W dniu 21 czerwca 2017 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się podsumowanie Konkursu zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych na terenie powiatu niżańskiego, którego celem było rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

Organizatorami Konkursu byli: Powiat Niżański oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie. Patronat nad nim sprawował Starosta Niżański Robert Bednarz.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział 31 placówek oświatowych. Zebrano prawie 3 tony zużytych baterii. W przeliczeniu na baterie typu AA (paluszki) stanowi to liczbę 100.000 sztuk takich baterii.

Zgodnie z regulaminem Konkursu uczestnicy zostali podzieleni wg gmin, z których odpady odbiera Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie i pozostałych gmin. Kolejność placówek została ustalona według przelicznika masy zebranych baterii przypadających na jednego ucznia.

Wszyscy uczestnicy za udział w Konkursie otrzymali cenne nagrody, ufundowane przez Powiat Niżański i Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie, które wręczali Starosta Robert Bednarz i Prezes ZGK Roman Pydo.

Laureatami Konkursu zostali:

  1. W kategorii gmin, z których odpady są odbierane przez ZGK Sp. z o.o. Krzeszów:
  • Przedszkole Gminne w Krzeszowie, z wynikiem 5,42 kg/ucznia, które otrzymało nagrodę w wysokości 1.000 zł,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe, z wynikiem 4,81 kg/ucznia, która otrzymała nagrodę w wysokości 600 zł,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku, z wynikiem 2,73 kg/ucznia, która otrzymała nagrodę w wysokości 400 zł.
  1. W kategorii pozostałych gmin:
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racławicach, z wynikiem 3,49 kg/ucznia, która otrzymała nagrodę w wysokości 600 zł,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Mostkach Sokalach, z wynikiem 1,52 kg/ucznia, która otrzymała nagrodę w wysokości 400 zł,
  • Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Twardowskiego w Jarocinie, z wynikiem 1,16 kg/ucznia, które otrzymało nagrodę w wysokości 200 zł.

Na zakończenie uroczystego podsumowania Konkursu Starosta podziękował szkołom za udział w Konkursie i jednocześnie pogratulował doskonałych wyników zbiórki zużytych baterii.