Paulina Przywara to wolontariuszka z Niska, która wyjechała do Afryki z misją edukacyjną. Studentka przede wszystkim uczy dzieci języka angielskiego, ale także prowadzi zajęcia artystyczne w szkole w Zambii. Przed wyjazdem Paulina oszczędzała fundusze na materiały i sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć z maluchami. Z pomocą Paulinie przyszli zarówno chętni uczniowie jak i nauczyciele Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. W sposób spontaniczny zorganizowali akcję charytatywną, pod symboliczną nazwą „1 zł = 1 zeszyt”.

- Cieszymy się, że przyczyniliśmy się do uatrakcyjnienia zajęć z dzieciakami, ponieważ dzięki wsparciu wielu dobrych ludzi wolontariusze mogą prowadzić zajęcia plastyczne, muzyczne czy z wykorzystaniem projektora. Mamy nadzieję, że Paulina po powrocie podzieli się z nami swoimi przeżyciami - informuje Anna Pucko, nauczycielka RCEZ.

Wolontariuszka przysłała kilka zdjęć wraz z pozdrowieniem: „Kochane Muzungu (biały człowiek) z RCEZ w Nisku, wspólnie z dzieciakami za szkoły zambijskiej dziękuję za pomoc. Ściskamy afrykańsko!"

Fot. i tekst: RCEZ w Nisku

9 marca 2018 r. w Zespole Szkół w Jeżowem przebiegał pod znakiem języków obcych. Konkurs językowy już na stałe zagościł w kalendarzu imprez szkolnych.

Tegoroczna VIII edycja Konkursu z Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego Języki integrują”, skierowana do uczniów klas gimnazjalnych oraz VII klasy szkół podstawowych, tak jak w latach poprzednich, miała wysoki poziom i cieszyła się dużą popularnością. Świadczy o tym fakt, że w tegorocznej edycji udział wzięło 14 szkół.

Do rozgrywek konkursowych z języka angielskiego i niemieckiego zgłosiły się nie tylko wszystkie okoliczne szkoły – z Jeżowego, Jaty, Starego Nartu, Cholewianej Góry, Grobel, Nowosielca, Kamienia i Górna, ale również szkoły z dalszych miejscowości, takich jak: Bojanów, Jarocin, Łętownia, Nienadówka, Ulanów i Wólka Łętowska.

Już po raz czwarty patronat honorowy nad konkursem językowym objął Starosta Niżański Robert Bednarz, który wręczał laureatom konkursu nagrody ufundowane przez Powiat Niżański.

Formuła konkursu od początku jego istnienia, wciąż jest niezmienna. Trzyosobowe drużyny, reprezentujące poszczególne szkoły, rywalizują ze sobą w czterech konkurencjach, sprawdzających wiedzę oraz różne sprawności językowe w formie gier i zabaw. W każdej konkurencji drużyna może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Pierwsi do konkursowych zmagań przystąpili młodzi germaniści. Konkurs był zainicjowany konkurencją kulturoznawczą, w której rywalizacja połączona była z umiejętnością uważnego słuchania i składała się z dwóch części. Część pierwsza to zadania na rozumienie ze słuchu, a część druga to znajomość krajów niemieckojęzycznych. Uczestnicy mieli za zadanie, na podstawie krótkiego filmu o Monachium, rozwiązywać dwa zadania zamknięte, a następnie udzielić odpowiedzi na pytania otwarte, dotyczące znanych osobistości, zabytków, kuchni czy geografii z krajów niemieckiego obszaru językowego. Tradycyjnie uczestnicy zmierzyli się również z konkurencją gramatyczną, w trakcie której musieli wczuć się w rolę nauczyciela i poprawić błędy gramatyczne w zdaniach i w pytaniach.
Z kolei w trzecim zadaniu, uczniowie udowodnili, jak dobrze radzą sobie z rozumieniem tekstu czytanego, a w ostatnim zadaniu mogli spróbować swoich sił w ćwiczeniach leksykalnych. Konkurs przygotowały nauczycielki języka niemieckiego: Elżbieta Łagocka-Mękal i Marta Kossak-Dec.

Wśród młodych germanistów najlepsi okazali się uczniowie z Kamienia. Miejsce drugie zajęła drużyna z Ulanowa, a trzecie z Jeżowego. Następne miejsca zajęły zespoły z Jaty, Nienadówki, Jarocina, Starego Nartu i Cholewianej Góry.

Po krótkiej przerwie na poczęstunek do rywalizacji z języka angielskiego przystąpiło 12 drużyn. Za techniczną i merytoryczną stronę tegorocznej multimedialnej prezentacji odpowiedzialny był nauczyciel języka angielskiego Marek Piśko. W organizację i przebieg konkursu zaangażowała się również Agnieszka Kołodziej – także nauczycielka języka angielskiego.

W trakcie pierwszego zadania młodzi angliści musieli wykazać się umiejętnością poprawnego, pod względem leksykalnym, jak i gramatycznym, przekładu zdań z języka polskiego na język angielski. Dwie kolejne konkurencje sprawdzały umiejętność rozumienia ze słuchu. Uczniowie na podstawie dwóch krótkich materiałów filmowych uzupełniali luki w tekście, tabeli oraz odpowiadali na pytania. Ostatnim zadaniem konkursowym był opis obrazka.

W konkursie z języka angielskiego zwyciężyła drużyna z Bojanowa. Tuż za nią na miejscu drugim uplasowała się drużyna z Kamieniem, a na miejscu trzecim zespół z Nowosielca. Kolejne miejsca przypadły drużynom z Jarocina, Jeżowego, Grobel, Starego Nartu, Ulanowa, Wólki Łętowskiej, Górna, Łętowni i Cholewianej Góry.

Zanim nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród odbyła się sesja zdjęciowa. Uczestnicy i ich opiekunowie wysłuchali również prezentacji oraz obejrzeli film o udziale Zespołu Szkół w Jeżowem w programie Erasmus+.
Warto dodać, że w trzyosobowym jury zasiadali nauczyciele szkół uczestniczących w konkursie, a prowadzącymi konkurs były uczennice klasy pierwszej LO: Natalia Żak i Sylwia Konior.

Fot.: ZS w Jeżowem

 

20 marca 2018 roku, w aurze zdecydowanie zimowej, uczniowie trzecich klas gimnazjalnych i niektórych klas siódmych szkół podstawowych przybyli do Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica, żeby poznać ofertę, atmosferę i rozmaite atrakcje przygotowane w Dniu Otwartym tej szkoły.

Najpierw uczniowie i nauczyciele powitali gimnazjalistów z Jeżowego i Starego Nartu, później przyjechały grupy uczniów z Jeżowego-Podgórza, Grobel, Jaty i Cholewianej Góry. Wszyscy zaczynali od spotkania w szkolnej auli, później zaś – podzieleni na kilka grup – byli oprowadzani przez sympatycznych uczniów Zespołu Szkół.

Dyrektor Stanisław Haduch, przy wsparciu przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Kacpra Szewczyka, oraz Kacpra Rogali z klasy II LO, witał wszystkich na szkolnej auli i przy pomocy prezentacji multimedialnej zaprezentował szkołę, jej ofertę i atuty. Opiekunka Samorządu Szkolnego – germanistka Elżbieta Łagocka-Mękal, przy wydatnym wsparciu nauczycieli szkoły i uczniów, przygotowała szereg atrakcji dla potencjalnych uczniów Zespołu Szkół w Jeżowem, co służyło zarówno poznaniu dobrych stron szkoły, jak i zabawie, wprowadzeniu dobrej atmosfery. Wśród tych, którzy oprowadzali przybyłych wraz z opiekunami uczniów byli licealiści Adam Chudzik i Natalia Żak oraz uczniowie młodszych klas technikum: Róża Wilk, Kacper Szewczyk, Michał Schmidt, Kacper Piędel, Alicja Kubasiewicz, Jan Rząsa, Rafał Gumieniak i Gabriela Kozdroń.

W szkolnych „podziemiach”, pod pieczą nauczycieli Roberta Szafrana i Jana Głuszaka, prace budowlane wykonywało kilku uczniów: Patryk Peszt, Sebastian Delekta, Damian Majowicz, Szczepan Piędel, Kamil Baran, Dawid Sołtys, Dawid Ptak i Daniel Woś, zachęcając gości nie tylko do obserwowania ich umiejętności, ale nawet do spróbowania swoich sił w tym zawodzie (zdarzało się, że skutecznie). Na zaproszenie nauczyciela zawodu Grzegorza Koska, absolwent szkoły sprzed kilku lat, Patryk Ożga, opowiedział o założonej przez siebie firmie budowlanej, praktycznym wykorzystaniu zdobytej w szkole wiedzy.

Pokazy fryzjerskie przygotowała wraz z uczennicami nauczycielka Jolanta Kyc. Ewelina Drelich, Alicja Przybysz i Kinga Kata z klasy I Technikum oraz ich bardziej wtajemniczone w tajniki zawodu koleżanki z klasy III: Magdalena Olko, Anna Longosz, Anna Dubiel i Katarzyna Konior zaprezentowały przed gośćmi swoje umiejętności. Grupa uczennic uczestniczących w projekcie Erasmusa+: Katarzyna Drabik, Natalia Boguń i Paweł Sowa, wraz ze swoimi opiekunkami, nauczycielkami języka niemieckiego Elżbietą Łagocką-Mękal i Martą Kossak-Dec przygotowała multimedialną prezentację dotychczasowych zajęć projektowych.

Idąc w stronę sekretariatu szkoły, można było obejrzeć stoisko gazetkowe, które prowadziła Małgorzata Wąsik z klasy II LO – poza wiszącą na ścianie gazetką była tam wystawka różnych numerów „Post Scriptum”, prezentowane były wydawnictwa książkowe związane z gazetką oraz Podkarpackim Konkursem Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”, który w tym roku, już po raz siódmy, Zespół Szkół w Jeżowem organizuje.

W sali biologiczno-chemicznej wystawione zostały różne pomoce szkolne, a nauczycielka biologii Sabina Szabat wraz z tegorocznymi maturzystkami: Agnieszką Laufer, Joanną Szewc i Edytą Misiak, zaprosiły odwiedzających szkołę uczniów do pokazów spirometrycznych.

Sala geograficzna przeobraziła się pracownię odzieżową – prezentującą nowy kierunek: technik przemysłu mody, który szkoła oferuje na przyszły rok. Pani Stanisława Chaber (ucząca niegdyś przedmiotów zawodowych w Zasadniczej Szkole Odzieżowej) wraz z Klaudią Pielą i Sylwią Konior z I LO przypomniały tradycje kształcenia w zawodzie krawieckim i przybliżyły uczniom planowany nowy kierunek.

Na mniejszym szkolnym hallu, na trasie zwiedzania szkoły w kierunku sali gimnastycznej, usytuowane zostały stanowiska do robienia specjalnych zdjęć. Uczący matematyki i informatyki Jacek Chudzik przygotował w tym celu także duży model robota z filmu „Krótkie spięcie”. Nauczycielka zawodu Jolanta Kyc oraz uczennice klasy II LO: Justyna Sądej (zgoła fotograf profesjonalistka) i Wiktoria Socha, zrobiły mnóstwo ciekawych zdjęć młodzieży. Filmował to i zajmował się obsługą sprzętu anglista Marek Piśko. Wiele pięknych tablic na korytarzach to zasługa nauczycielek Ireny Czyżowskiej-Smusz i Doroty Błądek. Przygotowały one także i przeprowadziły wśród uczniów ankietę i losowanie atrakcyjnych nagród, m.in. pendrive`ów. Miało to miejsce na zakończenie pobytu w szkole poszczególnych grup młodzieży. W czasie zwiedzania szkoły przez uczniów ich opiekunami, nauczycielami szkół gimnazjalnych i podstawowych zajęła się w pokoju nauczycielskim nader troskliwie matematyczka Beata Tutka.

To był udany Dzień Otwarty – z bogactwem atrakcji, sporą dawką wiedzy o szkole i atmosferze w niej panującej, serdecznością i dużą dozą luzu. Wypada mieć nadzieję, że zaowocuje to dobrym naborem do szkoły, a wielu przybyłych w tym dniu gimnazjalistów zdecyduje się zagościć w Zespole Szkół w Jeżowem na dłużej.

Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli już po raz czternasty organizuje Wojewódzki Przegląd Zespołów Szkolnych „O Gęsie Pióro”.
W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści oraz zespoły ruchu amatorskiego działające w placówkach szkolnych z terenu województwa podkarpackiego,
a także uczestnicy indywidualni. Przegląd odbędzie się w dniach 23-25 kwietnia 2018 r.
Na zgłoszenia w kategoriach:
– Teatr (23 kwietnia godz. 8:00) – zespoły teatralne, monodramy, kabarety
– Taniec (24 kwietnia godz. 9:00) – zespoły taneczne, soliści
– Muzyka (25 kwietnia godz. 8:00) – soliści i zespoły wokalne i instrumentalne.

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 kwietnia 2018 r.

karta zgłoszenia i regulamin

Zagraniczne praktyki zawodowe w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku stały się trwałym elementem w ofercie edukacyjnej szkoły. Możliwości związane z udziałem w programie edukacyjnym, jakim jest Erasmus+, Kształcenie i szkolenia zawodowe, wykorzystują uczniowie kształcący się w zawodach: technik elektryk, technik informatyk i technik mechatronik. Erasmus+ zakłada promowanie idei uczenia się przez całe życie, Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.  Współpraca z niemieckimi partnerami umożliwia odbycie stażu w różnych miejscach w Berlinie oraz Schkeuditz. Udział w projekcie mobilności dla młodzieży jest możliwością zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych, doskonalenia umiejętności językowych, współpracy w grupie oraz przygotowania do wejścia na rynek pracy.

Grupa mechatroników: Jakub Jajak, Stanislav Khaverko, Michał Kołtun, Andrii Muzychka, Andrii Yurechko, Andrii Yurkiv i Ivan Zamiiskyi i elektryków: Wojciech Leń, Bartosz Moskal, Marcin Pizoń, Marcin Prytek, Ireneusz Nieradka, Piotr Wołoszyn i Adrian Watras – pracują w Schkeuditz. Mechatronicy przez pierwsze dwa tygodnie pracowali przy konstruowaniu pojazdu typu buggy, który w rekordowym terminie (zaledwie 2 tygodnie) udało się im zrobić. Obecnie pracują na drukarkach 3D. Elektrycy zajmowali się wykonywaniem instalacji, uczyli się projektowania instalacji elektrycznych w programie AUTOCAD.

Grupa informatyków: Marcin Bulicz, Mateusz Czopik, Andriy Sobko, Wojciech Pawłowski, Paweł Madej, Iwona Janiec, Jakub Garbacz, Paweł Żurawski, Łukasz Szkutnik i Cezary Nicałek – pracują w Berlinie. W Berlinie każdy uczestnik realizuje zadania w różnych firmach z branży IT, rozproszonych w całym mieście. Pracodawcy podkreślają bardzo dobre przygotowanie zawodowe, językowe, kulturę osobistą i zaangażowanie w wykonywane zadania naszych praktykantów.

Sami uczestnicy stażu wyrażają pozytywne opinie o trwających praktykach. Traktują ten czas, jako szansę na poznanie niemieckiego rynku pracy, zasad panujących w firmach i jednocześnie sprawdzenie swoich umiejętności.

Opiekunami grupy są w Schkeuditz: Krystyna Potaczała i Jerzy Matyka, w Berlinie: Joanna Mroczek i Alicja Świder. Kolejna relacja z części zawodowej wkrótce.

Tekst i zdjęcia: Alicja Świder – nauczyciel w RCEZ w Nisku

Praktyki w Maladze, w ramach projektu „Europejskie praktyki EUROSUKCES” 2016-1-PL01-KA102-024952 (program POWER, projekt Staże zawodowe dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego), realizuje kolejna grupa 16 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

W mobilności uczestniczą uczniowie klas trzecich kształcący się w zawodach technik ekonomista (Patrycja Bakalarz, Sylwia Góreczna, Agnieszka Guzina, Małgorzata Małek, Gabriela Maziarz, Angelika Nalepa, Kinga Puzio, Aleksandra Sokal, Iryna Yashchuk, Patrycja Zmarzły), technik geodeta (Kamila Sagan, Paweł Iskra, Adam Sudoł, klasa 3B) oraz technik obsługi turystycznej (Olesia Pyrch, Anastasiia Shchyhorieva, Vasylyna Petrovets, klasa 3T).

Mobilność realizowana jest we współpracy z firmą Tribeka Training Lab S.L. Grupie towarzyszy dwoje opiekunów – Pan Bogusław Bielak (koordynator projektu) oraz Pani Grażyna Suchecka (nauczyciel języka angielskiego).

Przedpołudnie pierwszego dnia uczniowie spędzili w siedzibie organizacji przyjmującej. Podczas spotkania z przedstawicielką Tribeki, Panią Magdaleną Pieczarką, otrzymaliśmy niezbędne informacje dotyczące działalności firmy, miejsc praktyk, harmonogramu pobytu oraz poruszania się po Maladze. Każdy uczestnik otrzymał pakiet materiałów.

Po spotkaniu realizowany był program kulturowy – spacer po centrum Malagi oraz zwiedzanie kilku z głównych atrakcji turystycznych miasta. Zobaczyliśmy imponującą Katedrę Wcielenia (Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación), której budynek góruje nad Malagą. Przez mieszkańców często nazywana jest  "La Manquita", co w wolnym tłumaczeniu oznacza "jednoręka dama". Pierwotny projekt zakładał bowiem budowę dwóch wież, jednak brak funduszy uniemożliwił jej rozbudowę i do dziś nie podjęto się kontynuacji prac. Kolejnym punktem wycieczki był Teatr Rzymski (Teatro Romano), zbudowany w pierwszym wieku przed naszą erą w czasach panowania Augusta I. Jego pozostałości odkryto dopiero w 1951r. Duże wrażenie zrobiła na wszystkich wizyta w Muzeum Picassa (Museo Picasso). Pablo Picasso, jeden z najważniejszych artystów XX wieku, współtwórca kubizmu, urodził i wychował się w Maladze. Muzeum udostępnia kolekcję jego dzieł, podarowanych przez rodzinę malarza – Christine Picasso, synową artysty, oraz jej syna Bernarda Ruiz-Picasso. Kolekcja ta obejmuje obrazy, rzeźby, rysunki, grafiki oraz ceramikę, wykonane przez artystę w latach 1892-1972.

Kolejnym punktem programu były wizyty i prezentacje uczniów w firmach oraz instytucjach, w których realizowane będą staże. Nasi uczestnicy zostali zapoznani z zakresem swoich obowiązków oraz organizacją pracy w firmach. Przed nami pracowite cztery tygodnie.

Pierwsze dni dostarczyły mnóstwa niezapomnianych wrażeń. Jak zauważyli nasi uczniowie, Hiszpanie są bardzo otwarci i przyjaźnie nastawieni. Sama Malaga jest pięknym miastem, które swój niepowtarzalny urok zawdzięcza specyficznej mieszance kultury europejskiej i arabskiej. Cieszymy się, że tu jesteśmy – mówią uczniowie uczestniczący w projekcie.

Więcej:

http://www.mymalaga.pl/catedral

http://www.mymalaga.pl/teatro-romano

http://www.museopicassomalaga.org/

 

Tekst i zdjęcia: RCEZ w Nisku