Uczennica LO Nisko, Katarzyna Chrapko po raz kolejny została doceniona za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości. Kasia, jako jedyna przedstawicielka z Polski, z satysfakcją reprezentowała Podkarpacie, Powiat Niżański, gminę Nisko i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, na międzynarodowej Wystawie Wynalazków „2nd Istanbul Intarnational Inventions Fair ISIF’ 17", która odbyła się w dniach 2 – 4 marca 2017 roku, w WOW Convention  Center w Istambule. To łączące Azję i Europę miasto jest uznawane za centrum światowego handlu. O randze wystawy świadczy fakt, że honorowy patronat objęły nad nią Tureckie Ministerstwo Nauki, Przemysłu i Technologii oraz Międzynarodowa Federacja Stowarzyszenia Wynalazców (IFIA). Wystawa zorganizowana była przez Anatolian Inventions Inventors Association i wspierana przez Światową Organizację Własności intelektualnej (WIPO).

Podczas finałowej gali rozdania nagród z uczestnictwem Dr Faruk ÖZLÜ, Tureckiego Ministra Nauki, Przemysłu i Technologii, Kasia otrzymała srebrny medal, dyplom i certyfikat od międzynarodowego Jury, jak również złoty medal i dyplom od Association of Portuguese Inventor’s Innovator’s & Creatives – APIICIS. Jest to dla pierwszoklasistki Czarnieckiego ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że Jury było zachwycone wysokim poziomem jej wynalazków. Kasia ma nadzieję, że zdobyte doświadczenie i nawiązane kontakty z ciekawymi ludźmi pomogą jej w wyborze i rozwoju własnej drogi życiowej.

Międzynarodowe Targi Wynalazków są zaliczane do najważniejszych na świecie, zarówno dla wynalazców, jak i inwestorów. Stowarzyszenie zapewniło bardzo wysoki poziom wystawy, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i prezentowanych innowacji.

Podczas targów miały miejsca liczne sympozja dotyczące marketingu i komercjalizacji w zakresie wynalazczości oraz ochrony własności intelektualnej. W wystawie wynalazków - ISIF' 17, oprócz wynalazców, którzy prezentowali swoje innowacyjne rozwiązania, uczestniczyła również liczna grupa przedsiębiorców, producentów, inwestorów, dystrybutorów, specjalistów od marketingu i pracowników firm związanych z transferem technologii.

Miesiąc wcześniej, w dniach 2 - 6 lutego 2017 r., Katarzyna Chrapko, jako najmłodsza laureatka z Polski, otrzymała w Bangkoku, gdzie odbyła się prestiżowa wystawa „2017 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition” - IPITEX 2017., medal i dyplom za innowacyjne badania nad wykorzystaniem widzialnego światła niskoenergetycznego do bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka. Wynalazki prezentowane były w dwóch kategoriach: „Wynalazki dla społeczeństwa i jakości życia” oraz „Innowacje dla przemysłu”. Na wystawie znalazło się ponad 200 wynalazków z 28 krajów. Polska reprezentowana była przez Politechnikę Częstochowską, Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnikę Śląską, Uniwersytet Warszawski, Zespół Szkół z Połańca i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego z Niska.

Warto wspomnieć tutaj parę słów o dotychczasowych osiągnięciach niżańskiej uczennicy. Katarzyna Chrapko jest laureatką organizowanego przez FSNT – NOT Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Innowator” 2016, została również doceniona złotym medalem z wyróżnieniem, na Warszawskiej Międzynarodowej Wystawie Wynalazków – IWIS 2015, organizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR).  Projekt zademonstrowała także w 2016 roku, w Centrum Nauki Kopernik, podczas XXIII Giełdy Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazków w 2015 roku. Na Festiwalu Naukowym E(x)plory 2016, Kasia dwukrotnie otrzymała tytuł „Młodego Naukowca E(x)plory”. Konkurs „Młody Wynalazca 2016”, organizowany przez Fundację HALLER pro inventio, nadał jej tytuł laureata i wyróżnienie. Kasia zdobyła również złote medale w Chorwacji, Brukseli, Turcji, Malezji, Seulu i Bankalore. W nagrodę, SPWiR zapewnił Kasi stoisko w  Bangkoku i zamieszczenie w katalogu informacji na temat jej wynalazku.

Młodzi polscy naukowcy, bo tak można ich już określać, dostają zaproszenia z całego świata na konkursy i wystawy innowacji technicznych, gdzie mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć. Otrzymują najwyższe nagrody, wyróżnienia i  uznanie. Udział w wymienionych przedsięwzięciach, jest dla nich wielką satysfakcją i możliwością zaprezentowania światu własnych osiągnięć. Inspiruje ich również do pracy nad innowacjami. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż młodzi polscy naukowcy zwyciężają z doświadczonymi pracownikami naukowymi wyższych uczelni. Udział młodych polskich wynalazców w konkursach międzynarodowych jest promocją naszego kraju, w tym gmin, powiatów, województw. Jedyną barierą są środki finansowe niezbędne do prowadzenia naukowych badań i zagranicznych wyjazdów.