Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”

Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach, i działająca w jego imieniu grupa nieformalna, a także Powiat Niżański, wspólnie realizowali inicjatywę „Moja okolica – moje miejsce”. Projekt przeznaczony był dla sołtysów, członków rad sołeckich, zarządów osiedli, członków organizacji pozarządowych i innych lokalnych liderów.

W ramach tego projektu zorganizowano m. in. spotkanie autorskie z Panem Stanisławem Baską (długoletnim animatorem działań lokalnych i społecznych, praktykiem), szkolenie pn. „Planowanie inicjatyw lokalnych i przygotowanie wniosków” z Panem Marcinem Flisem (inicjatorem i koordynatorem wielu projektów społecznych) oraz III Powiatowe Forum Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

Podsumowaniem inicjatywy był wyjazd edukacyjny do Sandomierza, który to wskazali i wspólnie zaplanowali program, uczestnicy inicjatywy. Podczas wyjazdu uczestnicy wymieniali się swoimi doświadczeniami i pomysłami, dotyczącymi planowania i realizacji projektów skierowanych do lokalnej społeczności. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili Sandomierz z Panią Przewodnik, która w atrakcyjny i ciekawy sposób przedstawiła nie tylko historię Sandomierza, ale i najbardziej interesujące inicjatywy realizowane obecnie w mieście. Zwiedzanie Sandomierza rozpoczęło się od Bramy Opatowskiej, poprzez piękny Rynek miasta do Domu Długosza – Muzeum Diecezjalnego i Bazyliki Katedralnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, gotyckiej świątyni wzniesionej z fundacji Kazimierza Wielkiego w latach 1360 - 1382. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w Zbrojowni Rycerskiej w Sandomierzu, gdzie nie tylko można było zobaczyć, ale co najważniejsze i najciekawsze przymierzyć zbroje rycerskie, własnoręcznie wziąć miecz, kuszę czy halabardę.

Na zakończenie wyjazdu, po smacznym obiedzie, uczestnicy mogli odwiedzić plebanię księdza Mateusza Żmigrodzkiego czy komendę policji kierowanej przez inspektora Oresta Możejkę w „Świecie Ojca Mateusza”, w którym znajdą się między innymi woskowe figury bohaterów znanego i lubianego serialu.        

- Kontynuując inicjatywę spotkań z lokalnymi liderami, wspólnie zorganizowano wyjazd edukacyjny do Sandomierza z udziałem sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli z terenu powiatu niżańskiego, Czas pobytu w Sandomierzu lokalnych liderów oraz przedstawicieli ngo, był doskonałą okazją do wymiany spostrzeżeń i uwag, podzielenia się swoim doświadczeniem, praktyką i inicjatywami podejmowanymi w sołectwach całego Powiatu, a wszystko to w trosce o sprawy lokalne – powiedział Starosta Robert Bednarz.

Ponadto podczas wyjazdu Starosta przedstawił projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”, który został dofinansowany w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt wpisuje się w cel szczegółowy 3 Programu – Edukacja dla bezpieczeństwa.