W sobotę 22 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Nisku odbył się Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych w powiecie niżańskim. Była to już XIX edycja zmagań z ortografią. Wzięło w niej udział 40 uczniów. Komisja dokonała oceny prac uczniów i wyłoniła laureatów konkursu.

21 marca 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego oraz w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbył się Dzień Otwarty, który był okazją do zapoznania gimnazjalistów z ofertą edukacyjną szkół na rok szkolny 2017/2018.

W dniach od 25 marca do 1 kwietnia 2017 r. odbyło się drugie spotkanie szkół partnerskich programu Erasmus +, w którym Zespół Szkół w Jeżowem uczestniczy od ubiegłego roku. Tym razem sześcioosobowa delegacja szkoły zawitała do 100-tysięcznego miasta Kecskemét, oddalonego o 80 kilometrów od Budapesztu.  W wycieczce brało udział dwoje uczniów klasy pierwszej LO: Katarzyna Drabik i Adam Chudzik, ponadto Joanna Szewc, Weronika Szewc (z II LO), Sylwia Wraga i Monika Borek (III LO). Oprócz naszych uczestników projektu, do Kecskemét przyjechali również partnerzy z Niemiec i Łotwy.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku uczestniczą w różnych projektach, kształtujących praktyczne umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i wiedzy ekonomicznej.

30 marca 2017 r. miało miejsce wręczenie kolejnych stypendiów Fundacji im. Bronisławy i Tadeusza Kulczyków. Aula niżańskiego Liceum zgromadziła szczególnych gości w osobach Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza,  Wicestarosty Adama Macha, Prezesa Fundacji Tadeusza Kulczyka, Sekretarza Fundacji Anny Straub, oraz Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO Nisko Marka Urbana. Swoją obecnością zaszczyciła również p.o. dyrektora Banku PKO BP I Oddział w Nisku, Renata Karnat. Uroczystość rozpoczął dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Jerzy Stelmach, który przedstawił historię i cele Fundacji oraz przybliżył sylwetki jej założycieli. Prezes Fundacji wręczył stypendia
i pogratulował czwórce uczniów. W tej sesji stypendia otrzymali:

Uczennica LO Nisko, Katarzyna Chrapko po raz kolejny została doceniona za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości. Kasia, jako jedyna przedstawicielka z Polski, z satysfakcją reprezentowała Podkarpacie, Powiat Niżański, gminę Nisko i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, na międzynarodowej Wystawie Wynalazków „2nd Istanbul Intarnational Inventions Fair ISIF’ 17", która odbyła się w dniach 2 – 4 marca 2017 roku, w WOW Convention  Center w Istambule. To łączące Azję i Europę miasto jest uznawane za centrum światowego handlu. O randze wystawy świadczy fakt, że honorowy patronat objęły nad nią Tureckie Ministerstwo Nauki, Przemysłu i Technologii oraz Międzynarodowa Federacja Stowarzyszenia Wynalazców (IFIA). Wystawa zorganizowana była przez Anatolian Inventions Inventors Association i wspierana przez Światową Organizację Własności intelektualnej (WIPO).