W piątek, 15 grudnia 2017 r., odbyło się uroczyste przekazanie do użytku publicznego defibrylatora AED (Automated External Defibrillator AED) z kluczem pediatrycznym.

Urządzenie to jest półautomatyczne, przenośne i elektroniczne. Jego zadaniem jest samodzielna analiza stanu chorego. Defibrylator AED jest w stanie zdiagnozować zagrażające jego życiu zaburzenie rytmu serca. Jego zaletą jest łatwość w obsłudze. Nowoczesny sprzęt jest wyposażony w system głośnomówiący, dzięki któremu głos lektora instruuje osobę i obsługującą, jak postępować w przypadku zagrożenia życia i zdrowia.

Z urządzenia, w razie potrzeby, może skorzystać każdy. Defibrylator AED znajduje się na zewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Placu Wolności 2.  Dzięki temu jest dostępny przez całą dobę.

Defibrylator został zakupiony w ramach projektu „Razem bezpieczniej na terenie Powiatu Niżańskiego”. Jest on dofinansowany z rządowego „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

W ramach projektu, aby umożliwić szkolenia różnym osobom, zakupiony został również defibrylator szkoleniowy AED oraz fantom dziecięcy, a także wspomniany już defibrylator AED.