W poniedziałek 18 grudnia 2017 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudniku nad Sanem, w obecności Dyrektora SOSW Marty Szczepańskiej, nauczycieli i uczniów Osrodka, Starosta Niżański Robert Bednarz przekazał do użytku społeczności szkolnej tablicę oraz monitor interaktywny wraz z projektorem.

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu nauczyciele placówki oświatowej będą mogli dostosować proces edukacyjny do indywidualnych predyspozycji podopiecznych Ośrodka. Pozwoli to także uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczne i rewalidacyjne. Umożliwi to również uczniom kontakt z nauczycielami oraz swoimi rówieśnikami.

Łączny koszt zakupionej pomocy dydaktycznej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem wyniósł 17.445,56 zł. Środki pozyskane z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” to kwota 13.956,45 zł, zaś wkład własny Powiatu Niżańskiego wynosi 3.489,11 zł.

Fot.: SOSW w Rudniku n/Sanem