W środę, 21 lutego 2018 r., w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, dyrektor niżańskiego „Elektryka” Wacław Piędel, podpisał porozumienie o współpracy z firmą „ENESTA” Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Mirosława Trelę, zajmującą się przesyłem, dystrybucją i obrotem energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła grzewczo – technologicznego.

Porozumienie zostało zawarte w obecności Wicestarosty Niżańskiego Adama Macha i kierownika kształcenia praktycznego RCEZ w Nisku Bartłomieja Winogrodzkiego.

- Przedmiotem porozumienia było ustalenie zasad i warunków współpracy o charakterze naukowym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym. Głównym celem tych działań jest podnoszenie jakości szkolenia młodzieży, zachęcanie jej do zdobywania kwalifikacji zawodowych – mówi Dyrektor Piędel.

Jak zauważa Wicestarosta Adam Mach: - Jednym z wielu działań, ustalonych w wyniku Porozumienia będzie współpraca RCEZ z firmą w zakresie praktyk zawodowych, ale także udział przedstawicieli obu stron w ważnych wydarzeniach oraz uroczystościach szkolnych, jak również środowiskowych.

Na podanej poniżej stronie możecie państwo zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną szkół powiatu niżańskiego.

http://nabor.powiat-nisko.pl/

Podczas finału XXXIX Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Warszawie, w której brali udział uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, dyrektor Wacław Piędel otrzymał od Prezydenta Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów propozycję, aby jubileuszowa XL Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości (blok B) odbyła się w niżańskim „Elektryku”.

- Cieszę się, że w naszej szkole odbędzie się tak ważne przedsięwzięcie. Dla RCEZ i Powiatu Niżańskiego będzie to wielkie i znaczące wydarzenie, szczególnie z uwagi na to, że w ciągu ostatnich lat nasi uczniowie odnosili liczne sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości, zyskując niejednokrotnie tytuły Młodych Innowatorów – wyjaśnia Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel, na zaproszenie którego odbyło się wstępne spotkanie w sprawie mającej się odbyć Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Udział w nim wzięli: Prezydent Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów Zbigniew Matuszczak, Starosta Niżański Robert Bednarz i Sekretarz Generalny Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów Tomasz Pilarski.

- Spotkanie to było potwierdzeniem na to, że Ogólnopolska Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości odbędzie się w Nisku. Dbamy o szkoły prowadzone przez Powiat Niżański i cieszymy się, że tak duże przedsięwzięcie będzie realizowane w szkole z tradycjami w dziedzinie innowacyjności, jakim jest RCEZ. Niewątpliwie podniesie to prestiż szkoły i sprawi, że będzie ona jeszcze bardziej dostrzegana, nie tylko w Powiecie Niżańskim, ale także poza jego granicami. Powodem do dumy jest także fakt, że uczniowie RCEZ w Nisku corocznie osiągają wysokie lokaty w Ogólnopolskich Olimpiadach i Konkursach, Dostrzeżenie nas i przeprowadzenie takiej Olimpiady w naszej szkole, to duże wyróżnienie dla niżańskiego „Elektryka – mówi Starosta.

Honorowy patronat nad Olimpiadą obejmą: Prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej dr Alicja Adamczak oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Ogólnopolska Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości o tytuł „Młodego Innowatora” w roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się w dniach 25–27 maja 2018 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Udział w Olimpiadzie wezmą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. Laureaci i finaliści otrzymają indeksy uprawniające do wstępu do najlepszych polskich uczelni. Uroczyste podsumowanie trzystopniowych eliminacji (dwie pisemne i ustne) odbędzie się 27 maja.

Olimpiada rozwija pasje, zainteresowania i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy przez młodych ludzi, a jednocześnie stymuluje ich aktywność poznawczą i twórczą, poprzez podniesienie poziomu wiedzy technicznej. Bardzo dobrze przygotowuje uczniów do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych, a szczególnie technicznych.

Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych oraz aktywizacją twórczego myślenia.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku ściśle współpracuje z Naczelną Organizacją Techniczną w Warszawie, Kancelarią Patentową okręgu podkarpackiego i Podkarpackim Wojewódzkim Klubem Techniki i Racjonalizacji w Rzeszowie.