Zagraniczne praktyki zawodowe w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku stały się trwałym elementem w ofercie edukacyjnej szkoły. Możliwości związane z udziałem w programie edukacyjnym, jakim jest Erasmus+, Kształcenie i szkolenia zawodowe, wykorzystują uczniowie kształcący się w zawodach: technik elektryk, technik informatyk i technik mechatronik. Erasmus+ zakłada promowanie idei uczenia się przez całe życie, Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.  Współpraca z niemieckimi partnerami umożliwia odbycie stażu w różnych miejscach w Berlinie oraz Schkeuditz. Udział w projekcie mobilności dla młodzieży jest możliwością zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych, doskonalenia umiejętności językowych, współpracy w grupie oraz przygotowania do wejścia na rynek pracy.

Grupa mechatroników: Jakub Jajak, Stanislav Khaverko, Michał Kołtun, Andrii Muzychka, Andrii Yurechko, Andrii Yurkiv i Ivan Zamiiskyi i elektryków: Wojciech Leń, Bartosz Moskal, Marcin Pizoń, Marcin Prytek, Ireneusz Nieradka, Piotr Wołoszyn i Adrian Watras – pracują w Schkeuditz. Mechatronicy przez pierwsze dwa tygodnie pracowali przy konstruowaniu pojazdu typu buggy, który w rekordowym terminie (zaledwie 2 tygodnie) udało się im zrobić. Obecnie pracują na drukarkach 3D. Elektrycy zajmowali się wykonywaniem instalacji, uczyli się projektowania instalacji elektrycznych w programie AUTOCAD.

Grupa informatyków: Marcin Bulicz, Mateusz Czopik, Andriy Sobko, Wojciech Pawłowski, Paweł Madej, Iwona Janiec, Jakub Garbacz, Paweł Żurawski, Łukasz Szkutnik i Cezary Nicałek – pracują w Berlinie. W Berlinie każdy uczestnik realizuje zadania w różnych firmach z branży IT, rozproszonych w całym mieście. Pracodawcy podkreślają bardzo dobre przygotowanie zawodowe, językowe, kulturę osobistą i zaangażowanie w wykonywane zadania naszych praktykantów.

Sami uczestnicy stażu wyrażają pozytywne opinie o trwających praktykach. Traktują ten czas, jako szansę na poznanie niemieckiego rynku pracy, zasad panujących w firmach i jednocześnie sprawdzenie swoich umiejętności.

Opiekunami grupy są w Schkeuditz: Krystyna Potaczała i Jerzy Matyka, w Berlinie: Joanna Mroczek i Alicja Świder. Kolejna relacja z części zawodowej wkrótce.

Tekst i zdjęcia: Alicja Świder – nauczyciel w RCEZ w Nisku