Już po raz XVIII nagrody i wyróżnienia powędrowały do autorów najlepszych prac zgłoszonych do konkursu „Cudze chwalicie, swego nie znacie...”

W konkursie ogłaszanym corocznie przez Starostwo Powiatowe w Nisku, w tym roku zmierzyło się 10 uczestników, którzy nadesłali do oceny 101 zdjęć oraz 5 filmów.

Prace złożone do Konkursu oceniło niezależne Jury, w skład którego weszli: Wicestarosta Niżański Adam Mach, Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko i Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Anna Orzoł.

Uroczyste ogłoszenie wyników, połączone z wystawą pokonkursową, odbyło się 12 grudnia 2017 roku w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Wśród nagrodzonych znaleźli się wszyscy uczestnicy Konkursu.

Głównymi zwycięzcami – zdobywcami I-szych nagród XVIII edycji Konkursu zostali:

Anna Kargol w kategorii Walory przyrodniczo-krajobrazowe ,

Piotr Kania w kategorii Wydarzenia kulturalne, sportowe,

Piotr Kania w kategorii Portret,

Weronika Wasyl w kategorii Matematyka w fotografii.

Dodatkowo Komisja przyznała nagrodę za filmy pt.: „Pingwiny z Państwa Jarocin”, „Regaty Nisko”, „Zawody międzygminne OSP”, „Tratwa wyrusza do Gdańska”„Nadanie sztandaru KPP w Nisku”, którą otrzymał Piotr Kania.

II nagrody otrzymali:

Jarosław Wójtowicz w kategorii  Walory przyrodniczo-krajobrazowe,

Karolina Koselak w kategorii Wydarzenia kulturalne, sportowe.

Wyróżnienia otrzymali:

Piotr Kania w kategorii Zabytki historyczne i sakralne,

Anna Kargol w kategorii Architektura Powiatu,

Karolina Koselak, Piotr Kania i Anna Kargol w kategorii Walory przyrodniczo-krajobrazowe:,

Piotr Kania w kategorii Reportaż z życia mieszkańców powiatu,

Oleg Semeriak w kategorii Portret.

Patronat medialny nad Konkursem objęło Wydawnictwo SZTAFETA, które dodatkowo z własnej inicjatywy doceniło i nagrodziło autora jednego wybranego zdjęcia. Nagrodę otrzymał Piotr Kania. 

Słowo wstępu do wszystkich zebranych, gratulacje oraz podziękowania za udział i upamiętnianie w kadrze piękna Ziemi Niżańskiej, do uczestników Konkursu oraz autorów prezentujących swoją twórczość poza Konkursem, skierował Starosta Niżański Robert Bednarz.

Wystawą towarzyszącą uroczystości rozstrzygnięcia XVIII edycji Konkursu była prezentacja prac dwóch autorów – pasjonatów fotografii. Swoje zdjęcia szerszej publiczności zaprezentowali: Małgorzata Kawa z Niska, która zaprezentowała publiczności fotografie przyrodnicze oraz Marian Pelic ze Stalowej Woli przedstawiający fotografie reportażowe.

Uczestnikom Konkursu serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy osiągniętych wyników.

Należy wspomnieć, że podsumowaniu „pełnoletniej” edycji Konkursu towarzyszył pokaz udzielania pierwszej pomocy przy pomocy defibrylatora AED, który został zakupiony w ramach projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”, który poprowadził ratownik zespołu ratowniczego funkcjonującego przy SPZZOZ w Nisku, Marcin Warchoł.

W ramach realizowanego projektu zaplanowano działania edukacyjne, mające na celu edukację dzieci i młodzieży, inicjowanie wspólnych działań aktywizujących społeczności lokalne do współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zapraszamy do podziwiania prac konkursowych XVIII edycji Konkursu „Cudze chwalicie swego nie znacie …”, które znajdują się w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy ul. 3-go Maja 32C, gdzie zdobią hol Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji.

Organizatorzy Konkursu informują, że wkrótce ogłoszony zostanie konkurs internetowy na Facebooku na najpiękniejsze zdjęcie XVIII Konkursu Fotograficznego „Cudze chwalicie swego nie znacie …”.

Fot.: Starostwo Powiatowe w Nisku i Marian Pelic