W dniu 5 lipca 2017 r. w Złoczowie na Ukrainie, spotkali się uczniowie z Powiatu Złoczowskiego z Ukrainy, uczący się w niżańskim Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej, ich rodzice i delegacja z Polski, w skład której weszli Wicestarosta Niżański Adam Mach i Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej Wacław Piędel.

W czasie spotkania, będącego podsumowaniem zakończonego roku szkolnego 2016/2017, zostały wręczone świadectwa oraz nagrody książkowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce.

W okolicznościowych przemówieniach Dyrektora RCEZ i Wicestarosty skierowanych do uczniów i ich rodziców, nie zabrakło wielu ciepłych słów i życzeń oraz gratulacji dla młodzieży za uzyskane wyniki w nauce. Dyrektor i Wicestarosta życzyli wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji oraz wielu niezapomnianych przeżyć.

Przypomnijmy, że w RCEZ w Nisku naukę zdobywa 43 uczniów z Ukrainy, którzy kształcą się w zawodach technik informatyk, technik obsługi turystycznej i technik ekonomista.