Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że organizuje staż:

 

- do Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa – 1 osoba

- do Wydziału Organizacji, Nadzoru, Spraw Obywatelskich i Obronnych – 1 osoba

ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku. Planowany termin rozpoczęcia stażu 6 września 2018 r.

 

Nisko, dnia 3 września 2018 r.

Starosta

                                                                                                              Robert Bednarz