Katarzyna Chrapko, uczennica pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, zajęła 1. miejsce w prestiżowym konkursie „Młody Innowator.” Uroczysta gala, podsumowująca dziesiątą, jubileuszową edycję konkursu, odbyła się 5 czerwca 2017 roku, w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Uczennica niżańskiego LO zajęła pierwsze miejsce, w kategorii liceów ogólnokształcących, za wykonanie projektu pt.: „Badanie urządzenia i metody dostarczania terapii do serca". Głównym celem i motywacją do prowadzenia przez nią badań, jest chęć niesienia pomocy ludziom, a w szczególności potrzeba stosunkowo niedrogich i nieinwazyjnych sposobów leczenia zawału mięśnia sercowego.

Konkurs jest organizowany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – NOT, Towarzystwo Kultury Technicznej, Terenowe Jednostki Organizacyjne NOT oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Najlepsze prace są przedstawiane na krajowych i międzynarodowych wystawach wynalazków. Tematem innowacyjnego projektu jest dowolne rozwiązanie techniczne, które może być udoskonaleniem już istniejącego produktu lub nowym oryginalnym pomysłem na produkt przyszłości, nadający się do przemysłowego stosowania.

Patronat honorowy nad konkursem objęła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, a patronat medialny – „Przegląd Techniczny” – najstarsze polskie czasopismo techniczne.

Prace uczniów oceniało liczne grono wybitnych naukowców, specjalistów i inżynierów. Projekty zostały wyróżnione przez jury działające pod przewodnictwem prezes FSN – NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny. Innowacyjne rozwiązanie niżańskiej licealistki spotkało się z  dużym zainteresowaniem. Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, wiceprezes FSNT – NOT, prof. Michał Szota zaprosił Kasię na Międzynarodową Warszawską Wystawę Wynalazków, która odbędzie się w październiku na Politechnice Warszawskiej.
W czasie gali młodą wynalazczynię wspierali dyrektor szkoły Jerzy Stelmach i opiekun naukowo – dydaktyczny Krzysztof Śnieżek.

Do tegorocznych sukcesów Katarzyny Chrapko należy także nagroda za pracę „Wykrywacz smogu elektromagnetycznego i badanie promieniowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych”.  Otrzymała ją 9 czerwca 2017 roku, podczas uroczystego podsumowania ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Warszawie. Nagrodą było zaświadczenie upoważniające do wstępu na wybrane wyższe uczelnie oraz list gratulacyjny Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Za projekt „Badania nad zastosowaniem infradźwięków do diagnozy i bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka” nagrodzono ją jedynym w Polsce Honorowym Wyróżnieniem Olimpiad Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Przed licealistką „Czarnieckiego" kolejne sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach.

Gratulujemy Kasi ciągle to nowych osiągnięć i sukcesów, która poprzez nie, rozsławia Podkarpacie, Powiat Niżański, Gminę i Miasto Nisko oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego, w Polsce i w świecie.