W okresie od września do grudnia 2017 r. Powiat Niżański realizuje projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”, dofinansowany w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, koordynowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projektem tym objęte są dwie szkoły prowadzone przez Powiat Niżański: RCEZ w Nisku i LO im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.

Celem projektu jest m.in. inicjowanie wspólnych działań aktywizujących uczniów RCEZ w Nisku w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności ograniczenie dostępu do narkotyków, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy oraz alkoholu dla osób niepełnoletnich.

Uczniowie RCEZ w Nisku klasy 3T i 1A (grupa turystyczna) uczestniczyli w ramach projektu w akcji; „Jak nie narkotyki, dopalacze i alkohol, to co…”. W ramach akcji zwiedzali ciekawostki turystyczne w powiecie niżańskim, odwiedzili flisackie miasto Ulanów, a w nim Muzeum Flisactwa Polskiego, Muzeum Andrzeja Pityńskiego, słynny Cypel, gdzie rzeka Tanew wpada do Sanu, oraz zabytkowy kościół pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela. Główną atrakcją był spływ galarami po Sanie. Działania te zostały poprzedzone przeprowadzeniem szkolenia dotyczącego zasad bezpieczeństwa nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podczas spływu galarami uczniów niżańskich szkół odwiedził Starosta Niżański Robert Bednarz.