Drukuj

4 września 2017 roku dla uczniów oraz nauczycieli rozpoczął się kolejny, nowy rok szkolny. We wszystkich szkołach w Polsce już dziś rozbrzmiał pierwszy powakacyjny dzwonek. Nowy rok szkolny to nie tylko czas wytężonej pracy. To również czas zdobywania wiedzy oraz poszerzania swoich umiejętności. 

W uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 uczestniczyli: Starosta Niżański Robert Bednarz – w Zespole Szkół w Jeżowem im. Ks. Stanisława Staszica, Wicestarosta Adam Mach – w Zespole Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki – w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka – w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.

W szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 346 uczniów. Najwięcej w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – 183 uczniów i w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku – 105 uczniów. Uczniowie rozpoczynający naukę w RCEZ, mając bardzo szeroką i atrakcyjną ofertę edukacyjną, zdecydowali się na naukę z zakresu informatyki, mechatroniki, elektryki, obsługi turystycznej, ekonomii, organizacji reklamy, grafiki i poligrafii cyfrowej. Ponadto utworzone zostały dwie wielozawodowe klasy branżowej szkoły I stopnia. Jest to rekordowy nabór. W nowym roku szkolnym 2017/2018 w RCEZ naukę rozpoczęło o 65 uczniów więcej, niż w roku szkolnym 2016/2017. Łącznie w szkole kształci się 542 uczniów. Ci, którzy wybrali dalszą edukację w niżańskim „ogólniaku”, będą pogłębiać swoją wiedzę w klasach o profilu humanistycznym, biologiczno – chemicznym, matematyczno – fizycznym i ekonomicznym.  Łącznie w szkole kształci się 354 uczniów.

W dwóch pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych, tj. w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem, w klasach pierwszych 35 uczniów zdobywać będzie zawód technika pojazdów samochodowych, handlowca i logistyka. Dodatkowo szkoła prowadzi kursy kwalifikacyjne – prowadzenie działalności handlowej, użytkowanie obrabiarek skrawających. Łącznie w szkole kształci się 124 uczniów, zaś w kursach uczestniczyć będzie 72 słuchaczy. W Zespole Szkół w Jeżowem naukę rozpocznie 23 uczniów. Łącznie w szkole kształci się 148 uczniów.

Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach i przedstawiciele Powiatu, biorący udział w uroczystościach inauguracji nowego roku szkolnego, złożyli życzenia kadrze pedagogicznej i uczniom szkół Powiatu Niżańskiego.  Życzyli im, aby najbliższy rok szkolny obfitował w sukcesy oraz przyniósł zadowolenie uczniom, rodzicom i nauczycielom, aby spełniły się wszystkie zamierzenia i cele, które towarzyszą im u progu rozpoczynającego się dziś nowego roku szkolnego 2017/2018.

Były również życzenia powodzenia w realizacji podejmowanych przez szkoły wielu ważnych przedsięwzięć i projektów edukacyjnych.

Nauczycielom życzono wytrwałości w codziennej pracy oraz satysfakcji z osobistych dokonań i sukcesów. Z kolei uczniom składano życzenia niespożytej energii, potrzebnej do zdobywania wiedzy oraz tworzenia dobrego klimatu w szkole, a także wykorzystania wszystkich możliwości do rozwoju i doskonalenia, jakie daje im szkoła.

Na zakończenie przedstawiciele Powiatu pogratulowali uczniom klas pierwszych wyboru szkoły na kolejny etap kształcenia, jak również zapewnili, że wykwalifikowana kadra, dobre warunki lokalowe i przyjazna atmosfera, pozwoli na edukację na najwyższym poziomie.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego należy wspomnieć, że od 1 września 2017 roku Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku, pokierują nowi, a jednocześnie dotychczasowi dyrektorzy, którzy zostali wybrani w drodze konkursu przeprowadzonego w lipcu br. I tak w niżańskim liceum funkcję dyrektora sprawuje Jerzy Stelmach, w SOSW w Rudniku nad Sanem dyrektorem jest Marta Szczepańska a w PPP w Nisku Dorota Rabińska. Zarząd Powiatu Niżańskiego uchwałami z dnia 28 lipca 2017 roku, powierzył tym dyrektorom ich funkcje, na okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2022 roku.

Pozostałymi szkołami ponadgimnazjalnymi, dla który organem prowadzącym jest Powiat Niżański, kierują dyrektorzy: Wacław Piędel – w RCEZ w Nisku, Edward Wołoszyn – w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem i Stanisław Haduch – w ZS w Jeżowem.