W dniu 15 grudnia 2017 r. odbył się „Dzień dla bezpieczeństwa” – forum podsumowujące projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”, który został dofinansowany w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wpisuje się w cel szczegółowy 3 Programu – Edukacja dla bezpieczeństwa. 

Zaplanowania uroczystość rozpoczęła się przekazaniem do użytkowania defibrylatora AED, z kluczem pediatrycznym, zakupionego w ramach projektu, który jest zlokalizowany na budynku Starostwa Powiatowego w Nisku (Plac Wolności 2).

Następnie w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się podsumowanie projektu, w którym licznie uczestniczyli nie tylko zaproszeni goście, ale przede wszystkim młodzież z powiatu niżańskiego.

Imprezę rozpoczęła etiuda profilaktyczna „Poczekalnia”, którą przygotowała Niżańska Grupa Pat, której opiekunem jest Mirosław Szczęch. Członkowie tej grupy wywodzą się z niżańskiej „trójki” i od 4 lat realizują zadania z zakresu profilaktyki rówieśniczej pod szyldem ogólnopolskiego programu „Profilaktyka a Ty”.

Po występie młodzieży, Wicedyrektor RCEZ w Nisku Anna Brak, która prowadziła „Dzień dla bezpieczeństwa”, odczytała list od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka przesłany na ręce Starosty Niżańskiego. Głos zabrali również Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki.    

Projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego” prowadzony jest od września do grudnia br. i zakłada realizację działań na terenie powiatu niżańskiego przez 2 szkoły ponadgimnazjalne – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.

Dzięki jego realizacji, dzięki szerokiej działalności profilaktycznej, znacznie zmniejszy się ilość zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży (alkohol, narkotyki, cyberprzemoc, przemoc rówieśnicza), stworzona zostanie w środowisku szkolnym moda na zdrowy styl życia, ulegnie zmniejszeniu liczba zdarzeń drogowych z udziałem nieletnich. Bardzo ważnym aspektem projektu jest to, że młodzież i dorośli poprzez szkolenia i pokazy zdobyli umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy i pomocy przedmedycznej.

W ramach projektu organizowano wspólnie z instytucjami współpracującymi, a ich było wiele, spotkania dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym – od przedszkolaków i dzieci, przez młodzież, dorosłych i seniorów, podczas których wszystkim uczestnikom rozdawano odblaski zakupione w ramach projektu.

Dla młodzieży zaplanowano atrakcyjne formy spędzania czasu, proponując im. np. spływ galarami po Sanie, wycieczki rowerowe do Zwierzyńca i na trasie Krzeszów – Kuryłówka, czy turnieje sportowe z nagrodami, podczas których mogli też, pod okiem fachowców – naszych strażaków i  ratowników z naszego Szpitala – przećwiczyć udzielanie pomocy przedmedycznej, korzystając z zakupionego fantoma czy defibrylatora szkoleniowego (takie szkolenia odbyły się na 5 imprezach).

Młodzież niżańskiego LO oraz Hufca ZHP, a także pracownicy naszych szkół przeszli Kurs Pierwszej Pomocy (uzyskali stosowne zaświadczenia) oraz Kurs Podstaw Pierwszej Pomocy (sfinansowane w ramach projektu) – wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo.

Młodzież niżańskiego LO uczestniczyła w warsztatach z redaktorem telewizyjnym – efekty pracy zaprezentowali podczas „Dnia dla bezpieczeństwa”, a ponadto będą emitowane w Telewizji Miejskiej Stalowa Wola.

W ramach1 projektu odbyła się akcja „Pomóż innym”, podczas której krew oddało ok. 40 osób. Dużym wydarzeniem było zorganizowany w LO w Nisku Dzień Profilaktyki – 2017, w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki 2017. Wszyscy uczestniczy działań projektowych otrzymywali zakupione w ramach projektu różnego rodzaju odblaski – wszystko w trosce o bezpieczeństwo nasze i innych. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem również podczas III Forum Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli z terenu powiatu niżańskiego oraz wśród uczestników projektu „Moja okolica – moje miejsce”.  

- W ramach projektu, realizowanego przez Powiat Niżański, zaplanowano wiele działań, które mają na celu edukację dzieci i młodzieży, inicjowanie wspólnych działań aktywizujących społeczności lokalne do współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania, w tym bezpieczeństwa seniorów. Dzięki zaplanowanym, wielotorowym działaniom, projekt uzyskał patronat honorowy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a jego partnerami jest wiele instytucji, również spoza powiatu niżańskiego. Wiele udało nam się zrealizować, ale praca przy projekcie pokazała też, jak wiele jest jeszcze do zrobienia – i to jest dla nas wyzwanie na kolejne lata. Nie ukrywam, że projekt udało się nam zrealizować dzięki ogromnemu zaangażowaniu ludzi – słowa podziękowania kieruję przede wszystkim do Dyrektorów obu naszych szkół – Pana Jerzego Stelmacha i Pana Wacława Piędla oraz koordynatorów szkolnych, nauczycieli – Pani Joanny Szaro i Pani Edyty Maziarz oraz osób z nimi współpracujących – powiedział Starosta Niżański Robert Bednarz. 

Prezentacja podsumowująca projekt >>