Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku od lat odnosi sukcesy w pozyskiwaniu unijnych funduszy dla młodzieży, aplikując m. in. do programu ERASMUS+.

ERASMUS+ to największy program edukacyjny Unii Europejskiej, z którego nasza szkoła, dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli, pozyskuje środki na organizację praktyk zagranicznych dla swoich uczniów i nauczycieli.

W latach 2013 – 2017 w RCEZ w Nisku zrealizowano projekty unijne:

  1. „Mobilny uczeń – dobry pracownik”, w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci (32 uczestników w zawodach technik elektryk, technik mechatronik – Schkeuditz, Niemcy).
  2. „Europejska wymiana doświadczeń drogą do nowoczesnej szkoły zawodowej”, w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” (projekt dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i kadry zarządzającej, 10 uczestników – Mallow, Irlandia).
  3. „Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego”. Zatwierdzony do realizacji w konkursie Erasmus+ 2015 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Projekt realizowany we współpracy z niemieckimi partnerami z Berlina i Schkeuditz k/Lipska w latach 2015 – 2017. Uczestnikami projektu było łącznie 52 uczniów RCEZ kształcących się w zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk i technik mechatronik oraz 8 opiekunów, nauczycieli przedmiotów zawodowych i języków obcych. Dofinansowanie projektu z UE: 521.164,42 zł.
  4. „Europejskie praktyki EUROSUKCES”. Zatwierdzony do realizacji w konkursie Erasmus+ 2016 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. 1 grupa (staż w 2017) to: technik ekonomista – 6 osób, technik organizacji reklamy – 4 osoby, technik geodeta – 6 osób (razem – 16 osób); 2 grupa (staż w 2018): technik ekonomista – 10 osób, technik geodeta – 6 osób, (razem – 16 osób). Wartość uzyskanego dofinansowania wynosi 83.240,00 EURO (352.571,34 zł). Projekt jest realizowany we współpracy z hiszpańskim partnerem firmą Tribeka z Malagi w Hiszpanii w latach 2016-2018.

28 kwietnia 2017 r. kolejny projekt Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku „Europejskie praktyki - praca, nauka i doświadczenie” został zatwierdzony do realizacji w ramach programu ERASMUS+ 2017 (weźmie w nim udział 45 uczniów RCEZ w zawodach: technik elektryk, technik informatyk i technik mechatronik).

Gratuluję Dyrekcji szkoły oraz nauczycielom, tak bardzo zaangażowanym w tworzenie dla młodzieży, która wybiera naszą szkołę, możliwości rozwoju. Szczególne słowa uznania należą się tutaj nauczycielom RCEZ w Nisku – Pani Alicji Świder, Pani Grażynie Sucheckiej, Panu Bartłomiejowi Winogrodzkiemu oraz Panu Grzegorzowi Maziarzowi, którzy od lat pracują na sukcesy szkoły w tym obszarze, i dzięki którym młodzież ma możliwość wyjazdów międzynarodowych. Praktyki zagraniczne w ofercie edukacyjnej RCEZ, to same korzyści! Uczniowie RCEZ w 7 zawodach (technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik, mechatronik, technik ekonomista, technik organizacji reklamy i technik geodeta) oferowanych przez RCEZ, biorą udział w projektach mobilności, zwiększając swoje szanse na rynku pracy – powiedział Robert Bednarz, Starosta Niżański.