W okresie od 7 czerwca do 31 października 2019 r., Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”, działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem, realizowało projekt pn. „Sztuka – duża czy mała – będzie nas integrowała” dofinansowany z Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Fundusz Lokalny SMK.

Celem projektu było pobudzenie mieszkańców Powiatu Niżańskiego i okolic do działań integrujących poprzez sztukę, osoby niepełnosprawne i sprawne z różnych środowisk, tj. członków i sympatyków Stowarzyszenia, dzieci i młodzież oraz rodziców podopiecznych SOSW, a także członków Klubu Seniora w Rudniku nad Sanem. Podczas zajęć projektowych starano się promować pozytywny stosunek do osób niepełnosprawnych, tworząc klimat do akceptacji, szacunku i tolerancji.

W ramach projektu odbyły się warsztaty dramowo-teatralne prowadzone przez p. Kingę Waleń, aktorkę Teatru Przedmieście z Rzeszowa i wielogodzinne próby przed spektaklem „Pollyanna” autorstwa A. Sewell, prowadzone przez nauczycielkę z SOSW, p. Katarzynę Kasprowicz. Finałem projektu był występ grupy teatralnej na deskach sceny plenerowej w dniu 21 września 2019 r. w SOSW w Rudniku nad Sanem dla całej społeczności szkolnej oraz uczestników VII Pikniku Rodzinnego. Nad całością realizacji projektu czuwała koordynator, Beata Drzymała.

Zdjęcia: SOSW w Rudniku nad Sanem