Od stycznia do czerwca 2018 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” realizowało projekt pod nazwą „Staże szansą na wymarzoną pracę”. Projekt był współfinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK w ramach programu grantowego BANK AMBITNEJ MŁODZIEŻY. Część kosztów związanych z realizacją projektu zadeklarowali się pokryć pracodawcy, a wkład własny zapewnił Powiat Niżański.

W projekcie uczestniczyło 10 stażystów, uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem oraz inni podopieczni Stowarzyszenia.

Staże odbywały się głównie w soboty lub w dni robocze, w godzinach popołudniowych. Dwa staże zrealizowano w okresie ferii zimowych. Uczestnicy projektu odbywali staże u następujących Pracodawców: 4 osoby odbywały staż w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Nisku, 1 osoba w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku – oddział w Nowosielcu, 1 osoba w Piekarni Rudnik Renata Skiba, 2 osoby w „Karo” Karol Fronc oraz 2 osoby w Zakładzie Usługowym Damian Wójcik w Rudniku nad Sanem.

Wszystkie staże trwały po 50 godzin, stażyści pracowali po 7 godzin dziennie, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Stażyści odbywali staż na następujących stanowiskach: pomoc sprzątaczki, pomoc konserwatora, pomocnik dystrybutora wyrobów gotowych w piekarni, pomocnik kierowcy, pomocnik stolarza oraz pomoc animatora kultury.

Stażystom została zakupiona odzież lub/i obuwie ochronne, a Pracodawcom doposażono stanowiska pracy w niezbędny sprzęt i materiały potrzebne stażystom do odbycia stażu. Pokryto również koszty dojazdu na staż stażystów. Pracodawcy wyznaczyli po 1 opiekunie stażu do każdego stażysty.

Podczas delegowania podopiecznego na staż brane były pod uwagę jego predyspozycje psychiczne i fizyczne oraz odległość miejsca odbywanego stażu od miejsca zamieszkania.

Dla każdego stażysty opracowano program stażu we współpracy z Dyrektorem SOSW lub Prezesem Stowarzyszenia, podmiotem przyjmującym na staż oraz opiekunem stażystów ze strony wnioskodawcy. Program zawierał cele i treści edukacyjne, które powinien zrealizować stażysta, zakres jego obowiązków oraz harmonogram stażu. W programach zostały zawarte zasady dotyczące wyposażenia stanowiska pracy oraz procedur dotyczących wdrażania stażysty do pracy.

Staże były zgodne z kierunkami kształcenia w SOSW. W wyniku odbywanych staży uczniowie pogłębili wiedzę zdobytą na lekcjach oraz zdobyli umiejętności praktyczne niezwykle cenne i przydatne w przyszłym życiu zawodowym.

Tekst i zdjęcia: Koordynator Projektu - Beata Drzymała

 

 

 

 

 

 

Tydzień temu zakończył się rok szkolny 2017/2018 i uczniowie rozpoczęli wakacje. W uroczystościach zakończenia roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański, jak co roku, wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych naszego Powiatu.

W Liceum Ogólnokształcącym w Nisku Powiat Niżański reprezentował Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka, uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku na czas wakacji pożegnał Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki, na uroczystościach zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół w Jeżowem obecny był Starosta Niżański Robert Bednarz, natomiast Wicestarosta Adam Mach reprezentował Powiat w Zespole Szkół oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem.

Uroczystości poprzedziły Msze Św., po których odbyły się oficjalne zakończenia i rozdanie świadectw.

W przemówieniach, skierowanych do uczniów i nauczycieli, nie zabrakło wielu ciepłych słów i życzeń. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz przedstawiciele Powiatu gratulowali młodzieży wyników w nauce, osiągniętych sukcesów w licznych konkursach i olimpiadach, dziękując także nauczycielom i pracownikom oświaty za trud włożony w pracę dydaktyczną i wychowawczą.

Wyróżniający się uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, pamiątkowe dyplomy za aktywność, pracę w Samorządzie Uczniowskim, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz dyplomy, certyfikaty, które zdobyli uczestnicząc w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Na zakończenie uroczystości Starosta Niżański oraz reprezentujący Powiat przedstawiciele władz, życzyli wszystkim uczniom i nauczycielom wspaniałego wypoczynku, słonecznych dni, aby rozpoczynające się wakacje były pełne wspaniałych przygód, spotkań z ciekawymi ludźmi, były bezpieczne i dostarczyły wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń.

Podczas uroczystego zakończenia roku, dyrektor RCEZ Wacław Piędel pożegnał nauczycieli odchodzących na emeryturę, czyli Ewę Kapłońską, Elżbietę Bokuourbane oraz Krzysztofa Kolasińskiego.

 

W dniu 9 czerwca 2018 roku, zakończyły się działania w ramach projektu pn. „Twórcza edukacja, jako proces wspomagania rozwoju dziecka”, który był realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem. Celem projektu było rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem wśród 14 przedszkolaków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, w wieku od 4 do 8 lat oraz zamiłowania do sztuki, poprzez dostosowanie zajęć edukacyjnych, spotkań na płaszczyźnie wielopokoleniowej, jak również warsztatów dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych.

Na podanej poniżej stronie możecie państwo zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną szkół powiatu niżańskiego.

http://nabor.powiat-nisko.pl/