Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że organizuje staż do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami dla 2 osób ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku. Planowany termin rozpoczęcia stażu 13 sierpnia 2018 r.

 Starosta
 Robert Bednarz

Nisko, dnia 6 sierpnia 2018 r.