30 listopada w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku miał miejsce Niżański Dzień Profilaktyki, organizowany w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki pn. Z nami bezpieczniej. Impreza była częścią realizowanego przez Powiat Niżański projektu pn. „Razem bezpieczniej na terenie Powiatu Niżańskiego”, dofinansowanego w 2017 r. z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

Sala gimnastyczna wypełniła się po brzegi młodzieżą z niżańskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: PSP nr 1, PSP nr 3, PSP nr 5, Gimnazjum nr 1, RCEZ oraz LO.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wicestarosta Niżański Adam Mach, dyrektorzy szkół: dyrektor PSP nr 5 w Nisku Danuta Gorczyca, dyrektor PSP nr 1 w Nisku Beata Żak, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Nisku Renata Partyka, eksperci: Ewelina Rodak reprezentująca Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nisku oraz brygadier Mariusz Goclon reprezentujący Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Nisku.

W swoim przemówieniu dyrektor niżańskiego liceum Jerzy Stelmach przedstawił znaczenie realizowanego programu, obejmującego szereg działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie powiatu niżańskiego, adresowanego do maluchów, dorosłych i seniorów. Jak podkreślił, Powiat Niżański znalazł się wśród nielicznych jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymały dofinansowanie na realizację programu poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Wicestarosta Adam Mach podziękował za zaangażowanie w realizację programu, który odpowiada potrzebom młodzieży szczególnie narażonej na uzależnienia.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja etiud profilaktycznych. Niżańska Grupa „PaT” działającą przy PSP nr 3 w Nisku, kierowana przez polonistę, Mirosława Szczęcha, przedstawiła scenkę „Błękitny ptak”. Spektakl pokazał zgubny wpływ uzależnienia od alkoholu na rodzinę i jej rozpad.

Uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Nisku, pod opieką Marzanny Kupiec, wystawili etiudę „Uzależnienie – droga donikąd”, którą wywalczyli w 2017 r. pierwsze miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”.

Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszył się pokaz działania automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Prezentujący sposób obchodzenia się z urządzeniem brygadier Mariusz Goclon podkreślił kluczowe znaczenie dla życia człowieka pierwszych czterech minut od utraty przytomności. Taki defibrylator zostanie zakupiony z pieniędzy programu i umieszczony w centrum Niska (budynek Starostwa Powiatowego, Plac Wolności 2).

Ewelina Rodak z Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nisku mówiła o zgubnym wpływie dopalaczy na zdrowie i życie człowieka. Media podają kolejne przypadki ofiar środków psychoaktywnych. Mimo licznych apeli, młodzież niestety nadal sięga po tego rodzaju środki.

Na zakończenie wszyscy włączyli się w „Zryw Wolnych Serc”, czyli odśpiewanie apelu społeczności programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a TY”, oraz tańce integracyjne „PaT”- u.

Tekst i zdj.: LO Nisko