Grupa 10 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, kształcących się w zawodzie technik informatyk, przebywa na praktykach zawodowych w Berlinie, w ramach projektu „Europejskie praktyki – praca, nauka i doświadczenie” (Erasmus+, sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe). Nasi uczniowie realizują uzgodnione programy staży w kilku firmach specjalizujących się w branży informatycznej i elektronicznej, zlokalizowanych w różnych częściach stolicy Niemiec. Podmioty te zajmują się głównie sprzedażą oraz naprawami sprzętu komputerowego, a także telefonów komórkowych. Uczestnicy projektu, w ramach swoich obowiązków, wykonują zadania związane z naprawą komputerów stacjonarnych oraz laptopów, instalowaniem systemów operacyjnych i różnego typu oprogramowania, obróbką graficzną zdjęć, opracowywaniem materiałów multimedialnych, tworzeniem baz danych.  

Grupa 11 uczestników, w zawodach technik elektryk i technik mechatronik, realizuje program stażu w Schkeuditz, gdzie nabywa nowe umiejętności zawodowe i językowe. Efektem pracy pierwszych dwóch tygodni jest pojazd typu buggy.

Praca w środowisku międzynarodowym może stanowić spore wyzwanie, ale jednocześnie niesie szereg korzyści, takich jak wzmacnianie poczucia przynależności do kultury europejskiej, przełamywanie uprzedzeń, budowanie samodzielności i samowystarczalności, doskonalenie umiejętności w zakresie języków obcych. Bardzo istotnym rezultatem jest również podniesienie samooceny, co jest zauważalne u wielu uczestników.

Z rozmów przeprowadzonych z pracodawcami wynika, że nasi uczniowie posiadają bardzo dobre kompetencje zawodowe oraz językowe. Wykazują się elastycznością i gotowością do podejmowania wyzwań oraz nabywania nowych umiejętności. Pracodawcy wysoko oceniają jakość ich pracy.