W ramach projektu realizowanego przez Powiat Niżański „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap II” dofinansowanego w 2018 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w RCEZ w Nisku, zorganizowano 5 października 2018 r. Turniej Piłki Halowej pn. „Ruch to zdrowie”.

Otwarcia Turnieju dokonał Wicestarosta Adam Mach, który przywitał uczestników. W zmaganiach piłkarskich na hali wzięło udział 7 drużyn ze szkół gimnazjalnych i podstawowych powiatu niżańskiego oraz uczniowie LO i RCEZ w Nisku. W Turnieju wzięli udział uczniowie z: Gimnazjum Nr 1 w Nisku, Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku, PSP Nr 5 w Nisku oraz PSP w Ulanowie. Pierwsze miejsce, zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców, zajęły drużyny z PSP w Ulanowie. Nagrody na zakończenie Turnieju wręczył Starosta Niżański Robert Bednarz. 

Uczniowie, poza emocjami sportowymi, mogli również nabyć nowe umiejętności. Podczas Turnieju 2 ratowników z niżańskiego szpitala im. PCK prowadziło szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Do przećwiczenia takich praktycznych umiejętności chętni mogli skorzystać z defibrylatora szkoleniowego, fantoma dziecięcego oraz fantoma dorosłego człowieka, które to zakupiono w roku ubiegłym, w ramach realizacji projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”.     

- Turniej Piłki Halowej zorganizowano w ramach zadania mającego na celu inicjowanie wspólnych działań aktywizujących uczniów RCEZ do współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności ograniczenie dostępu do narkotyków, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy oraz alkoholu dla osób niepełnoletnich. Zorganizowane podczas Turnieju szkolenie z udzielania pierwszej pomocy miało za zadanie podnieść poziom umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Działania w ramach projektu zaplanowane są tak, aby ukazać dzieciom i młodzieży takie metody spędzania wolnego czasu, które będą alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

 

                                   

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy,

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019 składam wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów oraz osobistej satysfakcji z wykonywanych zadań i obowiązków.

Uczniom zaś życzę, aby nadchodzące miesiące nowego roku szkolnego były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju Waszych zainteresowań, pasji i uzdolnień.

Wierzę, że każdy dzień spędzony w szkole będzie dla Was dniem, który przyniesie nowe doświadczenia i wiedzę, którą spożytkujecie w przyszłości jak najlepiej.

Życzę, aby nigdy nie zabrakło Wam energii i zapału w jej zdobywaniu, bowiem praca i zaangażowanie zwiększa szansę na sukces w dorosłym życiu.

Wszystkim Rodzicom i Opiekunom życzę, aby osiągnięcia Waszych dzieci i podopiecznych były dla Was zawsze nieustającym powodem do dumy.

 

Starosta Niżański

Robert Bednarz

Wniosek Powiatu Niżańskiego na wyremontowanie sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, który złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki, został zaopiniowany pozytywnie.

W ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Powiat Niżański otrzyma z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie w wysokości 1 176 100 zł. Całkowity koszt w/w zadania wynosi 2 401 093,96 zł.

Realizacja projektu będzie polegać m.in. na: wymianie pokrycia dachu, dociepleniu ścian i elewacji budynku, wymianie nawierzchni sali, stolarki okiennej i drzwiowej, płytek podłogowych, płytek ściennych, wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji wod.-kan, c.o i elektrycznej.

Ponadto, w ramach zadania wymieniona zostanie nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego wraz wymianą ogrodzenia.  

Przeprowadzenie remontów pozwoli na poprawę warunków treningowych oraz rozgrywania zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży. 

Jak zauważa Józef Sroka – Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego: - Dzięki zaangażowaniu Członków Zarządu, które zostało zauważone i docenione, pozyskaliśmy środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości prawie 1,2 mln zł. Możemy wszyscy się cieszyć, że tak duże środki zewnętrzne przyczynią się do rozwoju bazy sportowej niżańskiego liceum, co będzie korzyścią nie tylko dla uczącej się w szkole młodzieży, ale także dla całego środowiska.

Odnowiona baza wpływa nie tylko na wzrost potencjału szkoły, ale również na zwiększenie jej atrakcyjności, co sprzyja zapewnieniu lepszego rozwoju postaw sportowych wśród młodzieży. Wpływa korzystnie na efektowność otoczenia miasta i uzupełnienie infrastruktury gminy.

Na podanej poniżej stronie możecie państwo zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną szkół powiatu niżańskiego.

http://nabor.powiat-nisko.pl/

3 września 2018 roku dla uczniów oraz nauczycieli rozpoczął się kolejny, nowy rok szkolny. We wszystkich szkołach w Polsce zabrzmiał pierwszy powakacyjny dzwonek. Nowy rok szkolny to nie tylko czas wytężonej pracy. To również czas zdobywania wiedzy oraz poszerzania swoich umiejętności. 

W uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 uczestniczyli: Starosta Niżański Robert Bednarz – w Zespole Szkół w Jeżowem im. Ks. Stanisława Staszica, Wicestarosta Adam Mach – w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki – w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku i Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka – w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

W szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 291 uczniów. Najwięcej w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – 162 uczniów i w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku – 87 uczniów.

Uczniowie rozpoczynający naukę w RCEZ, mając bardzo szeroką i atrakcyjną ofertę edukacyjną. Tegoroczni pierwszoklasiści zdecydowali się na naukę z zakresu informatyki, mechatroniki, elektryki, obsługi turystycznej, czy też organizacji reklamy. Dwa zawody uczyć się będą w klasie mundurowej, tj. technik informatyk i technik elektronik. Ponadto utworzona została wielozawodową klasa branżowej szkoły I stopnia. Łącznie we wszystkich klasach RCEZ uczy się 549 osób.

Ci, którzy wybrali dalszą edukację w niżańskim „ogólniaku”, będą pogłębiać swoją wiedzę w klasach o profilu humanistyczno-prawniczym, medyczno-przyrodniczym i ekonomicznym. Łącznie w szkole kształci się 328 uczniów.

W dwóch pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych, tj. w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem we wszystkich klasach zdobywać zawód technika będzie 90 uczniów, w liceum dla dorosłych kształcić się będzie 8 uczniów, zaś w kursach uczestniczyć będzie 36 słuchaczy.

W Zespole Szkół w Jeżowem naukę w klasie pierwszej rozpocznie 33 uczniów w jednej klasie technikum i jednej liceum. Nowi uczniowie w technikum będą szkolić się w zawodach technik fryzjer i technik budownictwa. Łącznie w szkole kształci się 137 uczniów.

Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach i przedstawiciele Powiatu, biorący udział w uroczystościach inauguracji nowego roku szkolnego, złożyli życzenia kadrze pedagogicznej i uczniom szkół Powiatu Niżańskiego. Życzyli im, aby najbliższy rok szkolny obfitował w sukcesy oraz przyniósł zadowolenie uczniom, rodzicom i nauczycielom, aby spełniły się wszystkie zamierzenia i cele, które towarzyszą im u progu rozpoczynającego się dziś nowego roku szkolnego 2018/2019.

Były również życzenia powodzenia w realizacji podejmowanych przez szkoły wielu ważnych przedsięwzięć i projektów edukacyjnych.

Nauczycielom życzono wytrwałości w codziennej pracy oraz satysfakcji z osobistych dokonań i sukcesów. Z kolei uczniom składano życzenia niespożytej energii, potrzebnej do zdobywania wiedzy oraz tworzenia dobrego klimatu w szkole, a także wykorzystania wszystkich możliwości do rozwoju i doskonalenia, jakie daje im szkoła.

Na zakończenie przedstawiciele Powiatu pogratulowali uczniom klas pierwszych wyboru szkoły na kolejny etap kształcenia, jak również zapewnili, że wykwalifikowana kadra, dobre warunki lokalowe i przyjazna atmosfera, pozwoli na edukację na najwyższym poziomie.