Po trzech miesiącach realizacji dobiegła końca budowa długo wyczekiwanego boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw i siłownią terenową w Rudniku nad Sanem. Uroczysty odbiór i przekazanie do użytkowania odbyło się dnia 7 listopada 2016 r.

Zrealizowany nowy obiekt o bezpiecznej poliuretanowej nawierzchni, zaprojektowany do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa, został przyjęty do planu dofinansowania w ramach realizacji Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego.

Wykonawcą inwestycji był Eugeniusz Drabik – Usługi Remontowo – Budowlane z Jeżowego.

Koszt budowy wyniósł 772.613,11 zł, z czego 367.400 zł, to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a pozostała kwota finansowania to wspólnie wydatkowane środki przez Powiat Niżański i Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem.

Uroczystość odbioru i oddania do użytkowania nowo wybudowanego obiektu sportowego zaszczycił swoją obecnością Wiceminister Sportu i Turystyki – Jarosław Stawiarski.

Wzięły w niej udział również władze Powiatu Niżańskiego na czele ze Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem, Wicestarosta – Adam Mach, przedstawiciel Biura Posła na Sejm RP Rafała Webera – Paulina Garbacik, przedstawiciel Biura Posła na Sejm RP Jerzego Paula – Radosław Wiatr, Dyrektor Biura Senatorskiego Janiny Sagatowskiej – Małgorzata Wojciechowska, Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie – Barbara Pelczar – Białek, Kierownik Oddziału ds. inwestycji i remontów Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie – Józefa Wójcik – Mądry, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem – Waldemar Grochowski, Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem – Lucjan Tabasz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego – Janusz Nawrocki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego – Janusz Bronkiewicz, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego – Karol Wołoszyn, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem – Edward Wołoszyn, Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem – Andrzej Błaż, Dyrektor SOSW – Marta Szczepańska, Wykonawca inwestycji – Eugeniusz Drabik i Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga. 

Poświęcenia obiektu dokonał ks. Waldemar Farion, Proboszcz Parafii Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem.

Podczas uroczystości otwarcia zakończonej inwestycji Starosta Niżański Robert Bednarz podkreślił, że wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi, że przekazany został do użytku ten piękny i jakże długo wyczekiwany obiekt sportowy. Słowa podziękowania skierował do Ministra, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia i uświetnienia uroczystości.

Starosta życzył dyrektorom szkół, aby oddawany obiekt był miejscem rozwijania pasji sportowych uczniów i wychowanków szkół, organizacji różnych rozgrywek sportowych oraz miejscem zabawy, spotkań i zdobywania tężyzny fizycznej.

Starosta podkreślił, że nowo wybudowane boisko wielofunkcyjne z placem zabaw i siłownią terenową, przeznaczone jest głównie dla uczniów 4 szkół, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2. Boisko z trybunami i siłownia terenowa będą służyć wszystkim, a plac zabaw głównie dzieciom ze szkoły podstawowej.

Z obiektu mogą korzystać także mieszkańcy Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem, słowem każdy amator sportu i rekreacji. Powstanie obiektu pozwoli na propagowanie sportu i aktywności ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz na pewno przyniesie wiele radości wszystkim z niego korzystającym.

Warty pokreślenia jest fakt, że dzieciom ze SOSW będzie służył, powstający przy Ośrodku plac zabaw dostosowany do ich potrzeb.