Grupa 10 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, kształcących się w zawodzie technik informatyk, przebywa na praktykach zawodowych w Berlinie, w ramach projektu „Europejskie praktyki – praca, nauka i doświadczenie” (Erasmus+, sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe). Nasi uczniowie realizują uzgodnione programy staży w kilku firmach specjalizujących się w branży informatycznej i elektronicznej, zlokalizowanych w różnych częściach stolicy Niemiec. Podmioty te zajmują się głównie sprzedażą oraz naprawami sprzętu komputerowego, a także telefonów komórkowych. Uczestnicy projektu, w ramach swoich obowiązków, wykonują zadania związane z naprawą komputerów stacjonarnych oraz laptopów, instalowaniem systemów operacyjnych i różnego typu oprogramowania, obróbką graficzną zdjęć, opracowywaniem materiałów multimedialnych, tworzeniem baz danych.  

Grupa 11 uczestników, w zawodach technik elektryk i technik mechatronik, realizuje program stażu w Schkeuditz, gdzie nabywa nowe umiejętności zawodowe i językowe. Efektem pracy pierwszych dwóch tygodni jest pojazd typu buggy.

Praca w środowisku międzynarodowym może stanowić spore wyzwanie, ale jednocześnie niesie szereg korzyści, takich jak wzmacnianie poczucia przynależności do kultury europejskiej, przełamywanie uprzedzeń, budowanie samodzielności i samowystarczalności, doskonalenie umiejętności w zakresie języków obcych. Bardzo istotnym rezultatem jest również podniesienie samooceny, co jest zauważalne u wielu uczestników.

Z rozmów przeprowadzonych z pracodawcami wynika, że nasi uczniowie posiadają bardzo dobre kompetencje zawodowe oraz językowe. Wykazują się elastycznością i gotowością do podejmowania wyzwań oraz nabywania nowych umiejętności. Pracodawcy wysoko oceniają jakość ich pracy.

To już tradycja, że w Zespole Szkół w Jeżowem, w drugiej połowie marca, odbywa się kolejna edycja Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego i Języka Angielskiego pod hasłem „Języki integrują”. Tym razem miało to miejsce w piątek 22 marca 2019 r. Konkurs ten od kilku lat wpisany jest na listę konkursów kuratoryjnych i może być umieszczany na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej, podstawowej czy świadectwie promocyjnym.

Była to już IX edycja konkursu językowego, skierowanego do uczniów trzecich klas gimnazjalnych oraz VII i VIII klas szkół podstawowych. Patronat honorowy nad nim objął Starosta Niżański Robert Bednarz. Powiat Niżański był również głównym fundatorem nagród dla laureatów konkursu, ponadto część nagród została ufundowana z środków Zespołu Szkół Jeżowem.

Pokazy doświadczeń,  wystawy, projekcje multimedialne, konkursy, występy artystyczne i prezentacje sprzętu  Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej, to główne atrakcje Dni Otwartych w niżańskim liceum.

Wydarzenie miało miejsce 21 marca br. i spotkało się z dużym zainteresowaniem młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu niżańskiego i nie tylko. Wśród zwiedzających znajdowali się również rodzice młodych gości, ich nauczyciele i wychowawcy.  Na auli wszystkich nowo przybyłych uroczyście powitali Wicestarosta Niżański Adam Mach oraz dyrektor szkoły Jerzy Stelmach, zachęcając młodzież do skorzystania z bogatej oferty edukacyjnej naszego liceum.  

Prezentacja specyfiki i charakteru klasowych profili leżała już w gestii szkolnych przewodników. Pod ich też opieką młodzi goście mieli okazję uczestniczyć w eksperymentach fizyczno -  chemicznych, badaniach i pokazach geograficzno – biologicznych oraz prezentacjach historycznych. Mogli również zwiedzić stoisko promujące program Erasmus+, naukę języków obcych  (w tym j. niemieckiego, rosyjskiego, angielskiego i hiszpańskiego) oraz przedmiotów humanistyczno – prawniczych.  Specjalnie dla zwiedzających przygotowano też ekspozycję waliz kryminalistycznych służących do zabezpieczenia m.in. śladów biologicznych, zapachowych, chodu, użytych przez sprawców narzędzi zbrodni oraz poruszania się różnego rodzaju pojazdów.  Na temat zgromadzonych eksponatów interesująco opowiadali wykładowca WSPiA gen. Józef Gdański oraz studenci Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej.

Program Dni Otwartych obejmował również spacer po szkole, spotkania z nauczycielami, rozmowy ze starszymi koleżankami i kolegami oraz liczne quizy i konkursy przedmiotowe, których zwycięzcy otrzymywali gadżet z logo szkoły, słodki poczęstunek lub „piątkę” na dobry start do naszego liceum.

Wszystkim nauczycielom, uczniom i pracownikom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Dni Otwartych serdecznie dziękujemy.  Wielką wdzięczność wyrażamy szczególnie przedstawicielom Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w Rzeszowie, którzy swoją obecnością w sposób szczególny uatrakcyjnili ten wyjątkowy dzień.

Cieszymy się, że uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów tak licznie odpowiedzieli na zaproszenie Dyrekcji i kadry LO w Nisku. Mamy nadzieję, że we wrześniu spotkamy się ponownie, by razem rozpocząć nowy rok szkolny.

Do zobaczenia!

Tekst i zdjęcia: LO Nisko

 

Grupa 21 uczestników projektu „Europejskie praktyki-praca, nauka i doświadczenie”, realizowanego w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, rozpoczęła już pracę, którą poprzedziły spotkania w firmach partnerskich, zapoznanie z zasadami w miejscu pracy i umiejętności sprawnej komunikacji w stolicy Niemiec oraz Lipsku, gdzie pracuje grupa 11 uczestników w zawodach technik elektryk i technik mechatronik.

Herzliche grüße aus Berlin :)

- Pierwszy dzień pobytu w Berlinie grupy uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w ramach projektu „Europejskie praktyki – praca, nauka i doświadczenie“ rozpoczął się od Welcome meeting w siedzibie partnera przyjmującego – firmy Berlink, należącej do europejskiej sieci Education and Training Network (ETN). Podczas spotkania przekazano uczestnikom szczegółowe informacje dotyczące miejsc praktyk, prawidłowego prowadzenia dokumentacji, kultury pracy w Niemczech oraz specyfiki samego miasta, będącego jedną z najludniejszych stolic Europy.
Na dalszą część dnia zaplanowano City Tour, podczas którego nasi uczestnicy obejrzeli imponującą Bramę Brandenburską, Pomnik Pomordowanych Żydów Europy, Plac Poczdamski oraz Sony Center. Berlin jest ogromną aglomeracją, jednak przemieszczanie się po mieście nie stanowi problemu, dzięki rozbudowanej i sprawnie działającej sieci transportu publicznego. Jesteśmy w trakcie oswajania się z U-Bahn oraz S-Bahn. Serdecznie pozdrawiamy
! - napisała Grażyna Suchecka, opiekun grupy w Berlinie.

Życzymy powodzenia i czekamy na dalsze relacje z przebiegu stażu oraz realizacji programu kulturowego w Niemczech.

Zdjęcia: RCEZ w Nisku

 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zakwalifikowało się do projektu „Młodzi Głosują +” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt ma na celu przede wszystkim aktywizację społeczną i obywatelską młodych ludzi w zakresie kompetencji kluczowych.

Program zrealizuje na terenie szkoły zespół szkolny w składzie: Paulina Bona, Paulina Siek i Aleksandra Dul z klasy 2C pod kierunkiem nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie, Anny Brak.

Głównym zadaniem szkolnego zespołu będzie organizacja szkolnych wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju. Ponadto zespół weźmie udział w dwudniowym szkoleniu oraz kursie internetowym wprowadzającym zespół do przeprowadzenia kampanii profrekwencyjnej i symulacji wyborów.

W dniach 21 – 22 marca 2019 r. szkolny zespól wziął udział w szkoleniu wprowadzającym, które odbyło się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Zespół został wprowadzony w tematykę wyborów do Parlamentu Europejskiego, pomysłów na zorganizowanie symulacji wyborów. Drugiego dnia zespoły zajęły się kampanią profrekwencyjną i sposobami na zwiększenie frekwencji wyborczej. Szkolenie prowadzone było w bardzo ciekawy sposób, aktywnymi metodami. Zespół wrócił do szkoły z wieloma pomysłami i inspiracjami. Przed nim kurs internetowy i realizacja zadań.

Tekst i zdjęcia: RCEZ w Nisku

   

 

 

W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku dobiegły końca przygotowania uczestników projektu mobilności „Tradycje bez granic. Podróż wokół regionalnych kultur” do wyjazdu na kolejne spotkanie młodzieży „Traditions without frontiers. Journey around regional cultures” „Tradycje bez granic. Podróż wokół regionalnych kultur” w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – Współpraca szkół, sektor Edukacja Szkolna.  

W projekcie biorą udział szkoły: Spojená škola, Detva/Słowacja, Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Pilzno,Czechy, Vilnius Tourism and Commerce School, Wilno,Litwa, Colegiul Tehnic, Balș, Rumunia oraz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Głównym tematem projektu jest wzajemna dyskusja młodych ludzi z pięciu krajów europejskich, koncentrująca się na podobieństwach i różnicach kulturowych.

Celem projektu jest przybliżenie młodym ludziom zagadnień z zakresu regionalnej kultury, tradycji i rzemiosła, a jednocześnie umożliwienie prowadzenia dialogu na wspólny temat.

Dotychczas odbyły się 3 spotkania: w Detvie, Pilźnie i Nisku. Przed nami kolejne w Wilnie. 9 uczestników mobilności z klas pierwszych i drugich technikum przygotowało pod kierunkiem Grażyny Sucheckiej i Alicji Świder, rezultaty projektu wymagane do mobilności w postaci: pytań do quizu o Polsce, filmiku z autoprezentacją uczestników oraz prezentacją o Polsce. Działania wymagały wielu starań uczestników i opiekunów.

W dniu 13 marca 2019 r. w RCEZ w Nisku zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dla uczestników projektu.

Obecny na spotkaniu Dyrektor Wacław Piędel, w krótkim wystąpieniu poruszył m. in. kwestie związane z bezpieczeństwem oraz godnym reprezentowaniem szkoły i Polski w trakcie pobytu poza granicami kraju. Uczestnicy projektu otrzymali informacje dotyczące planu podróży i programów pobytu w Wilnie. W dniach od 18 do 22 marca 2019 r. uczniowie RCEZ będą realizować program mobilności w Wilnie. Spotkanie przygotowały i prowadziły Alicja Świder i Grażyna Suchecka.

Zdjęcie RCEZ w Nisku