W piątek 14 grudnia 2018 roku, w Rudniku nad Sanem odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 110-lecia istnienia Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego.

Obchody rozpoczęto Mszą św. w kościele parafialnym pod wezwaniem Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem, którą odprawili: Proboszcz Parafii Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem Ks. Kanonik Waldemar Farion i Ks. Wiesław Marszałek.

Po Mszy św. obchody jubileuszu przeniosły się do budynku szkoły, gdzie zorganizowano uroczystą akademię. Obchody jubileuszowe zaszczycili swoją obecnością: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Jerzego Paula Radosław Wiatr, Przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Tarnobrzegu Dariusz Bździkot, Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu Niżańskiego Roman Pokora, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Lucjan Tabasz oraz radni miejscy i powiatowi. Ponadto obecni byli przedstawiciele szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański oraz szkół z Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Po uroczystych przemówieniach Dyrektora Szkoły, przedstawiciela Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Starosty Niżańskiego i Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, uczniowie szkoły, w strojach regionalnych, odtańczyli poloneza.

Po akademii, w obecności zaproszonych gości, odbyło się uroczyste otwarcie nowej czytelni szkolnej. Starosta Niżański Robert Bednarz z Dyrektorem Zespołu Szkół Edwardem Wołoszynem dokonali przecięcia wstęgi.

W czasie uroczystości szkołę odwiedziło wielu gości, w tym absolwentów oraz obecni uczniowie klas VIII wszystkich szkół gminnych i klasy III gimnazjum wraz z opiekunami. Goście wzięli udział w licznych zajęciach, pokazach i wystawach przygotowanych przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół.

Następnego dnia, w sobotę, szkoła zorganizowała dzień otwarty dla rodziców, mieszkańców gminy i powiatu, sympatyków szkoły, w ramach którego można było zwiedzić szkołę i warsztaty szkolne, wziąć udział w pokazach, bezpłatnie dokonać przeglądu stanu technicznego samochodu, ustawić światła i wymienić opony.

Starosta Niżański Robert Bednarz, gratulując pięknego jubileuszu, w imieniu władz samorządowych Powiatu Niżańskiego, własnym i całej społeczności niżańskiej, złożył na ręce Dyrektora Edwarda Wołoszyna pamiątkowy grawerton wraz z życzeniami, aby Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem kontynuował wspaniałą tradycję kształcenia, łączącą doświadczenie wraz z nowoczesnymi technikami oraz kierunkami edukacji. - Wierzę, że w kolejnych latach, poprzez dalszą wybitną działalność szkoły zapisane zostaną kolejne piękne karty szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Niżańskiego – mówił Starosta.

Zdjęcia: ZS w Rudniku nad Sanem


 

 

 

W dniach od 31 października do 2 listopada 2018 roku, w Centrum Kongresowym KDJ (Kimdaejung) w Gwangju w Korei Południowej odbyła się prestiżowa międzynarodowa wystawa wynalazków (BIXPO 2018, Bitagram International Exposition of Electric Power Technology) oraz warsztaty szkoleniowe o międzynarodowym charakterze.

Gospodarzem uroczystości był Korea Electric Power Corporation (KEPCO), przy wsparciu Gwangju Metropolitan City, Urzędu Patentowego Korei (Korean Intellektual Property Office – KIPO) oraz Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych z siedzibą w Genewie (International Federation of Inventors Assotiations - IFIA) i Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej (World Intellectual Property  Organization – WIPO). 

BIXPO 2018 zwołał ponad 4.000 liderów biznesu i naukowców z 50 krajów, dając im możliwość dzielenia się i poznawania najnowszych technologii energetycznych oraz poszukiwania nowych możliwości biznesowych.

W wystawie wzięło udział w sumie 282 firm krajowych i zagranicznych. 680 stoisk zajęli wystawcy prezentujący najnowsze technologie z zakresu energetyki i elektryczności.

Zorganizowano 48 międzynarodowych konferencji, w których wzięło udział 4.000 uczestników. W sumie, w imprezie wzięło udział około 70.000 uczestników, w tym nabywców, przedsiębiorców, producentów, inwestorów, dystrybutorów, specjalistów od marketingu, pracowników firm związanych z transferem technologii, specjalistów raz liderów akademickich i branżowych z instytutów badawczych.

BIXPO 2018 pomógł także małym i średnim firmom w znalezieniu możliwości wejścia na rynki zagraniczne poprzez nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami.

Gospodarze wystawy zapewnili bardzo wysoki jej poziom, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i prezentowanych innowacji.

Podczas targów miały miejsca liczne sympozja dotyczące marketingu i komercjalizacji w zakresie wynalazczości oraz ochrony własności intelektualnej. Prace wynalazców oceniało liczne grono wybitnych naukowców, specjalistów, inżynierów i przedstawicieli IFIA - Genewa.

W dniu 2 listopada, podczas ceremonii wręczenia nagród, zostały rozdane prestiżowe nagrody od Międzynarodowego Jury oraz Stowarzyszeń Wynalazców z całego świata.  Prezentowana przez młodą wynalazczynię – uczennicę klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, Katarzynę Chrapko, innowacja „Badania nad zastosowaniem modulowanego, niskoenergetycznego światła widzialnego generowanego przez półprzewodnikowe diody LED do nieinwazyjnego leczenia chorych narządów ludzkich” zdobyła srebrny Medal od Jury wystawy, Złoty Medal od Inventor’s Club of Georgia Golden Fleece Expo, Złoty Medal od OFEED oraz nagrodę specjalną od Balkan Managers’ Association.

Otrzymała zaszczytny tytuł „Najlepszego Wynalazcy 2018”. Zaprezentowane przez Kasię rozwiązanie charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem merytorycznym i technologicznym. Opiekunem naukowym projektu jest nauczyciel dyplomowany fizyki i informatyki Pan Krzysztof Śnieżek. Katarzyna Chrapko była jedyną reprezentantką polskich innowatorów, a jej innowacyjne rozwiązanie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników wystawy oraz licznej rzeszy zwiedzających.

Katarzyna Chrapko, według oceny jury, w sposób fachowy zaprezentowała działanie urządzenia medycznego i udzieliła wyczerpujących wyjaśnień. Stoisko wystawowe odwiedziło wiele osób, które przejawiały zainteresowanie dystrybucją tego innowacyjnego wyposażenia medycznego w swoich krajach. Według ich opinii, dotychczas nie zostały opracowane produkty, które byłyby zbliżone rozwiązaniem do prezentowanego projektu.

BIXPO 2018 zaspokaja różne potrzeby wymagane przez szybko zmieniający się świat elektroenergetyki poprzez wystawę nowych technologii, międzynarodowe konferencję i międzynarodowe targi wynalazczości.

BIXPO 2018 umożliwia dostęp do najnowszych technologii i trendów w sieci z liderami branży oraz do tworzenia nowych możliwości biznesowych. Spotkania wynalazców, dają okazję do poznania wielu wspaniałych i twórczych ludzi, z różnych krajów, reprezentujących różne kultury. Udział w tych ciekawych imprezach jest dla wielu twórców wielką satysfakcją i stanowi inspirację do zajmowania się innowacjami.

Olbrzymie słowa uznania i podziękowanie za wspaniałą organizację i stworzoną przyjazną atmosferę należą się organizatorowi wystawy.

Wśród wielu sukcesów i tytułów zdobytych przez Katarzynę Chrapko, należy wymienić tytuł laureata pierwszego miejsca, organizowanego przez FSNT – NOT (Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – NOT) oraz SPWiR (Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów) Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Innowator” 2018, została również doceniona srebrnym medalem na Warszawskiej Międzynarodowej Wystawie Wynalazków – IWIS 2018, zorganizowanej przez SPWiR, którego prezesem jest pan prof. dr hab. Michał Szota. W tym samym roku, na Festiwalu Naukowym E(x)plory 2018, Kasia otrzymała tytuł „Młodego Naukowca E(x)plory”. Na uwagę zasługuje fakt, że na wystawie innowacji w Turcji (3rd Istanbul International Inventions Fair ISIF’18), w dniach od 27 do 29 września 2018 roku, za rozwiązanie innowacyjne „Aparat Zdrowia”, zdobyła złoty medal i dyplom od Jury wystawy oraz Certyfikat Urzędu Patentowego z Macedonii.

Udział w konkursach międzynarodowych młodej polskiej wynalazczyni, to także promocja Polski, Województwa Podkarpackiego, Innowacyjnej Strefy Gospodarczej Stalowej Woli, Banku Nadsańskiego, Powiatu Niżańskiego oraz Gminy i Miasta Nisko.

Kasia, biorąc udział w wystawach innowacji technicznych, zawsze promuje nasz Powiat i Region, polską flagę i różne gadżety, na których jest polski orzełek i polskie barwy narodowe. Dużo też opowiada o swoim kraju, z którego jest dumna, o regionie - Podkarpaciu i mieście – Nisku, z którego pochodzi. Jej postawa wzbudza żywe zainteresowanie i przy tym ma okazywaną życzliwość.

Młodzi polscy innowatorzy, otrzymują zaproszenia z całego świata na konkursy i wystawy innowacji technicznych, gdzie mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć. Otrzymują najwyższe nagrody, wyróżnienia i uznanie. Udział w wymienionych przedsięwzięciach jest dla nich wielką satysfakcją i możliwością zaprezentowania własnych osiągnięć.  Stanowi wielką inspirację do zajmowania się innowacjami.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że ci młodzi Polacy wzbudzają ogromne zainteresowanie i podziw dla umiejętności oaz talentu, jaki prezentują, bowiem w konkursie startują równolegle z przedstawicielami wyższych uczelni mającymi dorobek naukowy i  osiągają spore sukcesy. Bez wątpienia, w tych młodych ludziach drzemie duży potencjał twórczy i trzeba zrobić wszystko, aby go nie zmarnować.

Okazuje się, że pomimo tego, że nie jesteśmy krajem bogatym w cenne surowce, jak np. ropę naftową czy złoża drogich pierwiastków, to posiadamy olbrzymi skarb w postaci kapitału intelektualnego ludzi młodych. Tym samym, można pokusić się o stwierdzenie, że najbogatszym ministerstwem w Polsce jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, dzięki drzemiącemu potencjałowi intelektualnemu dzieci i młodzieży. To od nas dorosłych zależy, aby uzmysłowić ludziom młodym, że każdy, prawie bez wyjątku, może być człowiekiem twórczym, który może być autorem nie tylko wiersza czy piosenki, ale i nowego produktu, czy innowacji technicznej, w myśl reguły: „im prostsze tym lepsze”.

Nadszedł czas na młodych innowatorów, których trzeba wykształcić i wspierać. To polska szkoła powinna pokazywać ścieżkę nowoczesnego rozwoju już od najmłodszych lat szkolnych. W gospodarce wolnorynkowej, w której konkurencja wymusza tworzenie innowacji technicznych, trzeba w systemie edukacji nadać odpowiednią rangę edukacji proinnowacyjnej.

Zdjęcia: Katarzyna Chrapko

 

 

 

Szkolny Festiwal E(x)plory  jest pierwszym w województwie podkarpackim a czwartym w Polsce, tego typu wydarzeniem organizowanym przez Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku  przy wsparciu Fundacji Zaawansowanych Technologii. Stanowi część Programu E(x)plory, który wspiera utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promuje ich osiągnięcia na arenie międzynarodowej.   

Festiwal odbędzie się już 8 stycznia 2019 roku w RCEZ w Nisku.  Wezmą w nim udział uczniowie szkół powiatu niżańskiego. Projekty, będą oceniane przez powołane specjalnie na tę okazję jury, złożone ze specjalistów reprezentujących świat nauki, przemysłu i przedstawicieli szkoły.

Celem festiwalu jest wyłonienie trzech projektów, które będą prezentowane podczas Regionalnego Etapu Konkursu Naukowego E(x)plory. Oprócz prezentacji projektów odbędą się również warsztaty i wykłady naukowe. 

- Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej to szkoła z tradycjami naukowymi – opowiada Wacław Piędel, dyrektor szkoły. Nasi uczniowie wielokrotnie brali udział w Konkursach Naukowych E(x)plory, z czego największy sukces osiągnął Mateusz Chmiel i Mikołaj Kuziora w 2018 roku, z projektem „Wykonanie i badanie wzmacniacza katedralnego do pracy w trudnych warunkach akustycznych”. Mamy nadzieję, że Szkolny Festiwal E(x)plory w RCEZ wyłoni kolejnych młodych naukowców z powiatu niżańskiego. – dodaje dyrektor.

Niżański „Elektryk” wielokrotnie otrzymywał nagrody specjalne za największą liczbę projektów naukowych w kraju, zakwalifikowanych do konkursu naukowego E(x)plory.

W rekrutacji mogą wziąć udział szkoły pracujące z uczniami, mieszczącymi się w przedziale wiekowym 13-20 lat.

Serdecznie zapraszamy do udziału w „Szkolnym Festiwalu E(x)plory”.

RCEZ w Nisku, w dniach 12-18 listopada 2018 roku, wzięło udział w projekcie „Otwarta Firma” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Projekt realizowany był w Polsce po raz jedenasty. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) obchodzony jest jednocześnie w 160 krajach świata, a jego pomysłodawcami są: były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. 

Celem ŚTP jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. Dla przedsiębiorstw, instytucji
i organizacji jest to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów
w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymuje zaś możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy. Realizacja projektu, stwarza uczniom okazję do uczestniczenia w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących przedsiębiorcze postawy.

Tematyka spotkań z młodzieżą obejmowała zagadnienia obszarów tematycznych: Finanse oraz Marketing. Projekt realizowany był przez Panią Dorotę Serafin – pracownika Banku Spółdzielczego SANBank w Stalowej Woli. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas 1 A, 1D, 2 E, 3T i 4 B.

Uczniowie po zrealizowaniu wybranych zagadnień zdobyli nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności, które są ważne na współczesnym rynku pracy. Szczególnie cenna jest w tym projekcie wiedza przekazywana przez praktyków, oparta na ich zawodowych doświadczeniach.

Szkolnymi Koordynatorami Projektu są Grażyna Habigier-Pipska i Joanna Król-Turek.

 

Zdjęcia i tekst: RCEZ w Nisku

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, po raz pierwszy szkoła przystąpiła do akcji pomocy dzieciom z oddziałów onkologicznych. Głównym celem akcji było spełnienie marzeń, z listów do św. Mikołaja, dzieci leczących się na oddziałach onkologicznych i neurochirurgicznych z 5 wybranych szpitali w Polsce. Dzieci piszą listy od października, listy publikowane są na stronie http://paczkanagwiazdke.pl/, gdzie można taki list zarezerwować i spełnić życzenie jednego z dzieci. W tym roku Akcja objęła dzieci z Oddziałów Onkologicznych i Neurochirurgicznych ze szpitali dziecięcych w Krakowie, Rzeszowie, Warszawie, Katowicach i Zabrzu. Działania w szkole przeprowadzono w dniach od 5 do 7 grudnia 2018 roku.

Jednym z działań, w ramach których pozyskano środki dla chorych dzieci, był VIII Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, który tradycyjnie, został rozegrany dnia 5 grudnia 2018 roku i w którym wzięło udział 16 drużyn, reprezentacji klas. Po meczach między reprezentacjami klas, I miejsce zajęła klasa 4B i tym samym obroniła miejsce z zawodów z ubiegłego roku, II miejsce – 2D, III miejsce - 4A. Zwycięzcy otrzymali medale i puchary. 7 grudnia 2018 roku odbył się mecz finałowy między drużyną nauczycieli w składzie: Sebastian Straczyński, Rafał Butryn, Grzegorz Maziarz, ks. Adrian Kalek, Tomasz Skoczeń, Andrzej Błądek, Grzegorz Malmon i uczniów z 4B w składzie: Korneliusz Ciołkosz, Dawid Nikolas, Adam Sudoł, Ireneusz Nieradka, Damian Sobiło, Piotr Sibiga, Łukasz Dmitrowski, Daniel Kamiński. W rywalizacji zwyciężyli uczniowie z 4B wynikiem 2:1. Wejściówki na mecze w czasie rozgrywek przeznaczone zostały na akcję pomocy dzieciom z oddziałów onkologicznych.

Kolejnym działaniem, dzięki któremu uczniowie RCEZ pomogli chorym dzieciom, była zorganizowana po raz pierwszy Mikołajkowa Aukcja Bombek. Już 3 grudnia 2018 roku odbyło się malowanie bombek choinkowych. Do ozdabiania bombek w internacie szkoły zasiedli wspólnie uczniowie, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły. Na licytacji pojawiły się też bombki przekazane nam przez Starostę Powiatu Niżańskiego oraz przyjaciół szkoły. Licytację rozpoczęto 7 grudnia 2018 roku o godzinie 12.00 w Hali Sportowej RCEZ. Cena wywoławcza bombek wynosiła 25 zł a po licytacji najdroższa bombka osiągnęła cenę 270 złotych. Łączna kwota uzyskana podczas licytacji wyniosła 3600 złotych. Prezenty z listu do św. Mikołaja zostały wysłane do adresata, dodatkowe środki zostaną przeznaczone dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Oddział Onkologii Dziecięcej, który zgłosił takie zapotrzebowanie w akcji „Paczka na Gwiazdkę”. Na licytacji obecni byli i licytowali ozdoby: Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko oraz Wicestarosta Niżański Adam Mach.

- To wspaniała akcja. Człowiek bowiem jest tyle wart, ile może pomóc drugiemu - przypomniał uczniom Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel,.

Cieszy fakt, że dzięki podjętym przez młodzież z RCEZ w Nisku działaniom, mogą spełnić się dziecięce marzenia i zadanie z odejmowania trosk, dodawania otuchy, mnożenia uśmiechu i dzielenia się dobrem zostało rozwiązane przez celująco.

Tekst i zdjęcia: RCEZ w Nisku

 

 

Na podanej poniżej stronie możecie państwo zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną szkół powiatu niżańskiego.

http://nabor.powiat-nisko.pl/