W piątek 23 czerwca 2017 r. Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach i Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Anna Orzoł, uczestniczyli w szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański, w uroczystościach zakończenia roku szkolnego 2016/2017.  

Na gimnazjalistów z gminy Jeżowe – zaproszonych na piknik – a także uczniów Zespołu Szkół w Jeżowem, w pogodny, ale wietrzny czerwcowy dzień, czekało sporo atrakcji.

W dniu 21 czerwca 2017 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się podsumowanie Konkursu zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych na terenie powiatu niżańskiego, którego celem było rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

Organizatorami Konkursu byli: Powiat Niżański oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie. Patronat nad nim sprawował Starosta Niżański Robert Bednarz.

Katarzyna Chrapko, uczennica pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, zajęła 1. miejsce w prestiżowym konkursie „Młody Innowator.” Uroczysta gala, podsumowująca dziesiątą, jubileuszową edycję konkursu, odbyła się 5 czerwca 2017 roku, w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Uczennica niżańskiego LO zajęła pierwsze miejsce, w kategorii liceów ogólnokształcących, za wykonanie projektu pt.: „Badanie urządzenia i metody dostarczania terapii do serca". Głównym celem i motywacją do prowadzenia przez nią badań, jest chęć niesienia pomocy ludziom, a w szczególności potrzeba stosunkowo niedrogich i nieinwazyjnych sposobów leczenia zawału mięśnia sercowego.

W dniu 10 czerwca 2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudniku nad Sanem odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Kształtowanie modelu diagnozy Wczesnego Wspomagania Rozwoju jako integralnej części procesu rehabilitacyjno – rewalidacyjnego dziecka”.

Katarzyna Baran, tegoroczna maturzystka z Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, po raz trzeci wzięła udział w etapie finałowym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

W ostatnim etapie wzięło udział 120 uczestników wyłonionych z prawie 30 tysięcy biorących udział w konkursie. Merytoryczny zakres tegorocznej edycji obejmował Księgę Daniela i Apokalipsę wraz z przypisami, komentarzami i słownikiem pojęć.

Na program tegorocznego finału konkursu biblijnego złożyły się eliminacje testowe, do których przystąpili finaliści, oraz część ustna, przeprowadzona drugiego dnia pobytu w Niepokalanowie.  Poza zmaganiami intelektualnymi uczestnicy finału wzięli udział we wspólnej modlitwie, zwiedzaniu Niepokalanowa, spotkaniach integracyjnych oraz  koncercie Małgorzaty Hutek.

Uzyskany przez niżańską licealistkę tytuł finalistki daje jej możliwość podjęcia studiów bez egzaminów wstępnych na wielu renomowanych uczelniach wyższych, na kilkunastu kierunkach, takich jak: teologia i filozofia, politologia, dziennikarstwo, socjologia i matematyka. Gwarantuje również dodatkowe punkty podczas rekrutacji na inne kierunki studiów.
Kasi gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszej, studenckiej drodze życia.