Wniosek Powiatu Niżańskiego na wyremontowanie sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, który złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki, został zaopiniowany pozytywnie.

W ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Powiat Niżański otrzyma z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie w wysokości 1 176 100 zł. Całkowity koszt w/w zadania wynosi 2 401 093,96 zł.

Realizacja projektu będzie polegać m.in. na: wymianie pokrycia dachu, dociepleniu ścian i elewacji budynku, wymianie nawierzchni sali, stolarki okiennej i drzwiowej, płytek podłogowych, płytek ściennych, wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji wod.-kan, c.o i elektrycznej.

Ponadto, w ramach zadania wymieniona zostanie nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego wraz wymianą ogrodzenia.  

Przeprowadzenie remontów pozwoli na poprawę warunków treningowych oraz rozgrywania zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży. 

Jak zauważa Józef Sroka – Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego: - Dzięki zaangażowaniu Członków Zarządu, które zostało zauważone i docenione, pozyskaliśmy środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości prawie 1,2 mln zł. Możemy wszyscy się cieszyć, że tak duże środki zewnętrzne przyczynią się do rozwoju bazy sportowej niżańskiego liceum, co będzie korzyścią nie tylko dla uczącej się w szkole młodzieży, ale także dla całego środowiska.

Odnowiona baza wpływa nie tylko na wzrost potencjału szkoły, ale również na zwiększenie jej atrakcyjności, co sprzyja zapewnieniu lepszego rozwoju postaw sportowych wśród młodzieży. Wpływa korzystnie na efektowność otoczenia miasta i uzupełnienie infrastruktury gminy.