Drukuj

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w latach 2017-2019 realizowało kolejny projekt mobilności „Europejskie praktyki-praca, nauka i doświadczenie”, zatwierdzony do realizacji w konkursie Erasmus + 2017, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Łącznie 45 uczniów kształcących się w zawodach technik elektryk (12), technik informatyk (20) i technik mechatronik (13), wyjechało w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 na zagraniczne praktyki zawodowe do Berlina i Schkeuditz (Niemcy).

29 maja 2019 r. w auli szkolnej odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty tego projektu, w której udział wzięli uczestnicy, opiekunowie, dyrektor, nauczyciele i uczniowie RCEZ, Wicestarosta Niżański Adam Mach, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Biblioteki Pedagogicznej w Nisku. Spotkanie otworzył Dyrektor RCEZ Wacław Piędel, który powiedział m.in. - Projekty mobilności pozwalające na realizację praktyk zawodowych w krajach Unii Europejskiej doskonale wpisują się w oczekiwania młodzieży, zwiększają motywację do nauki języków obcych i uatrakcyjniają ofertę edukacyjną szkoły. Projekty dają możliwość dalszego rozwoju i poprawy jakości kształcenia w szkole. Przygotowują również młodzież do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy i podejmowania wyzwań współczesnego świata. Gratulacje uczestnikom mobilności złożył Wicestarosta Niżański, Adam Mach.

Koordynator Biura Informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Tomasz Miśko przedstawił prezentację „Młodzi na start z Funduszami Europejskimi", przekazując zebranej w auli młodzieży wiedzę o programach dedykowanych młodym ludziom. Również uczestnicy mobilności w Berlinie i Schkeuditz podzielili się swoimi refleksjami, zdobytymi podczas pracy w niemieckich firmach, przedstawili relacje z wycieczek kulturowych. W imieniu opiekunów młodzieży glos zabrała Grażyna Suchecka, która przedstawiła przekrojową prezentację na temat „Rola opiekuna młodzieży podczas mobilności” od początku realizacji projektów mobilności w RCEZ.

Kulminacyjnym punktem programu było wręczenie dokumentów Europass Mobilność, przygotowanych wspólnie przez RCEZ, Berlink i firmę Vitalis i potwierdzonych przez Krajowe Centrum Europass.

Certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobilność otrzymali również uczestnicy projektu „Tradycje bez granic. Podróż wokół regionalnych kultur”, którzy podróżowali do Detvy na Slowacji, Pilzna w Czechach i Wilna na Litwie.

Wspólna zabawa, quiz Kahoot „Co wiesz o Erasmusie?” zakończyły kolejną konferencję.

Dodatkowo uczestnicy mogli obejrzeć wystawę zdjęć z mobilności do różnych krajów, nowości książkowych Biblioteki Pedagogicznej w Nisku oraz wpisać się do kroniki szkolnej.

Zdjęcia: RCEZ Nisko