rcez

W dniu 9 grudnia 2016 r. odbył się Dzień Wiedzy Ekonomicznej – wydarzenie podsumowujące realizację przez Powiat Niżański projektu „Bank wiedzy ekonomicznej” w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski.

W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 336 osób. Swoją obecnością Dzień Wiedzy Ekonomicznej zaszczycili m. in. Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki, Wicestarosta Adam Mach, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Promocji Powiatu Janusz Bronkiewicz, a także uczniowie i nauczyciele RCEZ oraz LO w Nisku, młodzież z gimnazjów z powiatu niżańskiego wraz z opiekunami oraz inne osoby zainteresowane tematyką ekonomiczną.

W trakcie Dnia Wiedzy Ekonomicznej odwiedzający uczestniczyli w konferencji podsumowującej projekt „Bank wiedzy ekonomicznej”, w trakcie której zaproszeni prelegenci mówili o ważnych kwestiach z zakresu ekonomi i finansów, w tym:

  • „Jak zarządzać domowym budżetem?”– Pani Aneta Sulich, Nadsański Bank Spółdzielczy SANBank w Stalowej Woli;
  • „Tradycyjne i nowe sposoby poszukiwania pracy” – Pani Monika Brzozowska, Powiatowy Urząd Pracy w Nisku;
  • „Jak stać się konkurencyjnym na rynku pracy” – Pani Katarzyna Woźniak, Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach;
  • „Jak założyć i prowadzić własną firmę?” – Pani Justyna Pyć, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu.

Na zakończenie konferencji Starosta Niżański Robert Bednarz podziękował młodzieży, która uczestniczyła w projekcie oraz nauczycielom RCEZ w Nisku koordynującym projekt – Katarzynie Słomiany i Katarzynie Przybylskiej – za zaangażowanie i wkład pracy włożony w sukces tego projektu. Podziękował dyrekcji i nauczycielom RCEZ w Nisku za to, że stwarzają młodzieży warunki do wszechstronnego rozwoju i wyposażają ją w umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Starosta Niżański wraz z Dyrektorem RCEZ w Nisku Wacławem Piędlem wręczyli 24 najbardziej zaangażowanym uczestnikom projektu dyplomy oraz upominki.

Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć z działań projektowych. Dodatkowo uczestnicy sekcji radiowej, prasowej i konkursowej prezentowali odwiedzającym efekty swojej rocznej pracy m.in. audycje ekonomiczne i gazetki ekonomiczne.

Całkowity koszt realizacji projektu to 47529,98 zł, w tym dofinansowanie z NBP w wysokości 35000 zł. Głównym celem tego projektu jest podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej i finansowej oraz kształtowanie postaw sprzyjających zapobieganiu wykluczeniu finansowemu u minimum 400 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.