W dniu 10 czerwca 2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudniku nad Sanem odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Kształtowanie modelu diagnozy Wczesnego Wspomagania Rozwoju jako integralnej części procesu rehabilitacyjno – rewalidacyjnego dziecka”.

Organizatorami sympozjum był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudniku nad Sanem oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Poprowadź Mnie przez Świat” przy współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Stalowej Woli a także Rzeszowskim Oddziałem Regionalnym Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. W konferencji wzięli udział lekarze, rehabilitanci, terapeuci, nauczyciele oraz rodzice.

Konferencja odbyła się pod patronatem Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Kuratora Oświaty w Rzeszowie oraz Starosty Niżańskiego. 

Zebranych gości powitał Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Marta Szczepańska. Słowem wstępnym, konferencję otworzyła dr Małgorzata Kołecka – Rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli.

Przedsięwzięcie adresowane było do środowiska zajmującego się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz do rodziców. Na konferencji zwrócono uwagę na wczesną diagnozę oraz podkreślono jej rolę w lepszym rozwoju dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami, a także konieczności wielowymiarowego spojrzenia na dziecko i interdyscyplinarność wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, która dzięki wczesnemu zastosowaniu zwiększa możliwości rozwoju dziecka z zaburzeniami. Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej wysłuchali prelekcji:

  • dr Justyny Podgórskiej – Bednarz nt. ,,Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój” i funkcjonowanie dziecka”,
  • dr Magdaleny Kozyry – Sekulskiej nt. ,,Zastosowanie metody Audio – Psycho – Lingwistycznej opartej o badania prof. A. Tomatisa w terapii logopedycznej realizowanej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:”,
  • dr Justyny Kula – Lic nt. ,,Całościowe zaburzenia zachowania – prawda, czy mit?”,
  • dr Lesława Krzyżaka nt. ,,Religijne wsparcie kościoła rodziców dziecka niepełnosprawnego”,
  • mgr Małgorzaty Głubisz nt. ,,Dogoterapia – naturalna metoda wspomagania rozwoju dziecka”,
  • mgr Dariusza Miziołka nt. ,,Cechy osobowe osób pracujących z dziećmi i rodzicami we wczesnym wspomaganiu rozwoju”,
  • mgr Marzeny Jakubek nt. ,,Dialog rodziców i specjalistów podstawą tworzenia warunków dla wspierania harmonijnego rozwoju dziecka”,
  • mgr Dariusza Kolano nt. ,,Wczesne Wspomaganie Rozwoju – cele i zadania”.