik mechatronik. Praktyki zawodowe odbędą się w Berlinie i Schkeuditz (Niemcy). Wartość projektu to 113.755 Euro. Jest to już trzeci projekt praktyk zagranicznych organizowanych we współpracy z niemieckimi partnerami.