Dnia 12 października 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Do niżańskiego liceum licznie przybyli dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy niżańskich szkół.

Uroczystość połączona była z wręczeniem stypendiów Starosty Niżańskiego, uzdolnionym uczniom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański.

Wśród zaproszonych gości byli: Robert Bednarz Starosta Niżański, Adam Mach Wicestarosta, Józef Sroka Członek Zarządu Rady Powiatu Niżańskiego, Janusz Bronkiewicz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego, Jerzy Stelmach Dyrektor LO w Nisku, Wacław Piędel Dyrektor RCEZ w Nisku, Edward Wołoszyn Dyrektor ZS w Rudniku nad Sanem, Stanisław Haduch Dyrektor ZS w Jeżowem, Marta Szczepańska Dyrektor SOSW w Rudniku nad Sanem, Dorota Rabińska Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Stanisław Kłapeć – Prezes Nadsańskiego Banku Spółdzielczego oraz Dorota Serafin – Kierownik Zespołu Promocji i Marketingu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego.

- Dziękuję wszystkim uczniom za wkład, który wnosicie w rozwój szkół i gratuluję wysokich osiągnięć. Jestem przekonany, że wasza wiedza zdobyta w szkole średniej, rozwijana przez ciężką pracę, będzie owocowała w przyszłości – powiedział Starosta.

Komisja stypendialna nagrodziła 54 osoby, spośród których najlepsza szóstka otrzymała stypendia w wysokości 1.000 zł.

Wśród wyróżnionych uczniów znało się: 8 uczniów z RCEZ w Nisku, 8 uczniów z ZS w Rudniku nad Sanem, 20 uczniów z LO w Nisku, 3 uczniów ZS w Jeżowem oraz 5 uczniów ze SOSW w Rudniku nad Sanem.

Stypendia otrzymali również uczniowie z najwyższą średnią, spośród przyjętych gimnazjalistów na rok szkolny 2017/2018.

W imieniu całej społeczności niżańskiej Starosta Niżański, podziękował również wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół za ich codzienną pracę i poświęcenie, które wkładają w obowiązki edukacyjne i wychowanie młodego pokolenia.

- Dziękuję za Wasze zaangażowanie w pracę, cierpliwość, serdeczność, za wyrozumiałość, którymi obdarzacie uczniów. Dziękuję za to, że jesteście twórczy i kreatywni. Dzięki Waszej pracy, nasze szkoły są wyjątkowe. Każdego dnia możemy obserwować wspaniały klimat, który w tych szkołach panuje – mówił Starosta Niżański. 

Dzień Edukacji Narodowej to najlepsza okazja, by wyrazić wdzięczność dla osób zaangażowanych w proces wychowawczy oraz sukcesy w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Nagrody Starosty Niżańskiego otrzymali nauczyciele:

 • z LO w Nisku:
 1. Anna Dąbek
 2. Danuta Porada
 3. Beata Wasyl
 • z Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem:
 1. Marek Bieńkowski
 2. Grzegorz Kotuła
 3. Kamil Kak
 • ze SOSW w Rudniku nad Sanem:
 1. Paweł Lewko
 2. Łukasz Kasprowicz
 3. Anna Całka – Drożdżal
 4. Dorota Miller
 • z ZS w Jeżowem:
 1. Irena Czyżewska – Smusz
 2. Ryszard Mścisz
 • z RCEZ w Nisku:
 1. Krzysztof Kolasiński
 2. Grażyna Suchecka
 3. Alicja Świder
 4. Bartłomiej Winogrodzki
 5. Marianna Chudy
 • z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nisku:
 1. Renata Grzybowska

Po wręczeniu Nagród Starosty nastąpiła kolejna ważna chwila – wręczenie Nagród Dyrektora. Nagrody Dyrektora poszczególnych szkół i placówek otrzymali:

 • z LO w Nisku:
 1. Marta Kapica
 2. Agnieszka Szewczyk
 3. Aneta Szybka
 4. Monika Krawiec
 5. Anna Lesiczka
 6. Agata Zych
 7. Krzysztof Śnieżek
 • z Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem:
 1. Monika Reichert
 2. Marek Wojtaś
 3. Sławomir Konior
 4. Sławomir Zając
 • ze SOSW w Rudniku nad Sanem:
 1. Sylwia Biel - Tromska
 2. Barbara Buras
 3. Mirosław Chmielowiec
 4. Jacek Cieśla
 5. Grażyna Demidowska – Potoniec
 6. Beata Drzymała
 7. Krystyna Fronc
 8. Aneta Horzempa
 9. Iwona Junger – Maziarz
 10. Dariusz Kolano
 11. Wiesława Kostyra
 12. Wanda Kotuła
 13. Danuta Kutyła
 14. Marta Mierzwa
 15. Małgorzata Prokop
 16. Kazimiera Rząd
 17. Monika Siek
 18. Piotr Trojanowski
 19. Aneta Urbanik
 20. Krystyna Wieczorek
 • z ZS w Jeżowem:
 1. Stanisława Chaber
 2. Agnieszka Kołodziej
 3. Małgorzata Drozd
 4. Elżbieta Łagocka – Mękal
 • z RCEZ w Nisku:
 1. Ryszard Budkowski
 2. Rafał Butryn
 3. Joanna Król – Turek
 4. Tomasz Wieleba
 5. Edyta Maziarz
 6. Sebastian Straczyński
 7. Lesław Wośko
 8. Tomasz Skoczeń
 9. Anna Hasiak – Tofilska
 10. Halina Wiącek
 11. Marian Chrapko
 12. Łukasz Skoczylas
 13. Robert Małek
 • z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nisku:
 1. Elżbieta Cagara

Kolejną ważną chwilą było wyróżnienie Katarzyny Chrapko, uczennicy LO w Nisku, która jest laureatką wielu krajowych i międzynarodowych konkursów w dziedzinie innowacji technicznych. Została ona doceniona przez Zarząd Nadsańskiego Banku Spółdzielczego i z rąk Prezesa Stanisława Kłapcia otrzymała stypendium naukowe.

O artystyczną oprawę uroczystości zadbali uczniowie z RCEZ w Nisku, LO w Nisku oraz ZS w Jeżowem.

Nagrodzonym nauczycielom i wyróżnionym uczniom gratulujemy, a wszystkim nauczycielom życzymy, by codzienne zaangażowanie i życie sprawami szkoły znalazły trwałą wdzięczność uczniów i wychowanków.