W dniu 9 czerwca 2018 roku, zakończyły się działania w ramach projektu pn. „Twórcza edukacja, jako proces wspomagania rozwoju dziecka”, który był realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem. Celem projektu było rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem wśród 14 przedszkolaków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, w wieku od 4 do 8 lat oraz zamiłowania do sztuki, poprzez dostosowanie zajęć edukacyjnych, spotkań na płaszczyźnie wielopokoleniowej, jak również warsztatów dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych.

W ramach projektu zostały zorganizowane dwa wyjazdy do Teatru Maska w Rzeszowie na spektakle pt. „Tylko jeden dzień” oraz „Czasoodkrywanie”, dwa spotkania czytelnicze inspirowane bajką z seniorami pt. „Wilk i siedem koźlątek” i „Złota gęś”, spotkanie z grupą Teatru Lalkowego „Przytulanka” ze Stalowej Woli w przedstawieniu „Baśń o Arabeju i pięknej Dżaminie” oraz warsztaty teatralne dla dzieci. Punktem kulminacyjnym projektu było zaprezentowanie się przedszkolaków środowisku lokalnemu w występie artystycznym pt. „Brzydkie kaczątko” na scenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem 24 maja 2018 r. podczas Dni Rodziny, cyklicznie organizowanych przez Placówkę.

Dzięki działaniom projektowym uczestnicy mieli okazję bliższego obcowania z literaturą, słuchania czytanych bajek, poznania nowych miejsc, pogłębiania umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, jak również odkrywania własnych możliwości i predyspozycji.  

Koszt całkowity projektu wynosił 5 520 zł, w tym ze środków własnych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” dofinansowanie było w kwocie 2 520 zł oraz Fundacji Banku Zachodniego WBK w wysokości 2 000 zł i Powiatu Niżańskiego w kwocie 1 000 zł .

Wyżej opisany projekt realizowany był w ramach programu grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów” organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK, którego hasłem przewodnim jest „Książka i sztuka – uczy, bawi, rozwija”.

Tekst i zdjęcia: Koordynator Projektu – Alicja Bronkiewicz